Millionsvindel i Socialstyrelsen

Sidste retsdag før dom mod Britta Nielsen - 10. retsdag

Det skete der: Efter ni retsdage mod svindeltiltalte Britta Nielsen fremlagde forsvarer og anklagere, hvilken straf de mener Britta Nielsen skal idømmes. Forsvareren anbefalede 4-6 års fængsel, mens anklageren mente mindste otte år.

Stil spørgsmål

Retten er hævet - sagen optaget til dom

Britta Nielsen afstår af kommentere yderligere, og sagen er nu optaget til dom. Dommen forventes afsagt tirsdag 18. februar klokken 16.30.

Anklager: Sagen er ikke forældet

Nima Nabipour er nu færdig med sin procedure.

Anklagemyndigheden ønsker at kommentere forsvarets påstand om, at sagen skulle være forældet.

- Der er tale om en række sammenhængende forbrydelser. Derfor er der ikke tale om forældelse, siger anklager Lisbeth Jørgensen.

Tiltalt i lignende sag fik kun fire års fængsel, siger advokat

Nu gennemgår Nima Nabipour tidligere domme i sager, hvor der blev svindlet for mere end 100 millioner kroner.

Ifølge advokaten viser gennemgangen af sagerne, at svindel for mere end 100 millioner kroner typisk giver 4,5 års fængsel.

I en anden sag, der ifølge Nima Nabipour minder meget om sagen mod Britta Nielsen, snød en direktør sig til 130 millioner kroner i en virksomhed. Der var tale om betydelige beløb. Det skete over en årrække, hvor hun overførte penge til egne konti, forklarer Nima Nabipour.

Den tiltalte blev i byretten idømt 3,5 års fængsel - og retten fandt ikke grundlag for at anvende paragraf 88. Landsretten hævede dog straffen til fire års fængsel.

- Udgangspunktet i denne sag var fem års fængsel, med mindre der var formildende omstændigheder, og det var der. Hun meldte sig selv, og der var fuld tilståelse. Men niveauet var de fem års fængsel, og så trak de formildende omstændigheder ned, siger Nima Nabipour.

Man lagde også vægt på, at sagen havde haft personlige omkostninger for hendes familie, forklarer advokaten.

Tidligere domme i sager om bedrageri

Forsvarsadvokat Nima Nabipour nævner en lang række tidligere domme om økonomisk kriminalitet såsom bedrageri. Han fremhæver beløb, der blev svindlet for samt strafudmålingen.

Sagerne tæller blandt andet en sag om en bogholder, der begik bedrageri fra virksomhedens konto til sin egen for 2,7 mio kroner. Den tiltalte fik to års betinget fængsel.

Desuden nævner han en anden sag om udnyttelse af midler fra Socialstyrelsen, hvor den tiltalte fik tre år og tre måneders fængsel.

Forsvarsadvokat fremhæver tidligere sager om kontrolsvigt

En række tidligere domme fremhæves nu af forsvarsadvokaten. Det gør han for at overbevise retten om, at de 4-6 års fængsel, han anbefaler Britta Nielsen idømt, er korrekt.

Nima Nabipour fremhæver i første omgang to sager, hvor manglende kontrolsystemer ifølge ham blev anset som en formildende omstændighed.

Den ene sag omhandler en tidligere DR-chef, der begik dokumentfalsk for 926.000 kroner. I denne sag blev et betydeligt svigt i DR's kontrolsystemer anset som formildende, siger forsvarsadvokaten.

Det samme gjorde sig gældende, da en major i Forsvaret blev dømt ved Retten i Roskilde. Majoren var indkøbsansvarlig, men brugte 2,5 millioner kroner af Forsvarets penge til eget forbrug.

- Der er enkelte lighedspunkter i denne sag - der var ikke velfungerende procedurer, der sikrede funktionsadskillelse. Tiltalte var en særligt betroet medarbejder. Havde gode personlige forhold og hans alder skulle regnes med. Seks måneder skulle afsones, fortæller Nima Nabipour.

Forsvarer: Britta Nielsen skal have 4-6 års fængsel

Forsvarsadvokaten mener ikke, at hans klient skal idømmes mere end 4-6 års fængsel.

- Jeg vil vise retten, hvor strafferammen ligger, når det handler om sager om økonomisk kriminalitet. For at vise at man ikke i denne sag skal sprænge strafferammen, siger Nima Nabipour.

Han nævner også, at pressens store interesse for sagen ikke skal betyde, at Britta Nielsen skal straffes hårdere.

Retsmødet fortsætter

Retsformand Vivi Sønderskov Møller og de to domsmænd har netop sat sig i salen, og retsmødet kan fortsætte. Forsvarsadvokat Nima Nabipour fortsætter sin procedure - sandsynligvis i mindst en time endnu.

Spørgsmål

Marianne Rosenlund:

Er det ikke på fredag, at hendes svigersøn skal i retten? Marianne

Svar:

Hej Marianne

Den sag handler om hæleri af tyvekoster. Og er altså ikke en del af denne sag. Så vidt jeg ved. Der er kun afsat halvanden time til sagen ved Retten i Glostrup.

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

Spørgsmål

Benjamin :

Får hun først den endelige dom i morgen, eller kan vi forvente at høre den i dag?

Svar:

Hej Benjamin

I dag er kun sat af til procedure. Men retsformanden fortalte ved det sidste retsmøde i november, at kendelse og dom bliver afsagt 18. februar klokken 16.00

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

Spørgsmål

Henrik Møller :

Hvorfor har vi stadig ikke set billeder af hende under retssagen i Danmark?

Svar:

Hej Henrik

Fordi vi ikke må filme tiltalte i retten. Ej heller til og fra retten. Der gælder nogle andre regler i Sydafrika. Vi søger dog om tilladelse til at filme domsafsigelse, men her vil man heller ikke se Britta Nielsen. Kun retsformand, når hun afsiger kendelse og dom.

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

Spørgsmål

Anne Hintze:

Hvordan kan det være, at kun sønnen blev varetægtsfængslet, mens de to døtre hele tiden har kunnet gå frit omkring. Er de ikke sigtet for groft hæleri alle tre?

Svar:

Hej Anne

Hvis man varetægtsfængsler, er det for eksempel, hvis man mener, at den sigtede vil forhindre efterforskning, vil stikke af, vil påvirke vidner eller vil begå ny kriminalitet. Det mener man åbenbart ikke, der er risiko for med døtrene. 

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

10 minutters pause

Vi er tilbage om lidt - i mellemtiden svarer Janni Pedersen på et par spørgsmål.

- Forestil jer en kuffert fyldt med penge i Socialstyrelsen

- Det, min klient gjorde, var at overføre til sine egne konti. Mindre udspekuleret kan det ikke blive. Hun går ind med sine egne initialer og overfører til sin egen konto. Det er ikke udspekuleret, siger Nima Nabipour.

Havde Britta Nielsen derimod oprettet projekter med stråmænd og overført penge til sig selv som i sager om momskarusseller og skattesager - det ville have været udspekuleret, mener han. 

Forsvarsadvokaten mener, at myndighederne kunne have opdaget svindlen langt før, og at dette er en formildende omstændighed.

- Man kan forestille sig, at der står en kuffert fyldt med penge i Socialstyrelsen. Man tager den, og ingen opdager det. Dagen efter står der en kuffert igen. Stadig ingen opdager, at man tager den. Det sker år efter år. Det er ikke kynisme, forklarer Nima Nabipour.

Forsvarsadvokat: Ingen svage er blevet udnyttet

Nima Nabipour mener ikke, at Britta Nielsens bedrageri er gået ud over svage borgere i Danmark.

- Der er ikke nogen deciderede svage, der er blevet udnyttet i det her. Det er lidt at fortegne et billede af, hvad der er sket, siger han.

Advokaten argumenterer med, at ingen savnede de penge, Britta Nielsen overførte til sig selv.

- Det er måske lidt kynisk at sige, men der var ingen, der savnede pengene, før en kommune fandt ud af, at der var noget galt. Så hvordan kan man sige, at hun har taget fra de svageste i samfundet, når man år efter år intet opdagede?

Ifølge advokaten bør dette derfor ikke være en skærpende omstændighed.

Forsvarsadvokat kommer ind på formildende omstændigheder

Anklagemyndigheden har ikke nævnt nogen formildende omstændigheder, lyder det fra Nima Nabipour.

- Det vil jeg gøre nu, siger han.

Forsvarsadvokaten er uenig i, at Britta Nielsen havde en særligt betroet stilling i Tilskudsadministrationen, hvilket ellers ifølge anklagemyndigheden bør være en skærpende omstændighed.

Han argumenterer med, at alle medarbejdere havde adgang til det, som hans klient havde.

- De eneste, der ikke havde adgang, det var studenter, med mindre det blev dem givet, fordi de havde travlt. Så det der er foregået, kunne alle have gjort. Derfor er det formildende, siger Nima Nabipour.

Spørgsmål

Betty Petersen:

Hej hvor er hendes mand henne i denne sag?

Svar:

Hej Betty

Hendes mand afgik ved døden i 2005.

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

Forsvarer: Det var ikke en frivillig hjemrejse

Britta Nielsens hjemrejse var reelt ikke frivillig, argumenterer Nima Nabipour.

- Når man bliver eskorteret af betjente fra Interpol og danske betjente og får frataget pas og penge, så er det ikke frivilligt, siger han.

Dermed udfordrer han altså den aftale, Sydafrika og danske myndigheder lavede med Britta Nielsen for hurtigt at få hende ud af Sydafrika - og dermed undgå en reel udlevering under normale vilkår.

Med dette forsøger Nima Nabipour at godtgøre, at der reelt var tale om en normal udlevering - selv om det officielt var en frivillig hjemrejse. Giver retten ham ret, vil principperne i internationale udleveringskonventioner sandsynligvis være gældende.

- Frivillig tvang betragtes også som tvang. Min klient havde ingen andre muligheder end at følge betjentene ud af Sydafrika, siger han.

Spørgsmål

Per Abildskov:

Du siger der er en domsmandsret. Hvor mange “dommere” er der ? Typisk vil en sag der har en straframme på over 4 års fængsel kræve et Nævningeting. ?Jeg er selv Domsmand.

Svar:

Hej Per.

Det er en domsmandssag. I sager om visse former for økonomisk kriminalitet eller narkotikakriminalitet deltager der dog kun to domsmænd og en juridisk dommer, selv om anklageren kræver en straf på fire år eller mere.

Med venlig hilsen

Janni Pedersen

Forsvarer: Ikke korrekt, at danske advokater ikke involveres i udlevering

Under sin procedure lød det fra anklagemyndigheden, at danske advokater normalt ikke er en del af udleveringssager i udlandet - kun straffesagen i Danmark.

Dette mener Nima Nabipour ikke er korrekt.

- Jeg skulle have været inddraget i udleveringssagen i Sydafrika. Jeg vidste ikke, at de var i gang med at lave en aftale.

Han henviser til sagen om udbytteskat, hvor danske advokater ifølge forsvareren rejste til udlandet for at drøfte sagen med klienterne.

- Så det er ikke korrekt, at der ikke er praksis for det - og det ved anklagerne godt.

Forsvarer: Min klient blev ikke vejledt korrekt i Sydafrika

Nima Nabipour mener ikke, at hans klient har været bekendt med de konsekvenser, det ville have, da hun underskrev aftalen om frivillig hjemrejse - at afkald på specialitetsprincippet betød, at anklagemyndigheden i Danmark kunne tilføje yderligere tiltalepunkter.

Forsvareren mener således ikke, at Britta Nielsen er blevet vejledt korrekt af den sydafrikanske advokat, der blev beskikket efter hendes anholdelse.

- Hun har forklaret, at hun blev introduceret til nogle juridiske papirer, mens journalister står og filmer hende. Hun har ikke set dem før, hun har ingen tolk. Hun har ikke på et oplyst grundlag givet samtykke. Hun har ikke forstået samtykket og rækkevidden af samtykket.