Seks ting du skal vide for at forstå overset spiseforstyrrelse

Tvangsoverspisning, BED, bliver en anerkendt spiseforstyrrelse i Danmark fra 2022. Men hvad er kendetegnene, og hvordan behandles den? Få svarene her.

TV 2 giver sammen med psykolog Lene Meyer, der har forsket i BED, et overblik over, hvad der kendetegner den ofte oversete spiseforstyrrelse.

1. Hvad er BED?

BED står for Binge Eating Disorder – på dansk også kaldet tvangsoverspisning. Spiseforstyrrelsen kendetegnes ved, at personer indtager meget store mængder mad på meget kort tid og har en følelse af at miste kontrollen og ikke kunne stoppe igen.

Ved BED er der ikke opkastninger, som man ser ved bulimi. Mennesker med BED beskriver ofte spisningen som en slags frirum, hvor de får fri fra svære tanker og følelser.

Der findes forskellige alvorsgrader af BED: mild, moderat, alvorlig og ekstrem. Alvorsgraden defineres ud fra, hvor mange overspisninger man har om ugen, samt om andre lidelser spiller ind - såsom angst og depression.

2. Hvem rammes af sygdommen?

Det anslås, at over 40.000 danskere lider af tvangsoverspisning. Det gør det til den mest hyppige spiseforstyrrelse sammenlignet med anoreksi og bulimi.

Det er svært at svare helt entydigt på, hvem der rammes og hvorfor. Ifølge Lene Meyer er nogle personer dog mere sårbare overfor at få en spiseforstyrrelse end andre

Det kan være personer, der er meget perfektionistiske og har mange regler for deres spisning. Der kan også kan være familiemæssige dispositioner eller andre påvirkninger fra barndommen.

3. Hvad er kendetegnene?

Særligt seks kendetegn ses ved BED:

  • Man spiser i hemmelighed og forsøger dermed at skjule det over for andre, fordi det er forbundet med skam.
  • Man spiser meget store mængder mad - ofte det dobbelt af, hvad andre ellers ville spise ved lignende lejlighed - på meget kort tid. Samtidig har man en følelse af kontroltab - at man ikke kan stoppe med at spise, selvom man måske er mæt.
  • Tanker om mad og vægt fylder uforholdsmæssigt meget. Man tænker hele tiden: "Hvad skal jeg spise næste gang?". Eller man er opfyldt af selvbebrejdelser over det, man lige har spist.
  • Vægt og figur vil ofte være helt afgørende for, hvad man synes, man er værd som menneske. Går vægten op, føler man sig helt uduelig.
  • Man har ofte mange regler om, hvad man må spise og ikke spise. Jo mere, man har overspist, jo skrappere bliver reglerne næste dag. Spisemønstret er derfor ofte kaotisk med først for lid mad og så for meget.
  • Man kan have haft gentagne, store vægtudsving i sit liv.

​4. Hvordan adskiller det sig fra 'almindelig' overspisning?

BED er ofte forbundet med overvægt, fordi personer med BED spiser mere, end de kan nå at forbrænde. En tredjedel af personer med BED er dog normalvægtige. Samtidig er det vigtigt at forstå, at alle overvægtige ikke har BED. Kun otte procent af svært overvægtige lider af BED.

Den helt store forskel er, at personer med BED har en oplevelse af kontroltab. De skal overspise og kan ikke stoppe, før de har spist så meget, at de er dårlige.

Ifølge Lene Meyer kan spørgsmålet "Hvad ville du gøre, hvis det ringede på døren, og du var i gang med at overspise" give en idé, om man lider af BED.

Personer med BED svarer nemlig ofte, at de enten slet ikke vil åbne eller gøre det helt kort, fordi de skal tilbage til at spise. Personer uden BED vil åbne og ofte have det fint med afbrydelsen.

5. Hvordan stilles diagnosen?

Fagfolk med speciale i spiseforstyrrelse stiller diagnosen ved et såkaldt diagnostisk interview kaldet 'Eating Disorder Examination'.

Her bliver der stillet en lang række spørgsmål til personens adfærd, tanker og følelser omkring krop, mad og spisevaner.

6. Hvad er behandlingen?

Behandling af personer med tvangsoverspisning består typisk af psykologsamtaler samt et gruppeforløb. Over seks-ni måneder mødes deltagerne i alt 20 gange.

Der er fokus på, at deltagerne skal blive bevidste om og ændre deres spiseadfærd. Det gør de blandt andet igennem en kostdagbog, hvor de dagligt skriver, hvad de spiser, og hvordan de har det.

Deltagerne skal vænne sig til at gå fra et kaotisk spisemønster til at spise mere regelmæssigt og sammensat. Samtidig bliver de undervist og vejledt af en diætist i forhold til kosten.

TV 2 har fulgt 32-årige Nadja Engsig, der kommer i behandling for BED i programserien 'Nadja og de 170 kilo'. Programmet sendes torsdag 9. januar klokken 20.50 på TV 2. Første program kan ses allerede nu på TV 2 PLAY.