Nye tal: Der er kommet færre voksne til børnene i institutionerne

I dag er der i gennemsnit 10-11 børn per voksen i børnehaver og godt fem i vuggestuer, lyder konklusionen i en ny analyse.

Hvor mange børn skal hver enkelt pædagog i gennemsnit tage sig af?

Det er et af de store spørgsmål, som politikerne i øjeblikket diskuterer i forhandlingerne om finansloven på Christiansborg.

Debatten om kvaliteten i daginstitutioner har bølget frem og tilbage de seneste år og er senest blusset op igen efter TV 2s dokumentar ’Eksperimentet med vores børn’.

Flere pædagoger og forældre mener, at normeringerne er blevet dårligere år efter år, og at der er blevet mindre voksentid med børnene.

Tallene peger i lidt forskellige retninger. Flere rapporter har dog vist, at der over længere tid er kommet lavere normeringer.

Og det er også konklusionen i en ny analyse fra analyseinstituttet Bureau 2000.

Det viser de nye tal - og her er de usikre

Beregningerne i rapporten viser, at "antallet af tilstedeværende voksne per barn er faldet markant fra 1972 og frem til i dag". Beregninger, hvor der – modsat de officielle tal - er taget højde for pauser, papirarbejde, sygdom og lignende faktorer.

Taler man normeringer, er der altså i gennemsnit kommet flere børn per voksen:

Nogle af hovedresultaterne ser således ud:

  • Antallet af børn per voksen er i dag omkring 10-11 i børnehaver og godt 5 i vuggestuer, hvis man ser på antallet af tilstedeværende voksne og tilstedeværende børn.
  • Fraregner man den tid, hvor de voksne løser andre opgaver, samtidig med at de har et øje på børnene, bliver tallene snarere 13 børn per voksen i børnehaver og 6-7 børn per voksen i vuggestuer.
  • Der er dog betydelig usikkerhed om, hvor stor en del af personalets tid, der kan regnes som børnetid.

Om analysen fra Bureau 2000

Rapporten er udarbejdet af Bureau 2000 og offentliggjort 31. oktober 2019.

Undersøgelsen bygger videre med nye tal på undersøgelsen ”Mindre tid til børnene” (2017) bestilt af FOA.

Tallene er blevet opdateret i forbindelse med TV 2-dokumentaren 'Eksperimentet med vores børn'.

Bureau 2000 er et uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, der laver evalueringer og analyser inden for børnepasning, skoler, kommunale forhold, arbejdsmarked og sundhedsområdet.

- Tallene viser med sikkerhed, at antallet af voksne per barn er faldet gennem årene. På grund af forskellige måder at opgøre personalets tid på er tallene dog behæftet med en vis usikkerhed i forhold til, hvor meget det er faldet, forklarer Niels Glavind, partner og direktør i Bureau 2000.

Trods usikkerheden mener han dog, at tal som disse er det tætteste, vi kommer på at tegne et billede af, hvordan situationen er ude på rød og blå stue lige nu.

Tal fra Danmarks Statistik giver et andet billede

Flere forældre har måske undret sig, når politikerne har nævnt de officielle normeringstal som faktum, når virkeligheden nede i børnehaven eller vuggestuen opleves anderledes.

Og det er der en god forklaring på.

De officielle normeringstal fra Danmark Statistik siger nemlig ikke noget om, hvordan hverdagen ser ud i landets daginstitutioner.

De viser i stedet, hvor mange ressourcer hver kommune bruger på netop den opgave - nemlig antallet af børn, der skal passes.

- De tal siger ikke ret meget om virkeligheden derude. For det er en helt andet type opgørelse. Hvis man skal sige noget om situationen ude i virkeligheden på en given institution, skal man se på tilstedeværelsen af både voksne og børn, forklarer Henrik Bang, der er kontorchef i Danmark Statistik.

Sådan er de nye tal beregnet

Når der ikke findes en fælles standard for beregninger af antal voksne per barn i Danmark, kan man stille spørgsmålet, hvordan Bureau 2000 er kommet frem til sine tal.

Niels Glavind forklarer følgende:

Hvis man skal beregne, hvor mange børn der er per voksen i hverdagen, har man brug for to tal:

  • Antal børnetimer – det vil sige de antal timer, børnene faktisk opholder sig i institutionen. Dette er der lavet undersøgelser på i Socialforskningsinstituttet.
  • Antal voksentimer – det vil sige antal timer, personalet får løn. Dette er opgjort af Danmarks Statistik.

Herefter kan man regne ud, hvor mange løntimer der er per barn. Det tal reduceres så i forhold til den tid, som ifølge en række undersøgelser bruges til andet end børnene. Altså møder, ledelse, pauser og lignende.

- Pædagogernes tidsanvendelse vil være forskellig. Derfor skal det understreges, at tallene bygger på et skøn – men man er nødt til at tage den del med, hvis man skal danne et samlet billede af, hvordan forholdet faktisk er mellem børn og personale, siger Niels Glavind.

BUPL: - Der er brug for bedre tal

Hos Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) ser man svagheder ved både tallene fra Danmarks Statistik og fra de forskellige analyseinstitutter.

- Derfor skal vi diskutere, om vi kan få nogle fælles, bedre tal, der kommer tættere på virkeligheden. Men det må ikke betyde, at pædagoger skal til at registrere en masse, så tiden går fra børnene, siger formand Elisa Rimpler.

Hun mener samtidig, at man skal passe på at stirre sig blind på statistik.

- Tal vil aldrig kunne afspejle virkeligheden 100 procent. Vi er nødt til også at kvalificere dem med hverdagsfortællinger fra virkeligheden og en løbende dialog mellem politikere, personale og forældre, for at sikre os, at børnene netop får den omsorg og det børneliv, de har brug for, siger Elisa Rimpler.

Se første del af dokumentaren ‘Eksperimentet med vores børn’ allerede nu på TV 2 PLAY. Torsdag klokken 20.00 sendes anden del med eksperimentet: Hvad sker der, hvis man øger antallet af pædagoger i daginstitutionerne?

Herunder kan du læse mere om, hvordan TV 2 har arbejdet med dokumentaren 'Eksperimentet med vores børn':