Disse patienter vil få glæde af ny medicin mod corona - og danske læger er optimistiske

Lægemidlet Remdesivir har vist gode resultater for coronapatienter. TV 2 har talt med tre læger, som ser frem til at benytte det.

Lægemidlet Remdesivir er ikke et "vidundermiddel" mod coronavirus - men det ser alligevel ud til at have en gavnlig effekt for patienterne, lyder det fra Lægemiddelstyrelsen.

Især visse typer af patienter er midlet oplagt til, lyder det fra flere hospitaler.

Remdesivir ser ud til at være et lægemiddel, som gør, at vi måske ikke bliver væltet på den måde, som man ellers kan frygte

Nikolai Hoffmann-Petersen, ledende overlæge på Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling

Lægemiddelstyrelsen skriver i en mail til TV 2, at de har givet en række danske hospitaler en såkaldt udleveringstilladelse til medicinen, efter et endnu ikke afsluttet internationalt studie har givet overbevisende resultater.

Medicinen, som oprindeligt er udviklet mod ebolavirussen, kan ifølge studiet forkorte covid-19-patienters indlæggelsestid fra 15 til 11 dage.

Og det vil især være oplagt til én bestemt patientgruppe, forklarer Svend Stenvang Pedersen, som er overlæge på Odense Universitetshospital - et af de steder, som har fået den ekstraordinære tilladelse.

- De patienter, som er så syge, at de er i respirator, vil have gavn af medicinen. Vi har set, at de maksimalt syge patienter har været indlagt i tre uger og mere. Hvis det kan forkortes, så er det en landvinding, siger han til TV 2.

DISSE HOSPITALER KAN IFØLGE LÆGEMIDDELSTYRELSEN GIVE PATIENTERNE REMDESIVIR

TV 2 har modtaget følgende liste fra Lægemiddelstyrelsen over de hospitaler, som har fået tilladelse til at rekvirere remdesivir:

Jylland:

 • Regionshospital Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
 • Hospitalsenheden Vest (to ud af fem hospitaler - ikke specificeret hvilke)
 • Kolding Sygehus

Sjælland:

 • Amager Hospital
 • Hvidovre Hospital
 • Rigshospitalet
 • Herlev Hospital
 • Gentofte Hospital

Fyn:

 • Odense Universitetshospital

Flere af hans kollegaer er lige så optimistiske.

Ikke påvist, om det kan redde liv

På Hvidovre Hospital forventer man, at medicinen kan bruges tidligt i et sygdomsforløb til de patienter, som, personalet vurderer, kan udvikle et "meget svært forløb" med covid-19.

Patienten behøver altså ikke nødvendigvis være i respirator, for at hospitalets læger vil overveje at rekvirere Remdesivir, fortæller overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Gitte Kronborg.

- Der er nogle patienter, vi ikke er bekymrede for. Og så er der dem, der er tæt på at skulle i respirator. Vi har lært at genkende tegnene, så man kan skride ind tidligt, siger hun.

Remdesivir er altså ikke et middel for de patienter, som kun er let syge. Disse patienter opfordrer Lægemiddelstyrelsen i stedet til at indgå i kliniske forsøg med nogle af de lægemidler, som lige nu testes mod coronavirus.

De nuværende resultater viser heller ikke med sikkerhed, om Remdesivir mindsker dødeligheden. Selvom dødeligheden blev sænket fra 11 til 8 procent blandt de patienter, der fik Remdesivir i forhold til de, som fik placebo, er forskellen ikke statistisk signifikant.

- Det håber vi selvfølgelig, at man kan sige noget mere sikkert om, når det færdige studie offentliggøres, siger Gitte Kronborg.

- Men det tager af gode grunde noget tid at følge patienterne, som dels får medicinen og dels er en del af testgruppen, siger hun.

Et sikkerhedsnet for hospitalerne

Hvis Remdesivir virker efter hensigten og resulterer i kortere indlæggelser, får det stor betydning under pandemien, mener ledende overlæge på Hospitalsenheden Vests medicinske afdeling Nikolai Hoffmann-Petersen.

Særligt fordi det letter presset på hospitalerne og måske giver plads til andre patienter end dem med covid-19 på landets intensivafdelinger.

Han har endnu ikke selv fået beskeden om, at der er givet tilladelse på hospitalets ansøgning om en udleveringstilladelse, men han bifalder, hvis de må bruge Remdesivir. Og han ser frem til at benytte det på Regionshospitalerne Herning, Holstebro og Lemvig og sundhedshusene Ringkøbing og Tarm, som hører under den midtjyske hospitalsenhed.

- Lige nu har vi ikke mange covid-19-patienter, men når samfundet åbner mere op, kan vi få en ny bølge. Så vil det være fantastisk, at patienterne har nogle kortere forløb, så vi samtidig kan opretholde en almindelig hospitalsdrift, siger han og peger på de mange operationer, som er blevet udskudt som følge af pandemien.

Ifølge ham ser Remdesivir ud til at være et lægemiddel, som kan gøre, at de måske ikke "bliver væltet på den måde, som man ellers kan frygte".

Det samme siger overlæge Svend Stenvang Pedersen.

- Det vil have stor indvirken på mit arbejde. Det kan forkorte sygdomsperioden og forhåbentlig redde liv. Det er det alt det, lægevidenskab drejer sig om, siger han.

"Forsvarligt" at bruge

Lægemiddelstyrelsen er da også helt trygge ved at tage medicinen i brug i Danmark, selvom det endelige studie ikke foreligger endnu.

- Det, vi kan sige, er, at det er et foreløbigt studieresultat. Men det er et af de studier, der er designet ganske fornuftigt, sagde Nicolai Brun, medicinsk chef i Lægemiddelstyrelsen, tidligt onsdag til TV 2.

Desuden har Remdesivir vist sig kun at have milde bivirkninger, og det har også tidligere været anvendt til behandling af blandt andet SARS og MERS, der også er coronavirusser.

Sådan virker Remdesivir

Remdesivir produceres af det amerikanske medicinalfirma Gilead.

Medicinen virker på den måde, at den går ind og påvirker og forringer virussens evne til at formere sig. 

Helt simpelt beskrevet duplikerer virussen sit arvemateriale i en slags kæde. Remdesivir bryder denne kæde ved at efterligne en af virussens byggeklodser. Fordi den ikke fungerer som virussen selv, får den duplikeringen til at gå i stå.

Kilde: Thomas Benfield, professor på Hvidovre Hospital

Når alle data fra studiet er behandlet og udgivet om - forhåbentligt - nogle uger, så vil man kunne anvende det endnu mere effektivt, siger Thomas Benfield, som er professor på Hvidovre Hospital.

- Vi mangler den endelige analyse af studiet, som vil kunne fortælle os, hvordan vi bruger det bedst. Her i begyndelsen vil der være knaphed på stoffet, så da kommer vi til at skulle prioritere.

Derfor vil det være til stor gavn for lægerne at vide, hvornår det har størst effekt. I starten af sygdomsforløbet, midt i, eller til sidst i forløbet, slutter han.