Tilståelsen

Sådan kom TV 2 på sporet af sagen om Erik Solbakke

Journalisterne bag dokumentarserien ’Tilståelsen’ skriver, hvordan en undren hos en pensioneret politimand satte det hele i gang.

Da den tidligere politiinspektør Jørn Gravesen gik på pension, var der særligt én sag, han ikke kunne slippe.

40 år i dansk politi havde ellers bragt ham vidt omkring. Endda en tur i audiens hos dronningen, hvor han blev tildelt et ridderkors.

Men navnet Erik Solbakke kunne han ikke slippe.

Solbakke blev kendt som Danmarks værste massemorder. Hans forbrydelser havde kostet 38 mennesker livet, og han blev dømt, fordi han selv tilstod sine ugerninger.

Alligevel undrede Jørn Gravesen sig.

- Jeg forsøgte virkelig at lægge den dér undren fra mig. Hold nu op - han er dømt, og alt er forhåbentligt gået fuldstændigt rigtigt til. Det var ligesom at have tape på fingrene. Uanset hvad man gør, kan man ikke komme af med det.

Første møde med Solbakke

Jørn Gravesen mødte for første gang Erik Solbakke i 1983. Han arbejdede ved Rigspolitiets Rejsehold og var sendt til Helsingør for at hjælpe med at opklare en brand, hvor en 21-årig kvinde var brændt inde i sin lejlighed.

Der var ingen vidner eller tekniske beviser, så derfor begyndte man at afhøre byens ‘særlinge’. En af dem var den mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke.

- Du kunne simpelthen ikke hæfte nogen tillid til det han sagde, fordi spurgte man i øst, så svarede han i vest eller noget helt andet. Og så havde han pludseligt været ét sted, og 20 minutter efter kunne du spørge ham, og så havde han ikke været der, husker Jørn Gravesen.

Efter sin afhøring af Erik Solbakke vurderede Jørn Gravesen, at det ikke var muligt at afhøre Solbakke og tillægge det, han sagde, nogen værdi. Sagen endte med at blive henlagt og blev stemplet uopklaret.

Det var først flere år senere, at Jørn Gravesen igen stødte på navnet Erik Solbakke.

Det skete, da han hørte, at Erik Solbakke havde tilstået og var blevet dømt for hele 27 brande. En af brandene, som Erik Solbakke tilstod, var den brand i Helsingør, som Jørn Gravesen nogle år tidligere selv havde afhørt Erik Solbakke om.

Derudover havde Erik Solbakke også tilstået branden på Hotel Hafnia i 1973 og drabet på en 15-årige pige på Fanø i 1980.

En undren meldte sig

Jørn Gravesen blev først glad for, at de mange sager endelig var opklaret, og at gerningsmanden var fundet og blevet dømt. Men glæden blev hurtigt erstattet med en undren. En undren, der har hængt ved lige siden:

Hvordan kunne det danske retssystem og politi være sikre på, at Erik Solbakke var den rigtige gerningsmand, når der ingen vidner eller tekniske beviser var?

Kun den mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakkes egen tilståelse.

- Gad vide, hvad han egentligt har på samvittigheden, Erik Solbakke. Det er jo en af de største sager i Danmark, og jeg skal selvfølgelig tro på, at retssystemet herhjemme ikke har været udsat for et lodret fald, men jeg har retten til at undre mig. Og det gør jeg så også, siger Jørn Gravesen.

Han delte i første omgang sin undren med TV 2 i 2015. Jørn Gravesen delte også sin undren med forfatteren og journalisten Peer Kaae, som besluttede sig for - sideløbende med TV 2s egen research - at skrive en bog om Erik Solbakke. Og TV 2 filmede med, da Peer Kaae mødte Erik Solbakkes kusine.

6000 siders sagsakter

Det er over 30 år siden, at Erik Solbakke tilstod og blev dømt skyldig, og i dag ligger al efterforskningsmaterialet og alle sagsakterne gemt inde på Rigsarkivet.

For at undersøge hvorfor og hvordan Erik Solbakke blev dømt, søgte vi aktindsigt.

Sagerne om Erik Solbakke fyldte 10 brune papæsker, der tilsammen indeholdt mere end 6000 siders sagsakter.

Gennem halvandet år gennemgik og kortlagde vi minutiøst alle 6000 sider for at forstå, hvordan en énstemmig domstol dømte Erik Solbakke skyldig med hans egen tilståelse som det afgørende bevis - uden der var nogen øjenvidner eller ét eneste teknisk bevis, der knyttede ham til forbrydelserne.

Men også for at forstå, hvem personen Erik Solbakke var, og hvordan han blev til Danmarks farligste mand.

89 politiafhøringer

Dommen efterlod ingen tvivl om, at Erik Solbakke var den rigtige gerningsmand.

Han havde blandt andet haft en helt unik viden om forbrydelserne, han holdt sig til den samme forklaring og var aldrig grebet i løgn. Dommeren mente også, at Erik Solbakke ikke var blevet stillet ledende spørgsmål, og han havde et motiv.

Men da vi gennemgik efterforskningsmaterialet og politiafhøringerne og holdt dem op imod dét, som retten havde lagt vægt på, så tegnede der sig et andet billede.

Vi kunne se, at Erik Solbakke skiftede forklaring flere gange igennem de mange politiafhøringer. Også om de ting Erik Solbakke ifølge dommen havde en unik viden om.

Vi kunne se, at Erik Solbakke havde været udsat for flere ledende spørgsmål fra efterforskningslederen fra Rejseholdet, der foretog størstedelen af de mange politiafhøringer. Og vi kunne se, at der var afgørende viden, som ikke var blevet fremlagt for dommeren.

Derudover blev Erik Solbakke afhørt af politiet i alt 89 gange. I 85 af politiafhøringerne sad han alene uden en forsvarsadvokat.

Undersøgelse uden tunnelsyn

Men kunne det passe, at en af Danmarks mest frygtede forbrydere, Erik Solbakke, var dømt på et tvivlsomt grundlag? At retssagen mod ham var så behæftet med fejl, at man kunne stille spørgsmålstegn ved hans skyld?

De efterladte til de mange forbrydelser havde fået sat et punktum, da Erik Solbakke tilstod og blev dømt. Derfor lå der på vores skuldre også et kæmpe ansvar for, at vores journalistiske arbejde og undersøgelser blev udført med den største omhu og forsigtighed.

Det var vigtigt, at vi ikke fik tunnelsyn, så vi ikke blot undersøgte dét som talte for, at Erik Solbakke kunne være dømt på et forkert grundlag. Vi ønskede at belyse og gennemgå alle sagens detaljer og nuancer.

Derfor valgte vi også, efter selv at have gennemgået sagen, at kontakte en række eksperter, der kunne hjælpe med at undersøge og kaste nyt lys over dommen.

Samarbejdet med ekspert i falske tilståelser og afhøringsmetoder

En af de eksperter, vi kontaktede, var den norske overbetjent og afhøringsekspert Asbjørn Rachlew.

Han bliver anset som en af verdens førende eksperter inden for politiafhøringer og sidder for bordenden af FN's styringsgruppe for globale retningslinjer for politiafhøringer.

Han bliver ofte anvendt af FN til at holde foredrag og undervise politi fra andre lande. Derudover bliver Asbjørn Rachlew brugt af de norske domstole til at analysere sager, hvor der er mistanke om afhørings- og justitsfejl.

Asbjørn Rachlew gik med til at gennemgå og analysere sagen om Erik Solbakke, som om det var en opgave, han udførte for de norske domstole.

Vi hyrede derfor Asbjørn Rachlew til uvildigt at gennemgå dommen og samtlige afhøringsrapporter af Erik Solbakke i både sagen om branden på Hotel Hafnia og drabet på Fanø.

Han ville derefter udfærdige en rapport, hvor han ville undersøge og konkludere, om der var sket justitsfejl i sagen om Erik Solbakke.

Fakta om samarbejdet

TV 2 har betalt Asbjørn Rachlew 16.000 kr. for sit analysearbejde. Han fortæller, at han har brugt ca. 500 arbejdstimer på sin analyse af sagen samt på skrive en over 200 sider lang rapport.

Samarbejde med forsvarsadvokaten

Det danske retssystem bygger på, at den person, som er sigtet eller tiltalt for en forbrydelse, skal have en forsvarsadvokat. En forsvarer har til opgave at bringe alle de oplysninger for retten, der taler for, at den tiltalte ikke er skyldig.

På den måde er en retssag en strid mellem to parter - anklager og forsvarer - hvorefter retten tager stilling til sidst. Hvis ikke forsvareren påpeger uklarheder eller problemer ved politiets arbejde og anklagerens fremstilling, så er risikoen for justitsfejl langt større.

Det fremgik af sagsakterne, at Erik Solbakkes forsvarsadvokat ikke havde været til stede ved langt størstedelen af de i alt 89 politiafhøringer.

Vi tog derfor kontakt til forsvarsadvokat og tidligere anklager Mette Grith Stage.

Hun sagde ja til at gennemlæse sagens væsentligste akter og vurdere, om der var begået fejl, som kunne have haft betydning for dommen.

Psykologen og brandeksperten

Derudover fik vi også Jesper Dammeyer, lektor i psykologi ved Københavns Universitet, til læse de to mentalerklæringer, der var lavet af Erik Solbakke, selve dommen, udvalgte afhøringsrapporter og andre sagsakter.

Det gjorde vi for at forstå, hvordan den mentalt udviklingshæmmede Erik Solbakke kunne have oplevet de mange afhøringer og den intense kontakt med politiet, og hvilken risiko, der var forbundet med at politiet havde en lang række uformelle samtaler og møder med Erik Solbakke.

Vi fik også Lars Schiøtt Sørensen, brandekspert fra Danmarks Tekniske Universitet, til at gennemlæse brandrapporterne for to af de største brande, som Erik Solbakke blev dømt for: Branden på Hotel Hafnia, hvor 35 mennesker omkom, og branden på en stearinfabrik i Helsingør, hvor en brandmand mistede livet, og der skete skader for omkring 54 millioner kroner.

Brandeksperten skulle vurdere, om de forklaringer, Erik Solbakke afgav, om selve ildspåsættelserne, stemte overens med de oprindelige brandrapporter.

De manglende vidner

Der var ingen øjenvidner til at knytte Erik Solbakke til nogen af forbrydelserne. Men vores research gav os et indblik i et persongalleri af mennesker, der allesammen havde haft en rolle i sagen om Erik Solbakke.

Vores mål var at finde frem til alle nulevende vidner og involverede personer for at høre, hvordan de oplevede sagen.

Vi har talt med tidligere politifolk, som har været i berøring med sagen. Herunder den tidligere efterforsker fra Rejseholdet, Flemming Bergqvist, som stod for de første mange afhøringer af Erik Solbakke i forbindelse med hans tilståelse af de 27 pyromanbrande.

Halvandet års research er nu blevet til fire dokumentarprogrammer med titlen ’Tilståelsen’, der bliver sendt på TV 2 og PLAY.

Interview fra TV 2 News søndag den 24. maj. Video: Ketil Alstrup Johansen

Programmerne beskriver Erik Solbakkes mange skiftende forklaringer og sætter spørgsmålstegn ved, om hans tilståelse, der fik ham dømt, egentlig var troværdig.

Efter at have læst sagens væsentligste akter, så tror forsvarsadvokat Mette Grith Stage, at Erik Solbakke var uskyldig, og den norske afhøringsekspert Asbjørn Rachlew konkluderer:

- De danske myndigheder må så hurtigt som muligt nedsætte en uafhængig kommission, som gennemgår hele sagen igen, fordi her kan vi meget vel stå ovenfor den største retsskandale, som Danmark har haft i moderne tid. Så bekymret er jeg.

Se første afsnit af 'Tilståelsen' mandag kl. 20.00 på TV 2 eller lige nu på TV 2 PLAY.