Politik

Om lidt fremlægger regeringen udspil til dele af den længe ventede klimaplan

Denne liveblog bliver ikke længere opdateret.

Hvad skete der? Regeringen fremlagde sit udspil til første del af klimaplanen på et pressemøde.

Hvad var baggrunden? Klimaplanen skal danne grundlag for, at Danmark kan indfri målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.

Pressemødet er nu slut - her er hovedpunkterne

Pressemødet er nu slut.

Regeringen har fremlagt sit udspil til første del af en ny klimaplan for Danmark. Nu skal regeringen forhandle med Folketingets øvrige partier.

Hovedpunkterne i den første del af udspillet er:

  1. Energiøer
  2. Grønne brændstoffer og CO2-fangst
  3. Effektiv brug af energien og renoveringer
  4. Grøn varme til danskerne
  5. Omstilling af og samarbejde med erhvervslivet
  6. Grøn affaldssektor og mere genanvendelse

Nye skatter og afgifter er ikke en del af regeringens plan - tiden er på grund af coronakrisen ikke til at pålægge danske virksomheder yderligere afgifter, lød det på pressemødet - klimaplanen skal skabe og ikke koste arbejdspladser, lød det fra finansminister Nicolai Wammen. 

Regeringen vil efter sommerferien fremlægger flere grønne initiativer, oplyste Nicolai Wammen på pressemødet.

- Jeg vil gerne være grøn finansminister

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg gerne vil være en grøn finansminister, svarer Nicolai Wammen på et spørgsmål om, hvorvidt han vil sidde for bordenden i forhandlingerne med Folketingets øvrige partier.

Der vil ifølge ministeren blive afholdt "sættemøder" i nærmeste fremtid - altså de indledende forhandlingsmøder.

- Nogle forhandlinger vil foregå i klimaministeriet og i miljøministeriet. Og andre vil foregå i finansministeriet. 

Ministerium har ikke regnet på CO2-afgift

Regeringen har ikke lavet et regnestykke på en CO2-afgift, lyder det fra Nicolai Wammen. Han fremhæver igen, at tiden ikke er til at indføre flere afgifter for det danske erhvervsliv.

Regeringen går efter bred aftale

Ifølge Nicolai Wammen ser regeringen frem til at høre ideer fra Folketingets øvrige partier. 

- Vi går efter en bred aftale, lyder det fra finansministeren.

Han medgiver, at der blandt regeringens støttepartier er forskellige holdninger i forhold til finansieringen af planen.

- Men jeg hører også, at regeringens støttepartier er meget optaget af en grøn plan, siger Nicolai Wammen.

- Der kommer ikke en afgiftsstorm

Flere journalister spørger under pressemødet ind til, hvorfor flere CO2-afgifter - sådan som Klimarådet i sine anbefalinger fra marts fremhævede - ikke er en del af udspillet.

Nicolai Wammen fremhæver i den forbindelse, at en grøn omstilling skal skabe arbejdspladser og ikke koste arbejdspladser.

- Når vi på et tidspunkt skal se på en grøn skattereform,  så vil tanken ikke være, at der skal være afgiftsstorm. Det vil være en omlægning af vores skatter og afgifter, siger Nicolai Wammen.

Han siger videre, at regeringen er "dybt opmærksomme på at holde hånden under erhvervslivet."

- Tiden er lige nu ikke til flere afgifter

- Det er en historisk plan, lyder det fra Dan Jørgensen, da han af en journalist bliver spurgt, hvorfor afgifter ikke indgår som værktøj til at nå målet. 

Han fremhæver, at virksomheder ikke skal "slås i hovedet" - det virker ikke, lyder det fra klima- og energiministeren. 

Fra Nicolai Wammen lyder det, at tiden - på grund af nedlukning i kølvandet på udbruddet med coronavirussen - lige nu ikke er til at pålægge virksomheder yderligere afgifter

- Vi kan på et senere tidspunkt lægge vores skatter og afgifter om, siger han.

Mere affald skal kunne genanvendes

Ifølge Lea Wermeliin skal alle danskere til at sortere mere, men samtidig skal virksomheder også sikre, at affald kan genanvendes, når danskerne begynder at sortere mere affald.

Blandt andet skal virksomheder belønnes i forhold til innovative ideer, der sikre at mere affald kan genanvendes, siger miljøministeren.

- For første gang i Danmarkshistorien skal vi skabe en plan for tværs af hele Danmark til gavn for miljøet, lyder det på pressemødet.

Samme budskab lød fra regeringen søndag. Det kan du læse mere om her.

Klimaneutral affaldssektor om 10 år

I forhold til affald skal vi have en hel ny tilgang - og med den sætning giver Dan Jørgensen ordet til miljøminister Lea Wermelin. 

Hun fremhæver, at Danmark har europarekord i affald.

 - Derfor sætter vi ambitiøse mål for en klimaneutral affaldssektor, hvor vi alle sammen sorterer mere, og hvor virksomhederne designer grønnere.

Derfor foreslår regeringen, at der i 2030 skal være en klimaneutral affaldssektor.

- Brandbeskatning af erhvervslivet er ikke nødvendigt

- Nogle vil mene, at udspillet ikke er seriøst, hvis man brandbeskaffer dansk erhvervsliv - til dem er budskabet klart. Man kan godt skabe vækst og arbejdspladser samtidig med, at man omlægger, siger Dan Jørgensen.

Ifølge ministeren ville Danmark være det modsatte af et forgangsland, sådan som regeringen med planen ønsker, hvis man eksempelvis brandbeskatter danske virksomheder for at nå dertil.

Nye initiativer efter sommerferien

Efter sommerferien vil regeringen præsentere nye initiativer på klimaområdet, oplyser Nicolai Wammen.

- Initiativerne er meget vigtige, men de tager os ikke hele vejen. Det er kun første kapitel, siger Nicolai Wammen, der giver ordet videre til klima- og energiminister Dan Jørgensen.

Der skal oprettes nye energiøer

Der skal oprettes to energiøer - en i Nordsøen og en i Østersøen, lyder det i regeringens udspil til første del af en ny dansk klimaplan. 

- De bliver knudepunktet for indsamling og distribution af grøn energi. Og de bliver afgørende brikker i omstillingen af andre sektorer til grøn energi, lyder det fra Nicolai Wammen, der siger, at der er tale om et gearskifte, som vil gøre Danmark førende på energiområdet.

De to energiøer skal oprettes senest i 2030.

Hel ny epoke for havenergi

Som det første land i verden tager vi hul på en hel ny epoke for havenergi. Energiøer skal bane vejen for grøn omstilling - ikke bare i Danmark, men i hele Europa, lyder det fra finansminister Nicolai Wammen, der lægger ud på pressemødet.

- Det er en pakke, der vil få markant betydning for Danmark langt ud i fremtiden, oplyser ministeren.

Pakken vil stimulere økonomien indirekte og direkte. 

- Det er ikke et quick-fix. Det er ikke en lappeløsning, men en langsigtet plan for en strukturel forandring, der vil skabe tusindvis af grønne arbejdspladser.

Pressemødet er i gang

Pressemøde om udspil til dele af ny klimaplan

I pressemødet deltager finansminister Nicolai Wammen (S), klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S).

Dan Jørgensen: - Flere CO2-afgifter er fantasiløst

Klimarådet anbefalede i marts flere afgifter, der ville gøre eksempelvis oksekød, flvrejser og andre klimabelastende aktiviteter markant dyrere. Anbefalingerne tilsagde også flere elbiler på vejene og udfasning af kul.

Men det er ikke forventningen, at regeringens udspil vil indeholde flere afgifter, da det ifølge klima- og energiminister Dan Jørgensen er ”fantasiløst,” lyder det i et interview med Børsen onsdag.

- Det er, som om at det (CO2-afgifter, red.) er blevet et vidundermiddel, der kan løse alle klimaproblemer. Der findes ikke noget sted i verden, der har introduceret sådan en Georg Gearløs-agtig model, som Klimarådet foreslår, siger Dan Jørgensen.

Råds anbefalinger kom få dage før lockdown

Regeringens nye udspil kommer to måneder, efter Klimarådet 9. marts fremlagde sine anbefalinger til, hvordan målet kunne nås.

Det var første gang, der blev sat konkrete mål på klimaområdet ved lov. I første omgang er målet at reducere Danmarks udledninger af drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990.

Klimarådets anbefalinger kom blot få dage før, Danmark på grund smittespredningen med coronavirus lukkede ned.

I mellemtiden har landets økonomiske situation ændret sig markant som følge af coronapandemien, og derfor tager regeringens udspil også højde for den økonomiske virkelighed, som erhvervslivet står overfor, lyder det fra regeringen.

I december indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en ny klimalov for Danmark, der har som målsætning at gøre Danmark klimaneutral senest i 2050.

Et udspil - ikke en endelig plan

På et pressemøde, der starter klokken 12.15, fremlægger finansminister Nicolai Wammen, klima- og energiminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin første del af klimaplanen.

Klimaplanen skal danne grundlag for, at Danmark kan indfri målet om en reduktion i det danske CO2-udslip med 70 procent i 2030.

Der er tale om et udspil og ikke en endelig plan. Udspillet skal efterfølgende forhandles mellem Folketingets partier.