Nyheder

Markant stigning i antallet af vandskader - sådan sikrer du din bolig

Tusinder af danskere er blevet påvirket af det våde vejr i 2019.

2019 blev ifølge DMI et af de vådeste år nogensinde. Det har mange boligejere desværre måtte sande på den kedelige måde.

Helt nye tal fra Topdanmark og Codan viser, at der har været en rekordstor stigning i antallet af vandskader.

Codans skadestal fra sidste år viser, at der i 2019 var 489 procent flere skader som følge af regn eller skybrud end i 2018. Det svarer til 1.954 skader i 2019 og 345 i 2018 – som også var et vådt år.

Topdanmarks tal viser, at der i 2019 var 50 procent flere skader som følge af regn eller skybrud end i perioden 2016-2018.

- I 2019 lå vi på lidt over 6.000 skader, der er relateret til kraftig regn og skybrud. Det betyder jo, at kunderne har fået ødelagt deres hjem og møbler, siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadesdirektør i Topdanmark.

Der er heldigvis flere tiltag, du kan benytte dig af for at undgå vandskader, fortæller fagekspert i klimatilpasning Tue Patursson. Se hans guide nedenunder.

Sådan undgår du vandskader

 1. Hvordan ser huset ud oppefra? Luk døre og vinduer

  Mange glemmer at lukke vinduer og døre.

  Luk døre og vinduer. Mange glemmer at lukke deres tagvinduer, terrassedøre og især vinduer og døre til kælderen. Det er første skridt for at undgå vandskaber.

  Hvis der tidligere er kommet vand gennem lukkede vinduer og døre i kælderen, kan du skrue krydsfinerplader fast på ydersiden af åbningerne. Pladerne skal være så store, at de også dækker fugerne om vinduerne og dørene.

  Det er også en god ide at efterse dit tag jævnligt. Utætheder i og omkring taget kan give følgeskader som skimmelsvamp, svamp og råd, og selv en mindre utæthed kan give problemer.

  Derfor er der en god idé at sørge for, at der ikke er løse dele og at inddækninger er intakt.

 2. Hvordan ser dit hus ud nedefra? Sørg for, at vandet løber væk fra dit hus

  Måske skal du i gang med at hæve dine fliser.

  Det er en god idé at tjekke terrænet, når det virkelig har regnet meget. Hvis vandet lægger sig ved huset langs facaden, skal man have rettet op på det. Kløve jord eller få mere grus under sine fliser, så vandet flyder den anden vej.

  Det vigtige er i virkeligheden at gøre noget forebyggende nu i stedet at stå i mørke og regn og prøve at klare ærterne i sidste øjeblik, fortæller Tue Ptersson.

  Hvis vandet kommet flydende - for eksempel, hvis vandet går over nogle bredder eller flyder ind fra naboen - er der risiko for, at det løber ned i revner i fundamentet, i skakte og kældertrapper. Derfor er det en god idé at skrue krydsfinerplader over åbningerne og lægge sandsække på de utætte steder.​​

 3. Fjern blade, kviste og andet fra din tagrende

  Rens dine tagrender.

  Når der er skybrud vil vandet løbe ned i tagrenderne. Derfor er det vigtigt, at de er renset frie for blade, kviste og andet.

  Efter at være løbet igennem tagrenderne vil regnvandet løbe ned i nedløbsrøret, som derfor også skal renses. Det samme gælder tagbrønden. 

  Hvis regnvand ikke kan løbe frit i tagrender, nedløbsrør og tagbrønde, kan vandet løbe ind ved tagfoden, ned i ydervægge eller ned langs sokkel eller kældervæg og give vandskader.​

  På et fladt tag bør der være to afløb, og øverste punkt på facaden må ikke være højere end åbninger ved ovenlys, ventilationsstudser m.m.

 4. Undgå kloakvand i hjemmet

  Oversvømmede kloakker.

  Det meste af det regnvand, der falder, vil løbe i kloakken, men hvad når kloakken bliver overbelastet? Her har vi virkelig set nogle grimme billeder, fortæller Tue Patursson.

  Hvis du vil undgå overbelastede kloakker, kan du montere et højvandslukke.

  Du kan også etablere et regnvandsbed eller installere en faskine. Hvis du har sådan en, kan du i de fleste tilfælde holde vandet på egen grund.

  Hvis alle i kvarteret gør det, så overbelaster man ikke kloakkerne og risikerer ikke, at kloakvandet stiger op.

  Vær opmærksom på gulvriste og eventuelle toiletter i kælderen. Hvis rørene i kloaknettet bliver fyldt op under et kraftigt regnskyl, løber vandet tilbage. Det kan for eksempel løbe ind i huset gennem gulvafløb og toiletter, der er placeret lavt.

 5. Flyt dine ting fra kælderen

  Dobbelttjek din kælder.

  Mange får ikke tjekket deres kælder i god tid, men det er en god idé at tage gamle dagbøger, billeder og breve op ad kælderen, hvis der er varslet skybrud eller stormflod.

  Hvis du vil undgå at miste dyrebare ting, så få dine ting løftet op ad kælderen eller i hvert fald op fra gulvet i kælderen.​

 6. Anskaf en pumpe

  Hvert år bliver tusinder af hjem ramt af oversvømmelser.

  Hvis du før har haft vand i kælderen, bør du have en kraftig pumpe til at fjerne indtrængende vand. Du skal kun benytte pumpen, hvis det er regnvand, der trænger ind i dit hus. Hvis det er kloakvand, kan du ikke bare pumpe det ud i haven — det skal samles i spande, indtil det er muligt at hælde det i kloakken igen.