Studie: Blodtypen har måske betydning for, hvor hårdt covid-19 rammer

Nogle mennesker rammes særligt hårdt af coronavirussen, og et hold kinesiske forskere kommer med et bud på, hvad én af forklaringerne kan være.

Et af de store spørgsmål, som stilles rundt omkring i verden lige nu, er: Hvorfor bliver nogle alvorligt syge af en coronavirus-infektion, mens andre næsten ikke mærker noget til den?

Teorierne er mange. Blandt andet hælder nogle forskere til, at mængden af viruspartikler, som en person udsættes for, afgør, hvor alvorligt sygdommen udvikler sig.

Andre mener, at forskellige varianter og mutationer af den ny coronavirus, som er opstået rundt om i verden, er mere eller mindre ondartede.

En tredje teori, som understøttes af et kinesisk studie, går på, at blodtype og dermed arvelighed kan have betydning for, hvor hårdt et menneske rammes af covid-19.

Blodtype A er særligt udsat

Det kinesiske studie er offentliggjort på medRxiv, en såkaldt preprint-platform, hvor læger og forskere kan dele studier, før de er udgivet og valideret af fagfæller.

I studiet har man undersøgt blodtyperne hos en gruppe på over 2000 patienter, som var diagnosticeret med covid-19 på tre hospitaler i Hubei-provinsen, hvor udbruddet af den ny coronavirus, Sars-CoV-2, menes at have fundet sted.

Fakta om blodtyper

  • I AB0-blodtypesystemet findes fire blodtyper: 0, A, B og AB.
  • De gener, man arver fra sine forældre, afgør, hvilken blodtype man får.
  • I Danmark har flest blodtype A (44 procent), dernæst kommer blodtype 0 (40 procent) og B (11 procent). Færrest har blodtype AB (5 procent).
  • Der findes ialt 30 forskellige blodtypesystemer i dag, men AB0-systemet er det mest anvendte.
  • AB0-systemet blev lanceret af østrigeren Karl Landsteiner i 1901. Det blev startskuddet til at gøre blodtransfusion mulig og et vigtigt skridt i forståelsen af immunsystemet.

Kilde: Torben Barington, professor i klinisk immunologi.

Blodtypemønsteret hos patienterne blev sammenlignet med en stor kontrolgruppe af raske borgere i de respektive lokalområder, og det viste sig, at personer med blodtype A var markant overrepræsenteret blandt de indlagte.

Samtidig havde blodtype A-patienter en tendens til at udvikle en sværere grad af infektion og fik generelt mere alvorlige symptomer.

Til gengæld havde personer med blodtype 0 en "signifikant lavere risiko" for at blive inficeret med coronavirussen end folk med øvrige blodtyper.

Blandt de ialt 2173 patienter var der 41 procent, som havde blodtype A, mens bare 25 procent havde blodtype 0. Dét på trods af, at A-blodtypen er sjældnere repræsenteret i den kinesiske befolkning med 32 procent i forhold til de 34 procent, som har blodtype 0.

Ud af de 206 patienter fra forsøgsgruppen, som døde af covid-19, var der 85 med blodtype A, mens 52 havde blodtype 0. Det svarer ifølge South China Morning Post til en overdødelighed hos blodtype A-patienterne på 63 procent i forhold til dem med blodtype 0. Dette mønster tegnede sig på tværs af alder og køn.

Det er dog væsentligt at understrege, at de kinesiske forskere i deres resumé selv tager forbehold for, at studiet er begrænset og endnu ikke peer reviewed - altså videnskabeligt blåstemplet af fagfæller.

Dansk professor: - Interessant, for det er set før

Professor i klinisk immunologi på Syddansk Universitet Torben Barington finder det kinesiske studie interessant, fordi det antyder en sammenhæng, som også tidligere er set i videnskabelige undersøgelser.

- Noget lignende blev observeret ved Sars-udbruddet tilbage i 2002, og en gruppe franske forskere har siden ved laboratorieforsøg fundet frem til resultater, der tyder på, at mennesker med blodtype 0 har nogle antistoffer, som kan binde sig til overfladen af virus, siger Torben Barington til TV 2 og tilføjer.

- Dermed har personer med blodtype 0 tilsyneladende en vis beskyttelse mod infektionen.

Ifølge professoren er Sars og covid-19 tæt beslægtede, da de begge er coronavirus, og derfor er det nærliggende at tænke, at den samme mekanisme gør sig gældende i begge tilfælde.

Han understreger dog, at der er behov for flere undersøgelser i større målestok, og han advarer imod at drage konklusioner ud fra det foreløbige, kinesiske studie:

- Man skal ikke blive bekymret, hvis man har blodtype A, eller føle sig helt fri, fordi man har blodtype 0. Fordi alle kan få covid-19, også dem med blodtype 0. Det ses jo også tydeligt i studiet, lyder det fra Torben Barington.

Udover Sars er der desuden fundet sammenhæng mellem blodtyper og infektionssygdomme som Malaria, Hepatitis B og Norwalk-virus.