Nyheder

Mens danskerne står sammen hver for sig, knager sammenholdet på Christiansborg

KOMMENTAR: Alle Folketingets partier har særlige ønsker til yderligere genåbning af landet.

Det turde nok fremgå efterhånden, at der er mange sandheder om Corona. Eksperterne viser med tydelighed, at det er svært at forudse udviklingen, og senest har det i runde tal vist sig, at vi danskere formentlig har været så gode til stå sammen om at holde afstand, at samfundet kan åbne sig mere og hurtigere end ventet.

Det var også det budskab, statsminister Mette Frederiksen forleden holdt pressemøde for at åbenbare: At det midt i den fortsat yderst alvorlige situation trods alt går bedre og hurtigere fremad, end man tidligere forudså. Og derfor kan yderligere åbning nu komme på tale, også inden 11. maj, som ellers var sat som næste skæringsdato.

Statsministeren indkaldte derefter til forhandlinger mellem partierne om, hvordan denne yderligere åbning skal foregå. En fremstrakt hånd, som ikke mindst kommer i lyset af, at mange partier – især i den borgerlige lejr – føler sig alt for lidt inddraget politisk, selv om statsministeren flere gange har sagt, at hun ønskede netop det.

Også derfor var partierne ikke sene til at fremsætte deres krav til og ønsker for rækkefølgen i denne nye fase af genåbningen. Og hvor statsministeren og regeringen hidtil har kunnet styre processerne med stærkest mulige forsigtighed, så sætter et nyt notat fra sundhedsmyndighederne ret beset statsministeren noget under pres i de kommende dage.

Den forsigtige regering

Regeringen har hidtil valgt den allermest forsigtige vej i Coronakrisen. Hellere lukke for meget, for hurtigt og for voldsomt, end at lukke for lidt. Resultatet er ikke udeblevet. Til trods for stor bekymring for, om sundhedsvæsenet nu også havde den fornødne kapacitet til rådighed, om der var intensivpladser og respiratorer nok, så har det vist sig, at vi end ikke har været i nærheden af at ramme den maksimale kapacitet.

Ja, ret beset har der slet ikke været det pres på de nyetablerede corona-afdelinger på landets sygehuse, som man havde frygtet og forventet. Hvilket er et budskab, der på alle parametre naturligvis er glædeligt, men som også nu lægger et vist pres på Mette Frederiksen.

For jo bedre det går, jo større bliver presset for åbning af mere. Og balanceakten for statsministeren er naturligvis på en og samme tid at betone situationens stadige alvor, at glædes over den succesfulde indsats, som alle danskere har ydet, og som har sikret både et lavt dødstal, en lav smittespredning og et ikke overbelastet sundhedsvæsen og så vedblivende at tvinge befolkningen til i vid udstrækning at blive hjemme.

Mandagastrænerne står klar

Samtidig står alle Folketingets partier nu med sundhedsmyndighedernes papir på, at man sagtens kan sætte langt flere danskere fri. Her er kravene mange. Fra efterskoler til domstole, fra skønhedsklinikker til små butikker, fra frisører til caféer og restauranter.

Der bliver næppe plads til det hele lige nu, og det er altså Mette Frederiksen, der skal lægge ryg til den uundgåelige kritik fra de brancher, der så ikke fik lov til at tænde lyset og invitere kunder indenfor.

Det er hævet over enhver tvivl, at Mette Frederiksens strategi har været og stadig vil være baseret på den forsigtige tilgang. Hun vil for alt i verden undgå at give for meget los for så pludselig at skulle lukke ned igen. Hun vil også stadig læne sig op ad beregninger fra sundhedsmyndighederne for at sikre sig den nødvendige faglige ballast. Men vi er nu på vej ind i en tid, hvor nedlukningens handlekraft kan blive vekslet til nøl i forhold til genåbning.

Partierne udenfor regeringen, også regeringens støttepartier, synes over en bred kam, at de godt kunne have været taget mere med på råd tidligere. På den måde har Mette Frederiksen ikke købt sig bred politisk opbakning i særlig vid udstrækning.

Og selv om Mette Frederiksen ikke nødvendigvis er bange for at blive kritiseret for sin forsigtighed, så kan hun risikere at havne i beskyldninger om, at hendes beslutninger har skadet dansk økonomi mere, end coronarisikoen viste sig at kunne bære. For ja, der vil komme en tid til evalueringer, og mandagstrænerne får kronede dage.

For selv om danskerne generelt har været dygtige til stå sammen hver for sig. Så knager det en smule mere med det distancerede sammenhold på Christiansborg.

De kommende dages forhandlinger om yderligere genåbning vil være en klar strømpil for, om statsministeren og hendes regering evner at få tilgodeset alle partiernes særlige ønsker, samtidig med at fastholde egen strategi.