Politik

Aftale om nyt udligningssystem præsenteres

Hvad skerte der? Regeringen og et flertal af Folketingets partier præsenterede et nyt udligningssystem på et pressemøde i Finansministeriet. Aftalen er indgået med Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet.  

Hvad er et udligningssytem? Systemet omfordeler milliarder mellem landets rige og fattige kommuner for at sikre mere lige velfærd i landet. 

Hvad er særligt interessant?

Det er i sig selv interessant, at det er lykkes regeringen at lande en bred aftale, hvor Venstre er med. Det har været et tumultarisk forhandlingsforløb, hvor regeringen er blevet beskyldt for at tilbageholde beregninger og komme med forkerte tal, og der har været læk fra forhandlingerne. Venstre har beskyldt regeringen for "fordækt dobbeltspil", og regeringen har måttet beklage flere gange.

Politisk kommentator: - Kæmpestor aftale

Den nye udligningsreform er vigtig, vurderer politisk kommentator, Hans Engell, efter pressemødet. 

- Det er en kæmpestor aftale, siger han. 

Han hæfter sig ved, at der er indført et relativt stort milliardbeløb fra staten. 

- Det har gjort det muligt at glatte ud og udjævne, så nogle af de, der ville blive rasende, ikke skal af med så meget. Og der er andre, der vil være rigtig glade, siger Hans Engell. 

Venstre skal som eneste borgerlige parti, der er med i aftalen, dog forberede sig på nogle slagsmål fremadrettet.

- Konservative vil angribe hårdt - ikke mindst fordi der er en række Konservative kommuner, der skal slippe mange penge, siger Hans Engell. 

Pressemødet er slut

Pressemødet er nu afsluttet.

- Det var dagens spørgsmål og dagens svar. Tak for nu og på gensyn, siger finansminister Nicolai Wammen. 

Finansminister: Velfærd trods corona-regninger

Finansministeren bliver spurgt ind til, hvordan regeringen vil sikre velfærd i kommunerne, efter coronakrisen har ramt Danmark. 

- Vi står i en utrolig svær tid i Danmark, og covid-19 påvirker alle dele af landet. Der er nogle covid-19-relaterede regninger, der følger med, som regeringen vil tage på vores skuldre, så det ikke bliver taget fra børn eller ældre, siger Nicolai Wammen.

Finansminster lover løft af velfærd til borgerne

I forlængelse af Morten Østergaards kommentar slår finansministeren nu fast, at serviceloftet kommer til at blive løftet. 

- I og med at regeringen meget klart siger, at vi ønsker - når der kommer flere børn og ældre de kommende år, at pengene skal følge med, betyder det også, at servicerammen vil blive løftet, siger Nicolai Wammen. 

Præcis hvor meget den skal løftes med, vil der blive forhandlet med Kommunernes Landsforening om den kommende tid.

Morten Østergaard: - Jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og love mere velfærd

Radikale Venstres Morten Østergaard understreger, at den omdiskuterede serviceramme skal hæves. 

- Jeg vil gerne lægge hovedet på blokken og sige, at selvfølgelig kommer servicerammen til at stige de kommende år. Vi skal investere mere i vores velfærd de kommende år, siger Morten Østergaard. 

Nu er der taget stilling til skævheder, så der er mere lige mulighed for at udnytte den serviceramme, der måtte være de kommende år, siger han. 

Hvem skal betale og modtage flest penge?

De seks kommuner, der skal af med mest i forhold til tidligere er:

 • København: 465,7 millioner kroner
 • Gentofte skal aflevere 164 millioner kroner
 • Rudersdal skal aflevere 115,3 millioner kroner.
 • Aarhus skal aflevere 78,3 millioner kroner
 • Greve skal aflevere 54,1 millioner kroner
 • Skanderborg skal aflevere 42,8 millioner kroner.

De seks kommuner der får mest i forhold til tidligere er:

 • Guldborgsund: 120,2 millioner kroner.
 • Vejle 115,7 millioner kroner.
 • Næsved: 110,5 millioner kroner.
 • Kalundborg: 103,09 millioner kroner.
 • Vordingborg: 97,1 millioner kroner.
 • Holbæk: 94,1 millioner kroner.

Minister: Det er en stor omlægning. Den største i mange år

Social- og indenrigsminister Astrid Krag bliver spurgt om, hvorfor de ikke har lavet mere gennemgribende ændringer af systemet frem for bygge videre på det eksisterende. 

- Det er en stor omlægning af systemet. Den største i mange år. Vi udligner ikke 100 procent, men vi holder hånden under nogle af de mest trængte kommuner, siger Astrid Krag. 

Er det her en varig løsning, eller står vi her igen om nogle år og skal have rettet op på skævheder? 

- Det bliver ikke et tusindårsrige, men det var heller ikke ambitionen, siger Astrid Krag.

Wammen: - Vi skal ikke forvente mange klapsalver

Finansministeren erkender, at det er svært at tilgodese alle i et nyt udligningssystem. 

- Når man laver en udligningsreform, skal man ikke forvente mange klapsalver, siger Nicolai Wammen. 

Han henviser til, at nogle kommuner gerne ville have haft flere penge, og at andre kommuner havde ønsket at afgive mindre.

- Men vi står fuldt ud på mål for den aftale, vi har lavet her, siger Wammen.

Wammen forsvarer plan for mere velfærd

Journalisterne fortsætter med at bore i serviceloftet. Det duer jo ikke, hvis kommuner får flere penge, men ikke må bruge dem på grund af serviceloftet. 

Så hvordan kan I love mere velfærd, når I ikke vil love at hæve serviceloftet? 

- Vi laver en mere lige og retfærdig fordeling. Vi hører jo mange borgmestre, der siger, at de har svært ved at få råd til at bruge den ramme, de har, siger Nicolai Wammen. 

Han henviser samtidig til, at regeringen inden for de næste uge skal forhandle med Kommunernes Landsforening om budgettet for 2021. 

Mange milliarder - men kan de bruges?

På pressemødet spørger flere journalister finansministeren ind til det såkaldte serviceloft. Det sætter en grænse for, hvor mange penge kommuner må bruge på borgernær velfærd. 

Så hvad kan kommunerne bruge milliarderne til, når der samtidig er et serviceloft, der begrænser, hvor mange penge de må bruge? 

- Vi giver flere penge ud til kommunerne, så man kan sikre velfærden. Mange har sagt, at de har haft et serviceloft, men at de ikke har haft råd til at give den service, de egentlig har lov til, siger finansminister Nicolai Wammen (S). 

Dansk Folkeparti forlod mandag aften forhandlingerne om udligningssystemet, fordi der var uenighed om netop serviceloftet. 

Venstre erkender, at skatten kan blive sat op

Venstres Sophie Løhde erkender, at skatten i nogle kommuner kan blive sat op som følge af udligningsaftale.

Men hun fremhæver, at der gives tilskud fra staten, hvis andre kommuner vil sætte skatten ned:

- Man kan ikke gennemføre en udligningsreform, uden at der sker justeringer i skatten. Men vi har forvandlet et skattesmæk til et skattestop. Det er et af de steder, vi har sat aftryk på aftalen, siger Sophie Løhde.

Alternativet: Der er tilpas meget Robin Hood-effekt

Alternativet er ikke tilfreds med alt i aftalen, men der er alligevel tilpas mange elementer, der alligevel har fået partiet til at være med. 

Det siger Alternativets Torsten Gejl. 

- Der er tilpas meget Robin Hood-effekt i den her aftale, hvor man tager fra de rige og giver til de fattige. Der er mange inititiaver til at gøre livet lettere for fattige kommuner, siger han. 

Han nævner som eksempel, at Alternativet gerne ville have haft med i aftalen, at de kommuner, der skal betale, måtte lempe anlægsloftet til eksempelvis klimainvesteringer. Det lykkes ikke at få med i aftalen. 

SF: - Det giver et godt puf til velfærden

Der er alt for stor forskel på velfærden i Gentofte og på Langeland i dag, siger Pia Olsen Dyhr (SF). 

- Danmark er blevet langt mere skævt de sidste mange år. Det roder vi nu bod på i den her udligningsaftale, siger hun.

- Den her aftale giver et godt puf til den velfærd vi alle sammen har krav på, siger hun. 

For SF har det været særligt vigtigt, at der ikke er forskel på servicen i kommunerne i forhold til socialt udsatte. 

Morten Østergaard: - Det gamle system havde mistet sin mening

Det nye system er afgørende for borgernes velfærd, siger radikales leder, Morten Østergaard. 

- Det gamle system havde mistet sin mening. Ingen kunne rigtig forstå det. Nu er der skabt tryghed om kommunernes økonomi. Der er lavet bredt samarbejde, der gør, at man kan regne med det på trods af regeringsskifter og så videre, siger Morten Østergaard.  

Han er glad for, at det er en bred aftale, og at "Christiansborg-fnidder" har været lagt på hylden.

- Det er første gang i årtier, at der er lavet udligningsaftale hen over den politiske midte, siger han. 

Venstre: Skattesmæk er forvandet til et skattestop

Venstres Sophie Løhde fremhæver, at under forhandlingerne har det for Venstre været vigtigt at sikre, at danskerne ikke skal have et skattesmæk. 

- Det har været helt afgørende for Venstre, at vi sikrer en reel bedre balance i hele Danmark, uden at danskerne får det skattesmæk, som regeringen lagde op til, siger Sophie Løhde (V). 

- Et skattesmæk er blevet forvandet til et skattestop, siger hun. 

Hun er desuden tilfreds med, at kommuner med højeste skatter kan sænke den.

- Borgere, der i dag betaler de højeste kommuneskatter, kan se frem til fuldt finansierede skattelettelser uden at gå på kompromis med velfærden, siger hun. 

Au pairs skal ikke tælle med i regnestykket

Aftalen retter op på de "skævheder", der har været i det eksisterende udligningssystem. 

Det siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Det gælder blandt andet refusion til kommuner med tunge socialsager, og at au pair ikke længere tæller med i udligningen.

- Det har ikke givet god mening, at kommune er blevet kompenseret for at have borgere, der er så velhavende, at de har råd til at have au pairs, siger Astrid Krag.

- Vi står sammen i en svær tid

Et nyt udligningssystem er vigtigt, selv om vi er midt i en coronakrisen. 

- Aftalen er et bevis på, at vi i en svær tid står sammen, siger Nicolai Wammen. 

Wammen: - Danmark er for lille til store forskelle

Udligningssystemet skal sikre mere lige velfærd i landet. 

- Danmark er for lille til store forskelle. Uanset hvor man bor i Danmark, kan man have en forventing, om at der er et ordentligt velfærdssamfund for en selv og ens familie, siger Nicolai Wammen. 

- Vi løfter og sikrer en bedre fordeling af velfærden mellem kommunerne, og vi retter op på en række ubalancer, der er opstået over årene. 

Pressemødet er i gang

Regeringen har indgået en bred aftale om et nyt og forbedret udligningssystem, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på pressemødet i Finansministeriet. 

- Det er godt for vores velfærdssamfund og for vores kommuner og for borgerne, siger Nicolai Wammen. 

- Med den aftale, vi præsenterer i dag, lægger vi fundamentet til et Danmark i bedre balance. De bredeste skuldre skal være med til at bære de tungeste byrder, siger han.