Savmordet

Bevis i drabssag fundet i politiets egne arkiver efter 27 år: - Ubærligt, siger familien

I 27 år har Henrik Behrendt Larsens familie levet i uvished om hans skæbne - formentlig på grund af en misforståelse i efterforskningen.

For to måneder siden kunne Københavns Politi fortælle, at de havde identificeret et lig, der blev fundet i 90’erne i Portugal. Der var tale om danskeren Henrik Behrendt Larsen.

Af en pressemeddelelse fremgik det, at politiet havde “foretaget nye undersøgelser af liget”.

Nu viser dokumenter imidlertid, at beviset hele tiden har ligget gemt i det gamle sagsmateriale.

Henrik Behrendt Larsen kunne være blevet identificeret allerede dengang i 1993, hvis hans fingeraftryk var blevet undersøgt korrekt.

Det skete dog ikke. Derfor har Henrik Behrendt Larsens familie levet i 27 år uden endelig vished om hans skæbne.

En tid som har haft store konsekvenser for hans familie.

Sammenlignede to forskellige fingre

Hele sagen tog sin begyndelse i 1993, hvor den danske forretningsmand Rasmus Kirkegaard Kristiansen var centrum i en spektakulær drabssag i Portugal. Han blev sigtet for et savmord på en dansk forretningsforbindelse, men der blev også fundet ligdele fra en anden person i Portugal.

Sagen om Henrik Behrendt Larsen

Den dengang 28-årige dansker Henrik Behrendt Larsen blev sidst set i Holland i juni 1992.

Herefter forsvandt han sporløst, og hverken venner, familie eller forretningsforbindelser hørte siden fra ham.

Samme år blev der fundet dele af et parteret lig i Portugal. Liget blev dog ikke identificeret som Henrik Behrendt Larsen, og sagen om den forsvundne dansker blev derfor ikke opklaret.

Efter 21 år fik Henrik Behrendt Larsens far i 2013 sin søn erklæret død ved en såkaldt dødsformodningsdom.

I knap tre årtier har familien derfor gået i uvished om hans skæbne.

Politiet formodede, det kunne være en anden af Rasmus Kirkegaard Kristiansens forretningsforbindelser, nemlig Henrik Behrendt Larsen, som blev meldt savnet i 1992.

Derfor blev der foretaget en sammenligning af et fingeraftryk fra det ukendte lig med Henrik Behrendt Larsens fingeraftryk, der fandtes i dansk politis arkiv.

Men der var intet match.

I februar blev sagen genoptaget, da Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev anholdt i Brasilien, da holdet bag en TV 2-dokumentar havde opsporet ham.

TV 2 har efterfølgende fået aktindsigt i den begæring, som de danske myndigheder har sendt til brasiliansk politi for at få at Rasmus Kirkegaard Kristiansen udleveret.

Her fremgår det, hvorfor man ikke kunne finde et match dengang:

Dette kan formentlig skyldes, at det var angivet, at den finger, der blev foretaget sammenligning med, var en pegefinger. Ved en fornyet sammenligning foretaget i 2019 har det vist sig, at fingeraftrykket, som i 1993 i kopi blev sikret til den danske del af efterforskningsmaterialet, er fra ligets venstre tommelfinger, og det er af danske teknikere nu med 100% sikkerhed identificeret som hidrørende fra Henrik Behrendt Larsen, står der i udveringsbegæringen.

Politiet formoder altså, at man i begyndelsen af 90’erne har sammenlignet fingeraftrykket fra ligets tommelfinger med et gammelt fingeraftryk fra Henrik Behrendt Larsens pegefinger.

Familie i uvished

Hvorfor politiet formentlig kom til at sammenligne to forskellige fingeraftryk, fremgår ikke af udleveringsbegæringen.

Det har dog haft store konsekvenser for familien, der som følge af dette, først fik vished om Henrik Behrendt Larsens skæbne efter 27 år.

I et brev til TV 2 skriver familien:

- Da vi fik meddelelsen om, at Henrik var identisk med den dræbte person i sommeren 1992 i Portugal, og der var sket en fejl med fingeraftrykkene i sin tid, var det nærmest ubærligt.

- Hvis fejlen ikke var sket, havde vi haft mulighed for at få Henrik hjem og holde en bisættelse. Vi havde fået vished og et gravsted, vi kunne besøge. Han havde fået en værdig afslutning på sit alt for korte liv.

Familien fortæller, at sagen dengang især tog hårdt på Henrik Behrendt Larsens mor. Hun døde i 2013 uden at få vished. Samme år besluttede familien at få erklæret Henrik Behrendt Larsen død i retten.

Det satte derfor en dødsformodningssag i gang ”for at lave en form for afslutning på hans liv.”

- Der gik adskillige unødvendige hårde år med sorg, fortvivlelse, vrede og afmagt. År, hvor vi selv har forsøgt at finde ud af, hvad der var sket med ham uden held. I al den tid har han ligget begravet et ukendt sted i Portugal, skriver familien og tilføjer:

- Vi har mistet Henrik to gange - først da han forsvandt og så da vi fik vished om hans grufulde skæbne. Men vi er også taknemmelige for, at vi trods alt har fået vished og håber, at vi med tiden får ro, skriver familien.

Hvordan kunne det ske?

Ifølge Jan Jarlbæk, der er tidligere efterforsker ved Rigspolitiets Rejsehold og Europol, kan alle andre end politiet selv kun gisne om, hvorfor man fik sammenlignet to forskellige fingeraftryk dengang.

Han har ikke været involveret i den konkrete sag, men med 23 års politierfaring har han et stort kendskab til opklaring af drabssager over landegrænser.

- Jeg vil være lidt forsigtig med at bruge ordet fejl. Men der er sket noget, der ikke skulle være sket, og formentligt er det en række af uheldige omstændigheder, siger Jan Jarlbæk.

Han hæfter sig særligt ved, at politiet skriver, at ”det var angivet, at den finger, der blev foretaget sammenligning med, var en pegefinger”.

- Det er jo den angivelse, der nu har vist sig at være forkert. Men hvem der angivet den forkerte finger, står der ikke noget om, siger Jan Jarlbæk.

At man ikke dengang opdagede, at man sammenlignede forskellige fingeraftryk, kan der være årsager til, mener han.

Ifølge den tidligere efterforsker var teknologien til at sammenligne fingeraftryk generelt væsentlig dårligere, fordi aftryk ofte blev faxet og dermed tabte på kvaliteten. Om dette har været tilfældet her, vides dog ikke.

Teknologien til at kommunikere mellem politiet på tværs af landegrænser var også dårligere. Og dertil kommer, at man først et år efter fundet af liget blev opmærksom på, at det kunne være Henrik Behrendt Larsen.

Det var også her, at Rasmus Kirkegaard Kristensen blev sat i forbindelse med danskerens forsvinden, fordi man på hans adresse i Portugal fandt Henrik Behrendt Larsens bil.

Afventer udlevering til Danmark

Rasmus Kirkegaard Kristiansen blev i januar 2020 anholdt af brasiliansk politi på opfordring fra de danske myndigheder. Han sidder derfor i øjeblikket fængslet i Brasilien og afventer udlevering til Danmark.

Af udleveringsbegæringen fremgår det dog, at Københavns Politi mener at have tilstrækkelige beviser til at sigte Rasmus Kirkegaard Kristiansen i sagen om Henrik Behrendt Larsen.

Rasmus Kirkegaard Kristensen har i et interview til TV 2-dokumentaren ‘Savmordet’ erklæret sig uskyldig. Efter eget udsagn har han hverken dræbt Erik Højer Christensen eller Henrik Behrendt Larsen.

Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere på de nye oplysninger om fingeraftrykkene.

Alle afsnit af TV 2-dokumentaren 'Savmordet' kan ses på TV 2 PLAY.