Coronavirus

Er du blevet sendt hjem fra arbejde? Ekspert svarede, hvordan du er stillet under corona-udbruddet

Hvad skete der? Arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet Bent Greve svarede på, hvordan du er stillet i forhold til arbejde og løn i forbindelse med coronavirus-udbruddet.

Hvorfor? Den omfattende smitte med virussen i Danmark og Europa stiller mange mennesker i en helt speciel situation. Nogle er i hjemmekarantæne, andre er blevet sendt hjem fra arbejde, eller må tage fri, fordi deres børns institution er lukket.

Du kan få svar på flere spørgsmål i News-magasinet 'Spørg om Corona' på TV 2 Play

Tak for nu

Tak for alle jeres spørgsmål!

Fik jeg ikke taget fat i dit spørgsmål? Måske du kan finde svaret i artiklen her, hvor jeg gennemgår nogle af de generelle problemstillinger.

Venlig hilsen Bent Greve

Spørgsmål

Magnus:

Hej jeg arbejder i fakta og er under 18 hvordan er jeg stillet angående løn? Og kan jeg stadigvæk blive ved med at arbejde?

Svar:

Det afhænger fuldstændig af, hvad din arbejdsgiver gør. Mange ungarbejdere er jo timelønnet, og det vil sige, at du ikke har krav på løn, hvis der ikke er timer til dig.

Hvis din arbejdsgiver vælger at sende dig hjem får du derfor ikke løn. 

Spørgsmål

Gaby Sørensen :

Hej. Jeg ejer en frisørsalon, hvor risikoen er meget stor for smitte. Hvis hele Danmark kommer til og gøre det samme som Italien, at man skal lukke alle butikker udover fødevare og apoteker. Hvordan skal de små butikker så klare den?

Svar:

Det er et godt spørgsmål. Det er en politisk afvejning, der bestemmer det. Men med de regler, der er i dag, er der ingen kompensation, fordi du er selvstændigt erhvervsdrivende.

Spørgsmål

Lise:

Min mand er alvorligt syg og jeg er derfor mere eller mindre alene m vores to børn på 1,5 og 8 år. Jeg er privatansat, men kan på ingen måde arbejde hjemme mens de er der. Hvordan er jeg stillet? Skal jeg bruge min ferie?

Svar:

Ja, du er først nødt til at bruge din ferie. Det at passe børn er ikke en begrundelse for, at du ikke kan arbejde hjemme i denne sammenhæng. 

Du kan risikere at miste dit arbejde, hvis du bliver hjemme for at passe børn.

Spørgsmål

Linea:

Hej! Jeg er interesseret i at høre om, hvordan man står stillet, hvis man arbejder i et lille (omkring 6 medarbejdere) privat firma, i forhold til om man bliver hvis man skal i karantæne eller bliver syg af corona?

Svar:

Så er du sygemeldt og har ret til sygedagpenge ligesom helt almindeligvis. Din arbejdsgiver kan lige nu ekstraordinært få dækket sygedagpengene, hvis der er tale om coronavirus.

Spørgsmål

Sigurd:

Jeg har aftalt ferie, men har grundet corona ikke lyst til at benytte min ferie. Kan min arbejdsgiver tvinge mig til at holde ferie?

Svar:

Hej Sigurd

Ja, det kan din arbejdsgiver godt. Hvis du har aftalt ferien, skal kan arbejdsgiver holde fast i den, ligesom at din arbejdsgiver faktisk også kan tvinge dig på ekstraordinær ferie eller at bruge din afspadsering.

Spørgsmål

Charlotte dysted:

Hej Bent Jeg har et enkelmands firma, hvor jeg sælger tøj. Alt salg foregår på plejehjem, hvilket jo ikke er muligt. er der nogen form for kompensation ? Venlig hilsen Charlotte

Svar:

Hej Charlotte

Nej, det er der ikke. Du er en selvstændig virksomhed, og derfor er der den risiko. Har du tegnet en forsikring, så kan du måske få noget.

Spørgsmål

Carina:

Jeg arbejder for en privat virksomhed, hvor alle medarbejdere efter et døgns betænkningstid har skrevet under på at gå 20% ned i løn de næste tre måneder. Hvordan står vi stillet ift at blive kompenseret for de 20% andet sted fra? Vi skal alle arbejde det sædvanlige antal timer.

Svar:

Der er ikke nogen kompensation for den slags. Du har stadig et job og du har ikke ret til anden kompensation fra eksempelvis det offentlige.

Spørgsmål

Mette Marie :

Kan arbejdsgiveren forlang man tage en anden faggruppes arbejde.

Svar:

I begrænset omfang kan de godt. De kan godt bede den ansatte påtage sig andre opgaver. Man kan ikke bare sige nej, fordi det ikke er præcis det, du har lavet hele tiden. Jeg kan ikke svare mere konkret, men er det beslægtet med dine normale arbejdsopgaver, så kan arbejdsgiveren godt. Men du skal selvfølgelig være fagligt kompetent til det. 

Spørgsmål

Mie:

Hej Jeg er på dagpenge, og min dagpengeperiode udløber til juni. Har været på kursus aktivering, som er udskudt. Står vi som jobsøgende til rådighed for arbejdsmarkedet, har hørt vi ikke gør og hvis vi ikke skal det - bliver vores dagpenge periode så forlænget?

Svar:

Jeg ved, at der ikke er krav om aktivering i denne periode, men om dagpengeperioden kan forlænges, det ved jeg desværre ikke.

Normalt er der helt faste regler om dagpengeperioden, så som jeg kender reglerne i dag, er der nok ikke mulighed for at forlænge perioden. 

Spørgsmål

John:

Har måtte bede ansatte kollektivt om frivilligt at gå ned i løn. Kan dem som har a kasse modtage supplerende dagpenge?

Svar:

Hej John

Kun hvis de også samtidig går ned i tid. Du kan ikke bare lade dem gå ned i løn og så regne med, at de kan få dagpenge. 

Hvis man gået ned i tid, så kan man godt få supplerende dagpenge. Det skal dine ansatte snakke med deres a-kasse om og de kan læse mere om de konkrete regler for supplerende dagpenge på beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Spørgsmål

N.:

Hotelbranchen: Stadig ansat, men sendt hjem uden løn i ~2+ måneder. Virksomheden nåede ikke at få gennemført overenskomst. Har kun a-kasse, og ikke fagforening. Jeg er i tvivl om jeg kan drage nytte af a-kasse, hvis jeg stadig er ansat (dog uden løn) Hvordan bør jeg forholde mig angående mulighed for a-kasse i denne situation?

Svar:

Hvis du er sendt hjem uden løn og har en a-kasse, så skal du henvende dig. Jeg vil mene, at du berettiget til dagpenge, fordi du principielt er arbejdsløs i perioden. Dermed kan du stadig få en indkomst.

Spørgsmål

Mathias:

Jeg er ansat op en tankstation. Hvis jeg er taget til udlandet som ifølge udenrigsministeriets rejsevejledning var gul ved afrejse, får jeg så løn hvis destinationen går hen og bliver orange eller rød?

Svar:

Du skal i hvert fald følge anbefalingen og tage hjem så hurtigt som muligt. Det er det vigtigste. Så burde der ikke være nogle problemer med mindre din arbejdsplads lukker ned.

Spørgsmål

Lars:

Jeg er ansat fysioterapeut funktionær på provision og er sendt hjem på ubestemt tid uden løn. Hvordan er jeg stillet?

Svar:

Hej Lars

Hvis du er provision-lønnet som lønmodtager og har du en arbejdsløshedsforsikring, så kan du få arbejdsløshedsdagpenge i den periode, fordi du principielt er arbejdsløs.

Er du derimod selvstændig erhvervsdrivende, så er du i en anden situation, så er du ikke lønmodtager, så er der nogle andre regler. 

Det er svært at svare uden at kende dine helt præcise arbejdsforhold. 

Spørgsmål

Michael:

Hvis man bliver bedt om at gå 20% ned i løn mod 20% ned i arbejdstid, hvad kan man så gøre hvis man ikke har lyst til dette, og hvilke muligheder har man?

Svar:

Hej Michael

Jeg antager, at du er privat ansat. I det tilfælde er det vigtigste igen at du tager fat i din faglige organsiation. Der er en årelang tradition i Danmark for at løse denne slags problemer. Måske kan der findes en løsning, som både du og din arbejdsgiver er glad for. 

Spørgsmål

Tasja:

Hvis man er ansat under funktionærloven, kan private arbejdsgivere fravige de almindelige opsigelsesvarsler grundet force majeure?

Svar:

Hej Tasja

Det kan jeg desværre ikke svare på. Det er meget specifikt juridisk spørgsmål.

Spørgsmål

Rikke:

Jeg er ansat hos en cafe/restaurant og min arbejdsplads er lukket ned de næste 14 dage. Jeg er timelønnet, men har intet fast timeantal skrevet i min kontrakt. Er det helt udelukket at jeg kan kræve min løn for de her 14 dage, som jeg jo ellers mister?

Svar:

Hej Rikke

Ja, det vil jeg mene. Er der ikke en aftale om timeantal i din kontrakt, så er min bedste vurdering, at du ikke får løn. Arbejdsgiveren er i en ekstraordinær situation, hvor der ikke er noget arbejde og så har de ikke noget at give af.

Spørgsmål

Helle :

Vi har hjemsendt to medarbejdere da vi ikke har nok opgaver til dem, skal vi giv dem løn eller skal de i fagforening/kommune (de er tømrer)

Svar:

Det afhænger af hvilken aftale eller overenskomst de har.

Som udgangspunkt kan de tage fat i deres faglige organisation. Man kan i nogle tilfælde få offentlig kompensation. 

Du kan også gå til din erhvervsorganisation og spørge. 

Spørgsmål

Louise :

Når man er blevet sendt hjem fra et tilbud fra kommunen, Hvordan er man stillet når man modtager kontanthjælp?

Svar:

Hej Louise

Jeg tolker det som, at du ligesom andre i det offentlige system, skal sendes "hjem med løn". Folk skal ikke aktiveres i den kommende periode på grund af de risici for smitte, der er, så jeg tror bestemt ikke, at du skal være bekymret.

Spørgsmål

Nicolai:

Kan min arbejdsplads nægte at betale løn, hvis jeg har en lægeerklæring på jeg skal være hjemme?

Svar:

Hvis du har en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er syg, så tolker jeg det som sygemelding.

Arbejdsgiver skal i det tilfælde betale sygedagpenge. Er du sygemeldt på grund af coronavirus eller i pålagt karantæne, så får din arbejdsgiver kompensation fra regeringen og skal ikke betale det selv de første 30 dage som normalt.