Nyheder

Gode tider på finansmarkedet giver kongehuset millionoverskud

Hoffets indtægter består primært af en ydelse til dronning Margrethe. Patrick van Katwijk / Scanpix

Takket være flere penge til dronning Margrethe og afkast på investeringer fik kongehuset overskud sidste år.

Kongehuset fik en bedre økonomi sidste år, hvilket især skyldes medvind på de finansielle markeder.

Det viser kongehusets årsregnskab fra 2019.

Samlet gav året et overskud på 1,9 millioner kroner.

Hoffets indtægter, der primært består af en ydelse til dronning Margrethe, steg med et par millioner til 86,7 millioner kroner. Beløbet reguleres årligt efter lønudviklingen for ansatte i staten.

Samtidig har kongehuset i årets løb kunne se sine investeringer i værdipapirer stige i værdi.

Beholdningen af obligationer og investeringsforeningsbeviser voksede til 12,1 million fra 10,9 millioner i 2018.

Ekstraordinære udgifter i 2018

Desuden har hoffet haft færre udgifter til kongelige arrangementer.

Resultatet for 2019 er en markant forbedring fra 2018. For to år siden fik kongehuset et minus på 1,6 millioner kroner.

Resultatet for 2018 var præget af ekstraordinære udgifter til prins Henriks bisættelse og kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag.