Coronavirus

Det betyder de nye anbefalinger om én meters afstand

Selvom myndighederne anbefaler, at det er nok at holde én meters afstand, er der stadig flere, der fortsætter med at holde to.

Anden fase af genåbningen af Danmark er lige så stille begyndt – og med den følger en række nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Det mest iøjnefaldende er anbefalingen om afstand i det offentlige rum: Nu er det nemlig nok at holde én meters afstand og ikke to meter som tidligere.

- Vi har blandt andet kigget på erfaringer fra Norge, der viser, at det er forsvarligt at operere med mindst en meters afstand, siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til TV 2.

Sundhedsstyrelsen understreger samtidig, at det er forudsat, at der holdes en høj hygiejne.

Men hvad betyder det helt konkret for skoler, børnehaver, butikker og restauranter, at det er nok at holde én meters afstand?

Find svarene her.

Skoler: Øget kapacitet

Den nye anbefaling fra Sundhedsstyrelsen betyder, at der nu er plads til næsten alle elever i landets folkeskoler.

Det kan også ses illustreret i grafikkerne herunder. Hvis der skal være to meter mellem hver elev, kan der kun være 12 elever i et klasselokale på størrelse med et klasselokale på Heibergsskolen på Østerbro, som grafikken tager udgangspunkt i.

Skal der kun være en meter mellem eleverne, kan det give plads til til hele 24 elever pr. klasselokale.

Der er situationer, hvor de to meter stadig vil være gældende, for eksempel bør der være to meters afstand mellem lærere og den forreste række i klasselokalet, mens det er tilstrækkeligt med en meters afstand mellem eleverne, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Ifølge TV 2s oplysninger skal Kommunernes Landsforening tirsdag mødes med undervisningsministeren og diskutere, hvordan man kan indrette landets skoler og institutioner efter de nye anbefalinger.

Supermarkeder: Ingen ændringer

Det nye afstandskrav vil ikke umiddelbart medføre ændringer i butikker.

- Vi har i dag en afstandsmarkering, der siger en-to meter, og det forbliver uændret. Vi ændrer heller ikke på antallet af tilladte kunder pr. butik, skriver Informationsdirektør i Coop, Jens Juul Nielsen, til TV 2.

Hos Salling kører man også som før - med opfordring om afstand på to meter. Her retter man ikke afstandsmarkering på gulv og andet til, skriver Salling Group til TV 2.

Her gælder der stadigt minimum to meters afstand

Ved besøg på plejecentre, sygehuse, hos personer med særlig risiko mv.

Ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, for eksempel sang, råb, foredrag, fysisk anstrengelse m.v.

Hvis der er tvivl om luftvejssymptomer hos en selv eller den anden, for eksempel hvis man føler sig sløj.

Ved ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesrum, dårlig udluftning m.v., for eksempel kælderlokaler, skakter m.v.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Kontorlandskaber: En større fleksibilitet

En meter mere vil gøre, at landets kontorer får plads til flere, lyder det fra HK.

- Det betyder først og fremmest, at flere kan komme på arbejde igen. Og så er det noget nemmere at indrette sig efter en meters afstand end to, siger Martin Rasmussen, næstformand i HK.

Og selv om fleksibiliteten er blevet større, ændrer de nye afstandskrav ikke på, at mange af storrumkontorerne rundt om i landet skal indrettes anderledes, end de var inden coronakrisen. Der skal være længere mellem bordene og bedre rengøring mange steder.

De konkrete forandringer er dog op til de enkelte arbejdspladser. Og det er arbejdsgiverens ansvar, at anbefalingerne bliver overholdt. Medarbejderne skal dog tænke sig om og blive hjemme, hvis de er syge, lyder det fra HK.

Restauranter, cafeer og værtshuse: Øget kapacitet

Det har stor betydning for restauranter, cafeer og værtshuse, at kravet om at holde afstand er gået fra to meter til en meter.

Det giver nemlig mere råderum og plads til flere gæster, når de åbner den 18. maj, siger Lars Ramme Nielsen, chef for oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

Det er dog endnu ikke fastlagt, hvor mange gæster der må være samlet på et værtshus, en café eller en restaurant. Det afhænger af, om forsamlingsforbuddet kommer til at gælde, så der maksimalt må være ti mennesker på én restaurant.

Eller om der kommer et kvadratmeterkrav fra myndighederne, så hver gæst for eksempel skal have seks meter til rådighed. Det er endnu uvist.

Forskellige anbefalinger fra land til land

  • Verdenssundhedsorganisationen, WHO: 1 meter

  • Det europæiske smitteagentur: 2 meter

  • Storbritannien: 2 meter (6 feet)

  • Tyskland: 1,5 meter

  • Holland: 1,5 meter (to armslængder)

  • Norge: 1 meter

Børnehaver og vuggestuer: Umiddelbart ingen ændring – endnu

De nye anbefalinger betyder, at der er plads til flere børn på én stue.

Det er dog stadig anbefalingen, at stuen er udgangspunktet for børnenes hverdag, og at der er faste voksne omkring børnene, skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Desuden understreger Sundhedsstyrelsen, at hygiejne er topprioritet. Det gælder host i ærmet, vask eller sprit hænder, undgå at berøre kontaktpunkter, og at gøre rent.

I både Aarhus og Odense Kommune - som TV 2 har talt med - ændrer man dog ikke sin procedure lige med det samme, selv om afstandskravet er ændret.

- Vi afventer stadig at få de officielle retningslinjer fra myndighederne, så det er for tidligt for os at sige, hvad de ændrede afstandskrav betyder helt konkret på dagtilbudsområdet, skriver Mette Hviid Laustsen, Odense Kommunes dagtilbudschef, til TV 2.