Myndighederne sætter nu alder på danskere døde med covid-19

Statens Serum Institut har for første gang oplyst alderen på de 34 danskere, der er døde efter at være smittet med covid-19.

En rapport fra Statens Serum Institut giver nu for første gang overblik over alderen på de 34 danskere, der er afgået ved døden, efter at være blevet smittet med coronavirus.

Rapporten er baseret på tal fra Dødsårsagsregistret, og det understreges, at det ikke er sikkert, at covid-19 er den "tilgrundliggende årsag" til dødsfaldet, men at de afdøde havde påvist covid-19.

Aldersfordelingen er således:

  • 1-5 personer i alderen 50-59 år er døde
  • 1-5 personer i alderen 60-69 år er døde
  • 10-14 personer i alderen 70-79 år er døde
  • 17 personer over 80 år er døde.

Andre nøgletal i rapporten:

  • De afdøde er mellem 50-94 år
  • Gennemsnitsalderen for de afdøde er 79 år
  • 24 var mænd, 10 var kvinder
  • 50 procent af de afdøde er over 80 år

Den samlede dødelighed blandt påviste tilfælde af covid-19 er ifølge rapporten på 2,0%.

Derudover oplyses det også, at ud af de 526 patienter, der har været indlagt i Danmark med covid-19, har 57 procent i forvejen haft en kronisk sygdom, de kendte til.

Statens Serum Instut skriver desuden i rapporten, at aldersfordelingen blandt de patienter, der bliver alvorligt ramt af covid-19, stemmer overens med data fra andre lande.

I rapporten står der også, at over halvdelen af de indlagte er over 60 år, og at der kun er få børn i blandt.