Politik

Statsministeren holder pressemøde

Hvad skete der? Statsminister Mette Frederiksen, udenrigsminister Jeppe Kofod og social- og indenrigsminister Astrid Krag har holdt pressemøde i forbindelse med et regeringsseminar på Marienborg.  

Hvorfor var det vigtigt? Ministrene præsenterede dele af et udspil med titlen ’Barnets Lov’, briefede kort om den udenrigspolitiske situation og fortalte om den politiske plan for det kommende halve år.

Pressemødet er slut

Statsministeren, udenrigsministeren og social- og indenrigsministeren har nu afsluttet dagens pressemøde. Denne liveblog vil ikke længere blive opdateret. 

Statsministeren om udligningsreform

Regeringen forventer ikke at kunne gøre alle glade med en udligningsreform. Statsministeren forventer ikke at høre et tak fra borgmestrene rundt i landet. Hun håber, at de vil være i stand til at lande en aftale, men lover det ikke. 

- Der er simpelthen nogle nedbrud i vores udligningssystem, der gør, at vi ikke bare kan fortsætte. Dermed bliver opgaven, vi skal løse, kun større, siger Mette Frederiksen. 

Har I en deadline for en aftale? 

- Nej, vi har ingen særlig dato for en deadline. Men Folketinget bør lave en aftale relativt hurtigt i det nye år og tage hensyn til kommunernes budgetter. 

Bliver spurgt til infrastuktur

Statsministeren siger, at den infrastruktur-aftale, som den tidligere regering lavede, var for snæver. Men infrastrukturen er ikke et punkt, der står øverst på regerings dagsorden, siger hun. 

Man skal derfor ikke forvente nogen ny aftale indenfor den nærmeste fremtid. 

Klimaaftale på tværs af folketinget

Mette Frederiksen (S) er ikke afvisende over for at kunne lave klimaaftaler på tværs af midten, som det i weekenden blev foreslået af Kristian Jensen (V). 

- Vi er givet ikke helt enige om, hvordan det skal gøres. Men grundtanken om at samarbejde bredt og lave nogle langsigtede løsninger er rigtig, siger statsministeren. 

Ret til at sige nej til samvær

Der bliver spurgt ind til retten til at sige nej til samvær. Her tager social- og indenrigsministeren ordet og præciserer, at der her er tale om børn, der er blevet fjernet. 

- Det er paradoksalt, at vi har en lovgivning, hvor barnet ikke får det sidste ord, siger hun. 

Regeringen har ingen plan for, hvordan det i praksis skal fungere, at børn skal have retten til at sige nej til samvær med deres biologiske forældre. 

I dag har børnene ret til samvær, og så længe det ikke vurderes at være til skade for barnets sundhed og udvikling, kan barnet ikke reelt frasige sig det.

Spørgsmål: Er I nået frem til, hvor mange flere børn der skal tvangsfjernes? 

Statsministeren siger, at hun ikke kommer til at sætte et tal på, hvor mange flere børn der skal tvangsfjernes. Men når hun kan se på statistikken, at der stort set ikke bliver anbragt små børn, så er der et tydeligt problem, mener hun. 

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at der er børn i dag, der lever med vold og svigt, siger hun. 

- Den gruppe børn, vi taler om, er dem, hvor mor og far ikke kan. Der må samfundet tage over. Det er der, vi med åbne øjne siger, at indsatsen ikke er god nok. 

Nye refusionsregler

Plejebørn skal lettere kunne adopteres af deres plejefamilie, siger social- og indenrigsministeren. 

Regeringen foreslår konkret, at staten skal refundere 75 procent af beløbet i sager om adoption, der koster over 2.050.000 kroner. Koster en sag 1.630.000-2.049.999 kroner, skal 50 procent refunderes, mens der skal gives 25 procent refusion af udgiften til enkeltsager, der koster mellem 830.000 kroner og 1.629.999 kroner. 

Udspillet indeholder desuden et forslag om at fjerne søskendeloftet, der i dag betyder, at der i en sag skal være mindst fire anbragte søskende, før en kommune kan samle sagerne til en samlet refusionssag.

Astrid Krag tager ordet

Astrid Krag (S) taler nu om udsatte børn.

- I dag kan vi præsentere de første punkter til et udspil på anbringelsesområdet, men vi vil senere på året præsentere det fulde udspil, siger hun. 

Brexit er "trist"

Udenrigsministeren nævner nu Brexit og kalder det "trist", at Storbritannien forlader EU. 

- Væsentlige danske interesser er på spil, og vi vil arbejde for en hurtig aftale, der sikrer så tæt et forhold som muligt, siger han. 

Jeppe Kofod: Jeg har fordømt iranske angreb

Udenrigsminister Jeppe Kofod tager nu ordet og italesætter Danmarks tilstedeværelse i Mellemøsten. 

- Iran må ikke udvikle atomvåben. Konsekvenserne vil være uoverskuelige. Derfor er det vigtigt, at Danmark bidrager til situationen i Mellemøsten, siger udenrigsministeren. 

Han har talt med den iranske udenrigsminister og har fordømt angrebene mod de amerikanske baser, fortæller han. 

Forhandlinger om nedslidte til foråret

I foråret vil der blive påbegyndt forhandlinger om en ny ordning for nedslidte, siger statsministeren. 

Nye stramninger på udlændingeområdet

Statsministeren indkalder til pressemøde torsdag, hvor der vil blive præsenteret nye stramninger på udlændingeområdet. 

Udligningsspørgsmålet

Udligningsspørgsmålet vil blive noget af det, regeringen vil gå først til, siger statsministeren.

- Det er så absolut en af de sværeste opgaver, vi overhovedet står over for. Men det er for os en bunden opgave. Danmark er for lille et land til for store forskelle.

Brexit står for døren

- Nu skal vi for alvor til bordet, siger statsministeren med henvisning til Brexit, der står for døren. 

Her nævner hun de åbenlyse danske interesser på handels- og fiskeriområdet. 

Indleder med udenrigspolitik

Statsministeren indleder med adressere den udenrigspolitiske situation og Danmarks tilstedeværelse i Irak. 

- Vi håber snarligt at kunne vende tilbage og fortsætte vores arbejde, siger Mette Frederiksen (S). 

Regeringens første seminar

Der er tradition for, at regeringens ministre en eller to gange årligt samles til regeringsseminarer, hvor større temaer kan tages op til samlet drøftelse.

Dagens regeringsseminar foregår på Marienborg, og det forventes blandt andet, at statsminister Mette Frederiksen vil adressere den udenrigspolitiske situation.