Nyheder

Chef for fængsel fritaget for tjeneste

Undersøgelsen blev indledt, da Kriminalforsorgen måtte annullere et udbud efter indsigelser.

Michael Fønns Gjørup, instutionschef for Storstrøms Fængsel, er blevet fritaget for tjeneste.

Det sker i forbindelse med en revisionsundersøgelse om udbuds- og indkøbspraksis på sikringsområdet, som Justitsministeriet og Kriminalforsorgen iværksatte sidste år.

Undersøgelsen er stadig i gang.

- De foreløbige resultater har imidlertid rejst tvivl om mulige uregelmæssigheder, skriver Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

- I den forbindelse er det i går besluttet at fritage institutionschefen for Storstrøm Fængsel for tjeneste, mens politiets og Kriminalforsorgens undersøgelser af sagen pågår. Folketingets Retsudvalg og Rigsrevisionen er underrettet herom.

Udbud annulleret

Undersøgelsen blev indledt, efter Kriminalforsorgen i efteråret 2018 annullerede et større offentligt udbud på det sikringstekniske område.

- Der indkom udbudsretlige indsigelser fra en potentiel byder, som i processen tillige anførte, at der burde iværksættes en undersøgelse af kriminalforsorgens hidtidige indkøbspraksis samt af mulige personlige relationer mellem medarbejdere i kriminalforsorgen og en hidtidig konkret leverandør af sikringssystemer og –installationer, skriver Kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgen har ikke yderligere kommentarer, oplyser den til TV 2.

Andre sager

Sagen kommer i kølvandet på en række sager, der involverer ledende ansatte på store offentlige arbejdspladser. For et par dage siden kom det frem, at direktøren for Statens Serum Institut er blevet fritaget for tjeneste grundet mistanke om fejl og uregelmæssigheder.

I Forsvaret er fem mænd, to af dem tidligere civile ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, tiltalt for 450 forhold, blandt dem bestikkelse for op mod 1,8 millioner kroner. Den sag har også ført til, at to chefer er blevet sendt hjem. Den ene er blevet overført til anden tjeneste.