Krimi

Orientering om mulig svindel i Forsvaret

Hvad skete der? Fredag fremlagde statsrevisorerne en undersøgelse af, hvordan Forvarsministeriets indkøb i ministeriets ejendomsstyrelse er foregået i 2018.

Hvad blev sagt? Statsrevisorerne udtalte skarp kritik af Forsvarsministeriet. De ville ikke udelukke flere sigtelser og højere beløb.

To personer er anmeldt for svindel  i Forsvarets Ejendomsstyrelse. I en anden sag fra 2016 er fem mænd tiltalt.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Pressemødet er slut

Pressemødet fra Christiansborg er slut. Livebloggen opdateres ikke længere. 

Statsrevisor: - Ikke slut fra vores side

- Det er vigtigt at pointere, at Rigsrevisionen har gjort et fremragende stykke arbejde. Men det er klart, at det her også rejser et spørgsmål om, hvad der er sket før 2018 og i det indeværende år, siger Flemming Møller Mortensen (S).

Statsrevisorerne fremhæver, at de arbejder videre med sagen:

- I skal vide, at det her panel af deltagere vil have sagen liggende på vores bord fremover. Det er ikke slut fra vores side, siger han.

Mulighed for flere sigtelser

Statsrevisorerne vil ikke udelukke, at der kan komme flere sigtelser og siden tiltaler, end de fem, der allerede er tiltalt:

- Det vil meget hurtigt vise sig. Det er det eneste, jeg kan sige dig, siger formand Henrik Thorup (DF).

Statsrevisor: - Selvfølgelig er der nogen, der lyver

 Flere af statsrevisorer kritiserer, at sagen kommer efter Britta-sagen, som burde have været en klar advarsel. Samtidig berører sagen noget så grundlæggende som muligheden for kontrol med bruge af skatteydernes penge, lyder det. Og det er ikke så svært at gennemskue, siger statsrevisor:

- Selvfølgelig er der nogen, der lyver. Man kan ikke sige, at alt er godt, mens et otte-årigt barn kan se, at der ikke er de instrukser, der vanskeliggør eller umuliggør svindel, siger Villum Christensen (LA).

Mulighed for undersøgelser af alle ministerier

- Der er ikke tvivl om, at det her kan ske i andre styrelser. Og vi har muligheden for at bede Rigsrevisionen om at lave en tværgående undersøgelse af alle ministeriet. Det har vi ikke besluttet endnu, men det er muligt, siger Britt Bager (V).

Samme melding kommer fra Flemming Møller Mortensen (S):

- Vi har fået lovning på fra Rigsrevisionen, at det er muligt, men vi har ikke haft tid til at beslutte det endnu, siger han.

Indkøbsfunktion centraliseres

Af Rigsrevisionens undersøgelse fremgår det, at Forsvarsministeriet erkender, at der ikke har været et entydigt ledelsesmæssigt fokus på området, og at der ikke har været tilstrækkelig funktionsadskillelse på indkøbsområdet.

På den baggrund vil ministeriet gennemføre en centralisering af indkøbsfunktionen hos ejendomsstyrelsen i 2020 for at forbedre kontrollen. Deusen vil der være et ekstra fokus på kravene til dokumentation for købene, lyder det.

Statsrevisor: - Det er svindel og humbug

- Man må gå ud fra, når Britta-sagen kører, at man undersøger, hvordan det går i ens egen styrelse. Ministeriet har et ansvar for, at alt går, som det skal. Og når man så finder ud af, at der er et decideret problemm har ministeren en selvstændig opgave i at sikre, at alt går som det skal, siger Frank Aaen (Ø).

Henrik Thorup (DF) stemmer i:

- Det her er en skarp kritik, vi giver. Det holder vi fast i. Det er rystende. Der er ukorrekte oplysninger om, hvornår sagerne er gennemført og potentielt forfalskede underskrifter. Det bliver taget virkelig alvorligt, for det er svindel og humbug, siger Henrik Thorup. 

- Det er ganske simpelt kriminelt, lyder det fra formanden.

Beløb kan vokse

Der er rejst tiltalte på cirka 1,7 millioner kroner, oplyser statsrevisorerne.

Men det kan ikke udelukkes, at sagen vokser: 

- Det er for tidligt at sige, om beløbets størrelse vil vokse, lyder det samstemmingt fra de seks medlemmer.

 Blandt andet fordi, at der kører en sideløbende sag, hvor to personer er anmeldt. 

Formand: - Der er givet urigtige oplysninger

Formand Henrik Thorup (DF) fortæller, at Forsvarets Ejendomsservice har givet decideret urigtige oplysninger og dokumentation, da revisionen bad om den.

Medlemmer af revision: - Underligt der ikke er lært af Britta-sagen

Medlem af statsrevisionen Britt Bager (V) siger, at det undrer hende, at andre styrelser ikke har lært af sagen for Socialstyrelsen, hvor kontorfunktionæren Britta Nielsen er tiltalt for svindel for 117 millioner.

- Det kan undre, at ministerierne efter Britta-sagen ikke ser indad og undersøger, om der kan være lignende sager i deres styrelser, siger Britt Bager.

Det samme siger Frank Aaen (Ø):

- I en børnehave skal der to til at udbetale penge. Sådan burde det også være i de danske styrelser.

Formand: - Vi kritiserer det skapt

Statsrevisionerne kritiserer skapt, at Ejendomsstyrelsens indkøb ikke lever op til basale krav, siger formand Henrik Thorup.

-  Det er chokerende det her. Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Jeg har været statsrevisor i 20 år, og jeg har aldrig set noget lignende. Det er rystende, og derfor har vi også udtalt en meget skarp kritik, siger formand Henrik Thorup (DF).

Desuden siger formanden, at forsvarsministeriet på dette område "ikke har levet op til sit ansvar for" at søge for ordentlig regnskabspraksis. Forsvarsministeriet har heller ikke i tide kontaktet Rigsrevisionen, og statsrevisorerne finder det desuden "helt uacceptabelt, " at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har givet urigtige oplysninger til Rigsrevisionen.
 

Sår tvivl om arbejde udført på tekøkkener og el

Rigsrevisionen nævner en sag om elarbejde på 14 redningsstationer i december 2018. Leverandøren havde dog ikke udført arbejdet, selvom dokumenter om arbejdet var underskrevet af den pågældende. Forsvarets Ejendomsstyrelse betalte en regning på 100.000 for det ikke-udførte arbejde.

Revisionen viser endvidere en sag om renovering af cykelskure, der siden blev konverteret til at lave tekøkkener til et højere beløb. Varemodtagelsen henviser til renovering af cykelskure, mens fakturaen omhandler tekøkkener. Derfor er det ifølge Rigsrevisionen uklart, hvad Forsvarets Ejendomsstyrelse har fået leveret.

Statsrevision: - Ministeriet har ikke levet op til basale krav

Rigsrevisionens undersøgelse er blevet lagt frem til de fremmødte journalister. Her fremgår det, at statsrevisorerne finder sagen meget utilfredsstillende:

- Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har sikret en tilfredsstillende forvaltning af indkøb på vedligeholdelsesområdet, da der ikke har været den nødvendige funktionsadskillelse, og da dokumentationen for indkøbene enten er mangelfuld, misvisende eller ikke-eksisterende. Ministeret har dermed ikke levet op til helt basale krav til forvaltning på indkøbsområdet, står der blandt andet.

Hvem deltager på pressemødet?

Statsrevisorerne er seks politikere, som er udpeget af Folketingets største partier. Statsrevisorerne er de eneste, der kan bede Rigsrevisionen om at undersøge et område. 

Statsrevisorerne er:

Henrik Thorup (DF), formand
Klaus Frandsen (RV), næstformand
Villum Christensen (LA)
Frank Aaen (EL)
Britt Bager (V)
Flemming Møller Mortensen (S)

To forskellige sager

Fredagens pressemøde omhandler en revisionsundersøgelse af Forsvarets indkøb i ejendomsstyrelsen i 2018. Undersøgelsen har ført til en anmeldelse for svindel af to nuværende medarbejdere i Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Men tidligere fredag kunne Midt- og Vestjyllands Politi oplyse, at der i en sag fra 2016, der også trækker tråde til Forsvarets Ejendomsstyrelse, er rejst tiltale mod i alt fem mænd i alderen 34-51 år for bestikkelse på op til 1,8 millioner kroner. To af mændene er tidligere civilt ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse, én er entreprenør og de sidste to er selvstændigt erhvervsdrivende. Her er der rejst tiltale om bestikkelse, medvirken til bestikkelse og mandatsvig af særlig grov karakter.

Hvor mange penge er der tale om?

Det vides endnu ikke hvor mange penge, der er tale om. Og over hvor lang tid.

Men i revisionsundersøgelsen fremgår det, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse købte vedligeholdelsesydelser for godt 500 millioner kroner i 2018. Alene i december 2018 blev der købt for 291 millioner kroner. I de resterende 11 måneder lå det på mellem 20 og 30 millioner kroner.

Ifølge Rigsrevisionen blev der i 2018 blandt andet betalt 100.000 kroner for en opgave, der aldrig blev udført.

Ifølge whistlebloweren, der fik sagen til at rulle, blev der også faktureret dyre designerlamper, støvsugere og vingaver til den virksomhed, som han arbejdede i.

Hvad viser undersøgelsen?

Rigsrevisionen lavede en stikprøve af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses køb af vedligeholdelsesydelser i 2018. Her fandt revisionen fejl i 54 ud af 64 undersøgte indkøb. Konklusionen var, at der er høj risiko for fejl og svig på grund af mangelfuld kontrol og dokumentation. Det skyldes, at det var de samme medarbejdere, som kunne bestille en ordre, godkende den og efterfølgende udbetale pengene.

Undersøgelsen konkluderede derudover, at ansatte i styrelsen i årevis kunne bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding. Siden kunne de kvittere for modtagelsen og godkende betalingen.

Desuden retter Rigsrevisionen en kritik mod forsvaret, da de mener, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har givet Rigsrevisionen, der stod for undersøgelsen, ukorrekte oplysninger, og at det er i strid med loven.

Hvad har ført til undersøgelsen af Forsvaret?

To ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er torsdag blevet politianmeldt for svindel.

Det sker, efter at en medarbejder hos en håndværkervirksomhed, den revisoruddannadede Karsten Hamborg Ravnsgaard, opdagede, at noget ikke stemte i regnskaberne fra lige præcis denne styrelse.

Foruden regnskabet, der ikke stemte, opdagede Karsten Hamborg Ravnsgaard også, at der på bestillingslisterne fra styrelsen udover de mere typiske ting blandt andet optrådte dyre designerlamper, støvsugere og vingaver.

Karsten Hamborg Ravnsgaard forsøgte at råbe sin chef op. Uden held. Siden blev han whistleblower og gik til Rigsrevisionen og politiet, der satte en undersøgelse af ejendomsstyrelsens regnskabs- og indkøbspraksis i gang. Det førte siden til anmeldelserne.