To italienske provinser håndterede coronavirus helt forskelligt - og det ses nu tydeligt på smittekurven

To provinser i Italien fulgte fra coronakrisens begyndelse hver sin strategi. Resultatet ses nu i smitteudviklingen.

Næst efter Kina er Italien det land i verden, der er hårdest ramt af pandemien med den nye og smitsomme coronavirus.

I Italien viser de seneste tal, som er opdateret onsdag 18. marts, at 35.713 er bekræftet smittet, 2978 er døde, og 4025 er raskmeldte.

Det første udbrud af coronasmitte blev registreret i Italiens nordlige region Lombardiet i slutningen af februar. Her var de to provinser Lodi og Bergamo fra starten hårdest ramt.

Men hvor man i Lodi hurtigt lukkede ned for store dele af forretningslivet, skolerne og borgernes sociale liv, blev der ikke indført nogen former for restriktioner i Bergamo.

Resultatet ses tydeligt tre uger efter, hvor udviklingen af smitte er vidt forskellig i de to provinser.

I Lodi er kurven fladet ud, mens den er lodret stigende i Bergamo. Det viser, at man i Lodi har haft held til at bryde smittekæderne, mens antallet af smittede fortsat vokser med eksponentiel fart i Bergamo.

De to forskellige smittekurver er dermed et tegn på, at indsatsen for at begrænse spredningen af coronavirussen rent faktisk virker, mener professor i virologi Allan Randrup Thomsen:

Det støtter vores håb

Allan Randrup Thomsen, professor i virologi

- Det støtter vores håb om, at den sociale shut down har en effekt på coronavirussen, hvilket vi jo ikke har haft noget bevis for før nu. Én ting er, at det virkede mod influenza, men vi kunne ikke vide, om det også ville gælde coronasmitten, siger han til TV 2.

Smitteudvikling i en række provinser i regionen Lombardiet

Allan Randrup Thomsen tilføjer dog samtidig, at tallene skal ses med et vist forbehold, da mange faktorer spiller ind på smitteudviklingen.

Blandt andet er Bergamo en af Italiens mest folkerige provinser med over en million indbyggere, der bor meget tæt, i forhold til Lodis 230.000 borgere, som er mere fordelt over arealet.

Tilføjelse: Ifølge forskerne fra Oxford Universitet, som står bag undersøgelsen af de to italienske provinser, er tallene i grafen ovenfor endnu ikke helt fyldestgørende. Nedlukningen af Lodi var oprindeligt afgrænset til 11 kommuner i provinsen. Man afventer nu tallene herfra, så de kan sammenlignes direkte med 11 kommuner af samme størrelse i Bergamo.

To forskellige strategier

Fredag 21. februar blev det første tilfælde af covid-19 i Italien konstateret i provinsen Lodi, der hører under regionen Lombardiet.

Umiddelbart herefter blev der med hastigt stigende hyppighed indrapporteret andre smittetilfælde i tilstødende, nordlige regioner.

Mandag 23. februar besluttede den italienske regering at indføre skrappe restriktioner i ti kommuner i Lodi, som blev lukket for omverdenen, og folk blev bedt om at blive hjemme.

De lokale skoler lukkede, og det samme gjorde størstedelen af forretningslivet og kontorerne.

Blot 65 kilometer nord for Lodi i provinsen Bergamo havde man også oplevet nogle af de første smittetilfælde i Italien, dog ikke helt så mange som i Lodi.

Her fortsatte indbyggerne deres normale hverdagsliv med job, familie og venner. Uden restriktioner.

Først to uger senere, søndag 8. marts, blev Bergamo lukket ned, ligesom de øvrige provinser i Lombardiet.

Udviklingen i smittetilfælde er siden eksploderet i Bergamo, som nu er den hårdest ramte af alle provinser i Italien, både hvad angår antallet af smittede og døde. Det seneste dødstal lyder på 1640.

En forskergruppe på Oxford Universitet har foretaget en sammenligning af de to provinser i en ny undersøgelse, som også ser på sammensætningen af befolkningerne i en lang række af verdens lande - i forhold til coronavirussens udvikling i de enkelte lande.

Ifølge de britiske forskere er der stor sandsynlighed for, at alderssammensætningen i Italien er en af årsagerne til, at landet er særligt hårdt ramt.

Et land med mange ældre

I undersøgelsen peger Oxford-forskerne på, at Italien er sårbart i forhold til coronapandemien, fordi landet har mange ældre.

Italien huser verdens næstældste befolkning, med en andel på 23,3 procent af ældre over 65 år. Samtidig er der meget tætte relationer mellem generationerne.

Ofte bliver børnene boende hjemme hos deres forældre til langt op i voksenårene og har daglig kontakt med bedste- og oldeforældre.

- I Italien har mere end 25 procent af borgerne, som er over 65 år, stadig et af sine børn boende i husholdningen. Til sammenligning gælder det fem procent i Danmark, siger professor i demografi Melinda Mills fra Oxford Universitet, som er den ene af forfatterne bag undersøgelsen, til TV 2.

Blandt andet på grund af de stærke familiebånd har corona-smitten haft ekstra gode vilkår for at spredes i Italien. Med den konsekvens, at sygehusene ikke har haft kapacitet til at behandle de mest syge.

Dødeligheden for borgere over 80 år, som er blevet ramt af covid-19, ligger i Italien på næsten 40 procent.

Unge pendler mellem storbyen og familien på landet

Den nordlige del af Italien har været hårdest ramt af coronabølgen. Og det kan, ifølge forskerne, være fordi, at der i Norditalien er særlig mange pendlere.

De udeboende unge vælger typisk at bosætte sig tæt på familien, fremfor på jobbet, også selvom arbejdspladsen ligger langt væk.

I regionen Lombardiet pendler over halvdelen af populationen dagligt mellem hjem og arbejdsplads eller uddannelsessted, der for manges vedkommende ligger i Milano. Det har gjort risikoen for smittespredning ekstra stor.

- Især i denne pendler-region omkring Milano, som havde det første og største corona-udbrud, er der mange unge og midaldrende folk, som til daglig samarbejder med udenlandske kolleger i storbyen og derefter tager hjem for at spise og sove i de små landsbyer, siger professor Melinda Mills og tilføjer.

Jo større andelen af svage borgere er i en befolkning, jo vigtigere er det at lukke ned for social interaktion

Melinda Mills, professor i demografi ved Oxford Universitet

- En af vores pointer i undersøgelsen er, at jo større andelen af svage borgere er i en befolkning, jo vigtigere er det at lukke ned for social interaktion. Sidstnævnte er afgørende, hvis det skal lykkes at flade smittekurven ud.