Udlevering af mordmistænkt dansker trækker ud, viser dokumenter

Rasmus Kirkegaard Kristiansen sidder fængslet i Brasilien sigtet for at have begået et drab for 27 år siden - og der kan han komme til at sidde længe.

Der kan gå lang tid, før den mordmistænkte, danske forretningsmand Rasmus Kirkegaard Kristiansen bliver udleveret fra Brasilien til Danmark.

Lige nu kan de to landes myndigheder nemlig ikke blive enige om grundlaget for en udlevering.

Det fremgår af korrespondancen mellem de danske og brasilianske myndigheder, som ligger offentligt tilgængeligt på den brasilianske højesterets hjemmeside.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen har været eftersøgt siden 1993, sigtet for at have slået sin danske forretningsforbindelse ihjel.

I januar 2020 år blev Rasmus Kirkegaard Kristiansen dog efter 27 år anholdt af brasiliansk politi på opfordring fra de danske myndigheder, da holdet bag TV2-dokumentaren ‘Savmordet’ havde opsporet ham.

Siden har han siddet fængslet i Brasilien og gør det nu på tredje måned.

Tovtrækkeri mellem Danmark og Brasilien

Ifølge dokumenter fra den brasilianske højesteret har de danske myndigheder meddelt Brasilien, at Rasmus Kirkegaard Kristiansen kan blive idømt “livstid” i det danske retssystem.

Brasilien kan dog ifølge landets lovgivning ikke udlevere en udlænding, hvis personen står til at blive straffet hårdere end Brasiliens hårdeste dom, som er 30 års fængsel. Derfor vil landet have på skrift, at straffen ikke overstiger det.

Og der står sagen så nu.

Danmark kan nemlig ikke give den garanti til Brasilien - heller ikke selvom livstidsdømte i gennemsnit kun sidder 17,3 år herhjemme.

Det forklarer professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Kernen i problemet er, at den danske anklagemyndighed ikke uden videre kan garantere, at den eftersøgte ikke idømmes livstidsstraf, eller at en livstidsstraf ikke fører til prøveløsladelse efter senest 30 år. Det er domstolene, der foretager strafudmålingen, og i den sidste ende også domstolene, der afgør spørgsmålet om prøveløsladelse, siger Jørn Vestergaard.

Ifølge ham bliver det afgørende derfor, om Brasilien vil stille sig tilfreds med de statistiske oplysninger for danske livstidsdømte. Noget, landet indtil nu har afvist.

Status på udleveringssagen

Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev i januar 2020 anholdt af brasiliansk politi på opfordring af de danske myndigheder.

Han har siden 1993 været sigtet for det såkaldte ‘savmord’ og er samtidig mistænkt for et andet drab.

Danmark har meddelt Brasilien, at strafferammen for drab herhjemme er livstid.

Brasilien udleverer ikke til lande, der giver mere end 30 års fængsel.

Danmark har derfor sendt Brasilien et studie, der viser, at livstid i gennemsnit er 17,3 år.

Brasilien vil have en garanti for, at straffen ikke kan blive mere end 30 år samt bevis for, at sagen ikke er forældet.

Kan trække ud i lang tid, men ikke for altid

Da tv-holdet bag dokumentaren ‘Savmordet’ opsporede Rasmus Kirkegaard Kristiansen i november 2019, indvilligede han i at rejse med produktionen hjem og havde booket flybilletter til Danmark.

Han blev dog i Brasilien, da de danske myndigheder ikke ville udstede et nødpas til ham, som kunne gøre det muligt for ham at rejse med tv-holdet hjem. To måneder efter blev han anholdt og fængslet.

Forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger, der har flere års erfaring med internationale straffesager, herunder lignende udleveringssager fra blandt andet Brasilien, vurderer, at det kan blive svært at få Rasmus Kirkegaard Kristiansen udleveret.

Og i sidste ende kan de brasilianske myndigheder blive nødt til at løslade ham.

- Historisk set har det altid været svært for europæiske lande at få udleveret borgere, som har søgt tilflugt i Sydamerika - det store engelske togrøveri er et blandt mange eksempler, siger advokat Poul Hauch Fenger og tilføjer:

- Det skyldes naturligvis forskellige retssystemer, men også at sydamerikanske lande har ville statuere, at de ikke parerer ordre fra deres gamle kolonimagter. Derfor har disse lande altid været brugt som safe-haven for folk, der har søgt tilflugt, også politiske flygtninge, siger han.

Når problemet omkring udleveringen er opstået, skyldes det blandt andet, at Danmark og Brasilien ikke har en udleveringsaftale.

Derfor hviler Brasiliens afgørelse om at udlevere på gamle regler for international strafferet. Og det kan blive både meget teknisk og langstrakt.

Ifølge Poul Hauch Fenger er der i internationale strafferetssager oftest en regel om, at der skal være såkaldt “dobbelt strafbarhed”. I dette tilfælde vil det sige, at udleveringen kun kan finde sted, hvis handlingen er strafbar både efter brasiliansk og dansk lov.

- Man går altså ind og sammenligner hinandens retssystemer for at se, om de spejler sig nok i hinanden til, at man vil udlevere, siger Poul Hauch Fenger.

Og netop her er Brasilien kendt som et af de lande, der sjældent er villige til at strække sig for at hjælpe lande som Danmark.

Bliver den brasilianske højesteret ved med at afvise udlevering, kan Danmark dog gå andre veje for at få Rasmus Kirkegaard Kristiansen udleveret, vurderer han.

- Der sker ofte det, at Danmark og andre europæiske lande til en vis grad resignerer og i stedet tager det op på diplomatisk og politisk niveau - ligesom man ser, når der sker udleveringer af agenter, siger advokat Poul Hauch Fenger.

Udtaler sig i brev fra fængslet

I et brev fra fængslet skriver den drabsmistænkte dansker, at han med hjælp fra sin advokat havde forsøgt at komme hjem til Danmark, før han blev anholdt.

- Det er skuffende, at staten hellere ville involvere et andet lands retssystem. For det var mig et æresspørgsmål at kunne flyve hjem på egen regning og gøre rent bord. Jeg vil samarbejde, men det ville staten ikke, skriver Rasmus Kirkegaard Kristiansen blandt andet.

Brevet er sendt til holdet bag TV 2-dokumentaren ‘Savmordet’ og kan læses i fuld version herunder:

TV 2 har været i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansens danske forsvarsadvokat, Sysette Vinding Kruse.

Hun bekræfter, at hun er i kontakt med Rasmus Kirkegaard Kristiansen, men oplyser også, at hun ikke er blevet informeret omkring de dokumenter, der er blevet sendt mellem de danske og brasilianske myndigheder. Hun har kun læst dem via højesterets hjemmeside og påpeger, at det langt fra er tilfredsstillende.

- Lige nu afventer vi selvfølgelig en afgørelse fra den brasilianske højesteret. Men jeg afventer også at få mulighed for at indgive et indlæg omkring livstid til den brasilianske højesteret, siger Sysette Vinding Kruse, der ikke kan gå i yderligere detaljer.

Kan Rasmus Kirkegaard Kristiansen blive løsladt igen?

Hvis Danmark og Brasilien ikke når til enighed, vil de brasilianske myndigheder i sidste ende være nødt til at løslade Rasmus Kirkegaard Kristiansen igen.

Det vurderer advokat Poul Hauch Fenger.

Det skyldes, at der findes internationale konventioner for, hvor længe en mistænkt må være varetægtsfængslet.

- Jeg tror dog, at man vil finde en løsning, inden det spørgsmål bliver aktuelt. Men man må handle resolut og opportunt, hvis et vindue åbner sig for løsladelse, siger Poul Hauch Fenger.

Rigsadvokaten, der varetager internationale udleveringsspørgsmål i Danmark, skriver i en mail til TV 2, at man ikke kan kommentere på den konkrete sag. Det skyldes, at der er tale om en verserende udleveringssag.

Alle afsnit af TV 2-dokumentaren 'Savmordet' kan ses på TV 2 PLAY.