Coronavirus

Kun én aldersgruppe har undgået dødsfald - og lægerne ved ikke hvorfor

Én gruppe i samfundet bliver oftere smittet af coronavirus, og én gruppe har undgået dødsfald. Men det er ikke alt, forskerne kan forklare.

Coronavirussen har spredt sig til over 60 lande. Flere end 83.000 mennesker er blevet smittet, og over 2800 er døde.

Blandt de døde er der flere mænd end kvinder og færre børn end voksne. Men hvilken gruppe er mest udsat, og hvorfor er netop den særlig hårdt ramt?

Hvem er mest udsatte: Kvinder eller mænd?

Flere mænd end kvinder er døde af coronavirus.

Tal viser, at 2,8 procent af de mænd, der er blevet smittet med coronavirus, er døde.

Til sammenligning er 1,7 procent kvinder døde som følge af coronavirussen.

Men det skyldes ikke biologiske forskelle på mænd og kvinder, mener Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin på Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Han peger i stedet på, at mænd og kvinder har forskellige livsstile i Kina, hvor tallene er fra.

Hubei-provinsen er nemlig det eneste sted, hvor man har lavet statistik over dødsfald målt i forhold til køn og alder. En teori er, at flest mænd her ryger.

- Flere mener, at forskellen skyldes, at mænd ryger meget mere end kvinder, og at en større andel derfor har en kronisk sygdom. Og har man en kronisk sygdom, har man også sværere ved at stå imod en virus som coronavirus, forklarer Jens Lundgren.

- Men vi ved ikke med sikkerhed, hvorfor der er en forskel, og jeg forventer, at kønsforskellene gradvist vil udjævne sig, siger professoren.

Hvem er mest udsatte: Børn eller voksne?

Langt færre børn end voksne er døde som følge af coronavirus.

Tal fra Hubei-provinsen viser, at kun 0,9 procent af de smittede er børn mellem nul og ni år. Ingen af dem er døde.

Samme tendens viser sig blandt de 10-19-årige, hvor én dog er død.

- Det er ekstremt interessant, siger Jens Lundgren.

- Der er spekulationer om, hvorvidt det skyldes, at børn har været smittede med andre virusser, som betyder, at de er blevet immune over for coronavirus.

En anden mulig forklaring er, at børnene simpelthen reagerer anderledes på virussen end voksne.

- Små børns immunforsvar er anderledes end voksnes, og måske kan de bedre håndtere netop denne infektion. Vi ved, at børnene bliver smittet, så det er ikke, fordi de ikke har været udsatte, siger Jens Lundgren.

Heller ikke babyer er særligt udsatte, hvis man kigger på den data, der foreligger.

Hvem er mest udsatte: Ældre eller yngre?

Tal fra Hubei-provinsen viser, at ældre er i større risiko for at dø af coronavirus.

- Dødeligheden stiger med alderen, og blandt smittede i Kina, der er over 80 år, er dødelighed på næsten 15 procent, siger Tyra Grove Krause, afdelingschef for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut.

Det skyldes, at ældres immunforsvar ofte ikke er så stærkt. De har måske også andre sygdomme, som gør det sværere for dem at blive raske, hvis de bliver smittet med coronavirus.

- Det er helt, som vi kender det fra almindelig influenza. Her er der også en større dødelighed blandt ældre, siger Tyra Grove Krause.

Hvem er mest udsatte: Unge eller voksne?

Færre unge end midaldrende og ældre er døde af coronavirus.

Det er samme tendens, som ved almindelig influenza, siger Jens Lundgren.

Det hænger sammen med, at der er større sandsynlighed for, at man har andre kroniske sygdomme, når man er ældre, sammenlignet med, når man er ung.

Samtidig svækkes immunforsvaret med alderen.

- En forklaring på, at unge bliver syge, er, at de nogle gange også lider af kroniske sygdomme. Men vi skal også huske, at yngre hvert år dør af almindelig influenza, siger Jens Lundgren.