Coronavirus

Hvor mange danskere er egentlig smittet? Denne udregning forsøger at give svaret

En ingeniørs regnestykke er gået viralt. Hvis man tager et par forbehold kan den faktisk give et pejlemærke over antallet, siger eksperter.

På bare få uger har 40 millioner mennesker på verdensplan læst en ingeniørs analyse af covid-19-epidemien.

Analysen "Corona: Why you must act now", som er udgivet på blogsiden Medium, har fået så stor opmærksomhed, fordi den forsøger at give et klart svar på spørgsmålet, som myndighederne ikke har kunnet svare på:

Hvor mange er reelt er smittet med coronavirus?

Kun 2046 er lige nu testet positiv for virussen i Danmark, men fra eksperter lyder det, at der er et enormt mørketal. Det er dette tal, som Tomas Pueyo har fundet en udregningsmetode for.

I denne artikel vil logikken bag udregningerne blive forklaret.

Derudover retter to danske eksperter et kritisk blik på dem. For selvom Tomas Pueyo er ingeniør, så arbejder han til dagligt indenfor reklamebranchen og er altså ikke sundhedsfaglig ekspert.

Hvis man skal tro hans beregninger, så er der lige nu mellem 41.626 og 204.600 smittede med coronavirus i Danmark.

Hvad bygger han udregningerne på?

Tomas Pueyo bygger beregningerne på alt det, vi allerede ved om covid-19.

Siden virussen brød ud i Kina i december 2019, har forskere over hele verden arbejdet på højtryk for at undersøge den. Data fra Kina er derfor også dem, som går længst tilbage i tiden og medvirker i størstedelen af beregninger.

Følgende nøgletal indgår i beregningen:

Fatalitetsraten: 0,87 procent

Tallet her siger noget om, hvor stor en procentdel af de personer, som er testet positiv for coronavirus, der dør. Fra WHO har man globalt regnet ud, at dette tal er cirka 4 procent. Dette er ren statistik og bygger altså blot på de oplysninger, Verdenssundhedsorganisationen har fået fra alle lande, hvor pandemien raser. Mange lande tester - ligesom Danmark - kun de alvorligste tilfælde. Derfor antages det, at fatalitetsraten er langt lavere end dette.

Tomas Pueyo har brugt den gennemsnitlige fatalitetsrate i alle kinesiske provinser ud over Hubei, hvor pandemien startede. Her var raten under 1 procent. Under 1 ud af 100 smittede endte altså med at dø.

Gennemsnitstiden fra smitte til død: 17,3 dage

De personer, der indtil videre er døde med coronavirussen i kroppen, har ifølge fire studier været syge i gennemsnitligt 17,3 dage. Ingen af studierne er såkaldt peer reviewed - altså bedømt af fagfæller - men ved at tage gennemsnittet fra studier fra både Kina, England og Japan er tesen, at tallet er mere retvisende generelt.

Fordoblingskonstant: 6,2 dage

Dette svarer til den tid, det gennemsnitligt tager for antallet af smittetilfælde at blive fordoblet. For at kunne udregne, hvor mange tilfælde, der virkelig er, er man nødt til at kende, hvor hurtigt coronavirussen smitter og breder sig i et samfund.

Gennem fire forskellige studier kan man se, at dette tal gennemsnitligt er 6,2 dage.

Udregningen

Fordi dem, der har mistet livet, i gennemsnit har været syge i 17,3 dage forud for døden, kan man regne bagud. De 52, som i Danmark er døde frem til den 27. marts, har altså i gennemsnit haft coronavirussen i kroppen siden 10. marts.

De 52 personer udgjorde 0,87 procent af alle smittede på daværende tidpunkt. Altså antager vi i udregningen, at 99,13 procent af smittetilfældene samme dag IKKE førte til døden.

På de 17,3 dage, det har taget en gruppe at gå fra at blive syge til at miste livet, er antallet af sygdomstilfælde samtidig blevet fordoblet med en faktor 2,8. Fordi 6,2 går 2,8 gange op i 17,3.

Og så er det bare at udregne.

Der er altså 41.626 personer, som er smittede med coronavirus i Danmark, ifølge denne udregning.

Derudover benytter Tomas Pueyo en anden udregning, hvor antallet af testede bliver ganget med 100. Dette bygger han på en antagelse om, at kun 1 procent af de smittede bliver testet og altså får konstateret virussen i sig.

Hvis de 2010, der er testet positive for coronavirus i Danmark, kun udgør 1 procent af det samlede antal smittede, så vil det reelle antal smittede altså være 204.600 personer.

Resultat: Mellem 41.626 og 204.600 personer er smittede med coronavirus i Danmark lige nu.

Usikker metode - men peger på det rigtige

Men kan man overhovedet regne med de tal, som Tomas Pueyo fremstiller? Kan man regne med en ingeniør, som ikke er ekspert i coronavirus, der opsætter modeller med en lang række antagelser?

Både og, lyder det fra Lasse Engbo Christiansen, som er matematiker fra DTU og netop arbejder med computermodeller for sygdomsspredning i et samfund. Han har læst analysen i Medium, men ikke nærstuderet matematikken bag.

- Ingeniørens udgangspunkt er jo at råbe folk op ved at vise, hvor mange der er smittede. Og det gør han jo effektivt, siger han.

- Jeg må citere statistikeren George Box: All models are wrong but some are useful (alle modeller er forkerte, men nogle er brugbare, red.).

Han kan se, at ingeniøren bruger valide data og på trods af de mange antagelser, som ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig, så giver regnestykket et realistisk resultat.

- Fra tidligere epidemier ved vi, at store dele af befolkningen bliver ramt, uden at det bliver registreret.

Det samme lyder fra overlæge Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut. På instituttet regner man med, at 10 procent af befolkningen vil blive ramt af coronavirussen under første bølge - altså 580.000 personer.

Lige nu regner de derfor med, at antallet af smittede ligger mellem 10 og 100 gange højere end det antal smittede, man har registreret. Altså mellem 20.460 og 204.600 personer.

- Det er ikke et urealistisk bud (Tomas Pueyos, red.). Mit bud er, at der i hvert fald er 20.000 personer, som har milde symptomer og som vi altså ikke har registreret. 100 gange flere er nok i overkanten, siger hun ud fra instituttets estimater.

Begge danske eksperter peger de på, at data fra andre lande, hvor de har håndteret udbruddet af coronavirus helt anderledes, skal tages med et gran salt. Derudover viser det enorme spænd mellem estimaterne, hvor usikre regnemetoderne er.

SSI regner med at komme nærmere det reelle tal, når flere danskere bliver testet de kommende uger.