Skoleleders opråb: Nyd den ro, som de lukkede skoler giver

Skolerne kommer til at samle op på det faglige, når skolerne åbner igen, siger Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening.

Hvor meget skal folkeskoleelever undervises af deres forældre?

Skal samtalekøkkener omdannes til fælleskontorer, hvor forældre og børn sidder foran stakke med papirer, bøger og computer?

Er det nok undervisning at kigge på dyr, blade og træer i skoven?

I et facebookopslag, der er gået viralt med næsten en halv million visninger, bliver de spørgsmål netop adresseret.

I opslaget, der er skrevet af skoleleder Steffen Lawaetz fra Urbanskolen i Esbjerg, kalder skolelederen coronaundtagelsestilstanden for en gave, fordi den giver forældre og deres børn tid.

- Lad os så fylde tiden med det, vi til daglig mangler: Ro, langsomhed, små fælles oplevelser, erkendelse, samtaler og opdagelser, skriver han på Facebook.

En gave i grimt papir Så er vi ved at runde den første uge af med hjemme-undervisning og dittoarbejde. Som skoleleder...

Posted by Urbanskolen on Sunday, March 22, 2020

Tid, ro, langsommelighed og små oplevelser

Ifølge Steffen Lawaetz skal forældre ikke presses, stresses og have dårlig samvittighed over, at de ikke giver deres børn den undervisning, som de normalt ville få.

Det er dog ikke en opfordring til at holde op med at undervise, understreger Steffen Lawaetz over for TV 2.

Afstemning

Han peger blandt andet på, at situationen lægger op til, at børn læser flere bøger.

- Læsning er noget af det vigtigste overhovedet. Det hjælper alle børn i den rigtige retning. Herhjemme læser vi meget. Det passer til situationen, siger Steffen Lawaetz, der selv har tre børn - to små og en i gymnasiealderen.

Christina Ørskov bor i Rask Mølle ved Horsens sammen med sin mand og fire børn på 11, 8, 4 og 2 år. De passer undervisningen, men bruger også meget tid ude i naturen på gåture og fodbold.
Christina Ørskov bor i Rask Mølle ved Horsens sammen med sin mand og fire børn på 11, 8, 4 og 2 år. De passer undervisningen, men bruger også meget tid ude i naturen på gåture og fodbold. Foto: Privatfoto

Ressourcestærke og -svage hjem

Situationen i de danske børnefamilier er meget forskellige. Nogle forældre arbejder hjemme, nogle ude, andre har fri, og nogle forældre har både små og større børn rendende rundt.

Derfor skal der også tages højde for forholdene i hjemmene, når lærere sender undervisningsmateriale til deres elever. Og der skal tages højde for, at nogle børn kommer fra meget ressourcestærke hjem, mens andre kommer fra ressourcesvage hjem, siger Steffen Lawaetz.

- Det, der sker i hjemmene, er helt forskelligt. Og de forskellige vilkår kommer til at betyde meget mere, når elever bliver undervist hjemme og ikke i skolen:

- En 8. klasses elev, hvor alt spiller derhjemme, kan tage imod meget mere undervisning end en elev i 1. klasse i en familie, der ikke fungerer, siger han.

Læring i indkøb og madlavning

Hos Danmarks Lærerforening - fagforeningen for landets undervisere - peger man også på, at der skal tages højde for forældres forskellige forudsætninger.

- Man må gå i dialog med læreren om ens forhold og tage den derfra, siger Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Hun har ligesom mange andre læst Steffen Lawaetz’ facebookopslag og er meget enig i hans pointer.

Til TV 2 siger hun blandt andet, at det er vigtigt, at forældre og børn laver dejlige ting sammen.

- Der er også læring i at handle over nettet og lave mad. For så har man læst en opskrift og forstået den, siger hun.

- Der er mange praktiske ting, vi laver til hverdag, som vi ikke normalt har tid til at involvere vores børn i.

Afstemning

Ældre elever og afgangseksamen

Regitze Flannov er også fortrøstningsfuld, hvad angår de ældre elever og deres afgangseksamen.

- Vi i rigtig god dialog med Undervisningsministeriet. Jeg er er sikker på, at der kommer gode løsninger ud om det. Det klarer vi, siger hun.

Hun understreger, at skolerne kommer til at samle op på det faglige, når skolerne åbner igen. Også selvom lukningen fortsætter.

I familien Walther Hansen i Brønshøj har børnene på 6 og 10 år lavet et skema, der ligner et skoleskema, med lidt overordnede aktiviteter.
I familien Walther Hansen i Brønshøj har børnene på 6 og 10 år lavet et skema, der ligner et skoleskema, med lidt overordnede aktiviteter. Foto: Privatfoto
Det alternative skoleskema i familien Walther Hansen.
Det alternative skoleskema i familien Walther Hansen. Foto: Privatfoto