Nyheder

Regeringen har præsenteret sit udspil til udligningsreform

Hvad sker der? Regeringen har i dag fremlagt sit udspil til en udligningsreform.

Hvad var hovedbudskabet? Regeringen vil udligne forskellen på land og by – og flytte 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til de øvrige kommuner.

Hvad nu? Regeringen begynder i morgen forhandlingerne med de andre partier.

Borgmester: En klar anerkendelse af de udfordringer, vi har

TV 2 Fyn har samlet reaktioner fra fynske borgmester. Her er et par af dem:

- Umiddelbart ser det ud til i udspillet, at Nordfyns kommune fremadrettet vil kunne få tilført flere midler og endda være blandt de kommuner, der skal modtage mest. Det ser jeg som en klar anerkendelse af de udfordringer, vi har økonomisk, siger Nordfyns borgmester, Morten Andersen.

- Det er godt, at regeringens udspil tager udgangspunkt i for eksempel lav gennemsnitlig levetid, hvor udgifterne til ældrepleje og -omsorg er størst. At velhaverkommuner ikke længere kan få tilskud fra puljen for befolkningstilbagegang, er også på sin plads i forhold til, at pengene skal falde, hvor der er et behov, siger Langelands borgmester, Tonni Hansen. 

Borgmester: Kan forvente ti millioner

En af de kommuner, der står til at modtage flere penge i udligning, hvis regeringen får sin reform igennem, er Mariagerfjord Kommune i Nordjylland.

Kommunen kan i givet fald ifølge borgmester Mogens Jespersen (V) forvente at få tilført ti millioner kroner ekstra i forhold til i dag. Og det glæder ham.

- Hvis det ender sådan, vil det betyde, at vi kan hæve vores serviceniveau, så det bliver lig andre kommuner i Danmark, og det synes vi ville være retfærdigt, siger borgmesteren til TV 2.

TV 2 Nord har flere reaktioner fra nordjyske borgmestre. Deriblandt Jammerbugts Mogens Gade:

- Jeg tror, det er de rigtige takter, men jeg tror slet ikke, det er nok. At 1,4 milliarder kroner skal omfordeles mellem kommunerne, er for lille et beløb. Jeg er bekymret for, om det er nok - og om alle de nordjyske kommuner får nok.

Skal forhandle med andre partier

Regeringen har nu fremlagt sit udspil til en udligningsreform, men den kan ikke gennemføres uden et flertal.

I morgen skal regeringen mødes med alle partier og vil her gennemgå tallene i udspillet, oplyste Astrid Kragh på pressemødet. Først derefter vil vi andre få indsigt i tallene.

Overskrifter fra udspillet

Sådan vil regeringen flytte penge mellem kommunerne i udligningssystemet:

Statstilskud: Regeringen vil afsætte 500 millioner kroner, der skal gå til et særligt tilskud til ø- og yderkommunerne. 

Loft over rabat til velstående kommuner: I dag får kommuner med lav skat en rabat i det beløb, de skal aflevere til andre kommuner via udligningssystemet. Regeringen vil sætte et nyt loft over den rabat, så de mest velstående kommuner skal bidrage mere.

Flere penge til kommuner med mange svage ældre: Der er forskel på, hvor længe borgere lever, og hvor svage eller friske, de er, mellem kommunerne. Regeringen vil flytte penge til de kommuner, hvor borgerne har en lav gennemsnitlig levetid, og som har høje udgifter til ældrepleje. 

Socialt udsatte skal vægte højere: Nogle kommuner har flere socialt udsatte borgere end andre kommuner. Ifølge regeringen bør der lægges mere vægt på antallet af borgere uden beskæftigelse eller erhvervsuddannelse, psykiatriske patienter, personer med handicap uden for arbejdsstyrken og børn i familier med lav uddannelse. 

Au pairer skal ikke give tilskud: I dag får kommunerne et tilskud pr. au pair, som er tænkt til at dække ekstra omkostninger i forbindelse med for eksempel integration. Au pairer skal ikke længere tælle med som udlændinge, der giver tilskud. 

Kompensation og indfasning over tid: Regeringen vil indfase det nye system over tid, blandt andet via en kompensationsordning. 

Ny styreform i de største byer

Regeringen foreslår at ændre styreformen i de fire største kommuner, København, Aarhus, Aalborg og Odense.

De fire byer har en særlig styreform, der betyder, at de har flere borgmestre eller rådmænd med øverste ansvar for hver deres administration og ansatte. Det system vil regeringen afskaffe, så kommunerne kan flytte penge fra administration på rådhuset til velfærd.

Med forslaget vil både fagborgmestrene i hovedstaden og rådmændene i de tre andre kommuner beholde deres nuværende titler og løn. Men de skal indgå i en ny fælles ledelse af kommunen med borgmesteren i spidsen.

Vil give lov til at hæve skatten

Kommuner, der kommer til at aflevere flere penge i kommunal udligning, kan få lov til at sætte skatten op, foreslår regeringen i sit udspil.

Regeringen lægger op til, at kommunerne skal selv beholde de ekstra skatteindtægter, og vil samtidig kompensere ved at sænke den statslige bundskat.

Det er dog ikke sikkert, det bliver nødvendigt at hæve skatten, påpeger Morten Bødskov, fordi flere af de kommuner, der skal aflevere mere i udligning, har penge i kassen, som de kan bruge af.

- Der er en ret stor likviditet i de kommuner, og det er der, fordi vores udlinginssystem har været så skævt, siger Astrid Kragh.

Regeringenen foreslår i samme ombæring, at kommuner, der får en stor gevinst ud af udligningsreformen, kan bruge en del af pengene på at sænke en høj kommuneskat.

For lille til store forskelle

Regeringen udspil handler om at sikre en mere retfærdig fordeling af velfærden, lyder det fra Morten Bødskov på pressemødet.

- Som socialdemokratisk regering mener vi, at Danmark er for lille til store forskelle, siger han.

Fra Astrid Kragh lyder det, at uligheden i Danmark er større, end nogle måske tror.

- Danmark er blevet mere opdelt, og forskellen mellem land og by er blevet større. De forskelle, mener vi, man skal udligne, og man skal udligne mere, end vi gør i dag, siger hun.

De skal modtage

Regeringen lægger op til, at 30 yderkommuner samlet set skal tilføres 950 millioner kroner ekstra. Det er kommuner som Lolland, Langeland, Guldborgsund, Tønder, Vesthimmerland og Frederikshavn. 24 øvrige kommuner vil samlet set få tilført ekstra 250 millioner kroner.

58 kommuner vil ifølge regeringen få en gevinst ved dens udspil. 34 kommuner vil skulle afgive mere. For seks kommuner vil der ikke være den store forskel.

De skal betale

Med regeringens udspil til en udligningsreform vil den flytte 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet til de øvrige kommuner.

Af de penge skal de fem mest velhavende kommuner i hovedstadsområdet (Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør) til sammen betale cirka 0,6 milliarder kroner.

Med udspillet ønsker regeringen at flytte penge fra by til land. Bykommunerne under ét skal betale 600 millioner kroner mere. Det gælder især kommunerne nord for København og de store byer omkring Aarhus. Men også byer som Favrskov, Silkeborg og Skanderborg, der de senere år har oplevet økonomisk vækst og fremgang.

Pressemøde om lidt

Det er fungerende finansminister Morten Bødskov og social- og indenrigsminister Astrid Krag, der lige om lidt præsenterer regeringens udspil til en udligningsreform.

Pressemødet begynder klokken 11.30 og foregår i Rentekammeret i Finansministeriet. 

Hvad har statsministeren sagt?

Statsminister Mette Frederiksen (S) har op til dagens pressemøde sagt følgende til TV 2:

- Vi ønsker at udligne mere, så flere kommuner i landet kan sikre ordentlig velfærd til deres borgere. Vi kan se, at der er en skævvridning i vores samfund, og forudsætningerne er blevet for forskellige mellem land og by.

Groft sagt vil regeringen flytte penge fra "øst mod vest", så især kommuner i Jylland, på Fyn og på øerne får flere penge.

- I nogle kommuner bor der rigtig mange mennesker, der går på arbejde og betaler skat og har ret gode liv. I andre kommuner er der blevet rigtig langt mellem skolerne og daginstitutionerne, der er færre mennesker, der går på arbejde, og der er en dårligere sundhedstilstand. Det er en uretfærdighed, der er blevet forstærket.

Hvad ved vi på forhånd?

Regeringen har på forhånd løftet lidt af sløret for, hvad dens udspil vil indeholde.

Regeringen lægger op til, at 60 kommuner skal modtage penge, mens 38 kommuner skal betale.

Gentofte skal afgive flest penge, mens Kalundborg kommer til at modtage flest.

Her er nogle af forslagene i udspillet:

Loft over skatterabat: Der skal indføres et nyt loft over den særlige rabat, som kommuner med en lav skatteprocent får. Loftet skal være en skatteprocent på 23,5 procent. Det betyder, at de mest velstående kommuner, der har en lav skatteprocent, kan beholde færre penge selv.

Tilskud for fraflyttere: Velhavende kommuner skal ikke længere kunne få tilskud for indbyggere, der flytter fra kommunen. Derudover skal der være et loft på 100.000 kroner per borger, der flytter fra kommunen, og fraflytningen skal opgøres over tre år.

Ældres helbred: Ældres helbred skal tælle med som en faktor i udligningen, fordi der ifølge regeringen er stor forskel på, hvor raske de ældre er i rige og fattige kommuner.

Au pair skal ikke give tilskud: Au pairer skal ikke længere tælle med som udlændinge, der giver tilskud. Kommuner med mange udlændinge får tilskud i forbindelse med integration.

Hvad handler kommunal udligning om?

Helt simpelt forklaret handler den kommunale udligning om at fordele penge mellem de 98 kommuner, for at sikre at alle kommuner har råd til nogenlunde ens service for borgerne.

I 2020 fordeler den kommunale udligning cirka 18 milliarder kroner.

Der venter regeringen en utaknemmelig opgave med at forhandle og gennemføre en udligningsreform, forklarer TV 2s politiske analytiker, Peter Lautrup-Larsen, fordi stort set alle kommuner er utilfredse på forhånd. Enten fordi de skal modtage for lidt eller betale for meget.

- Et hvepsebo er en fremragende betegnelse for det, der venter regeringen og dem, der skal forhandle det her, siger Peter Lautrup-Larsen.

Regeringen har som mål at få Venstre med i en aftale over midten, og ifølge Peter Lautrup-Larsen er det også meget svært at forestille sig en endelig udligningsreform uden de to store borgmesterpartier.