Millionsvindel i Socialstyrelsen

Sagen mod Britta Nielsen - dag 2

Britta Nielsen har meldt sig syg.

Hvad skete der? Sagen mod svindeltiltalte Britta Nielsen skulle være fortsat i Københavns Byret, men hovedpersonen meldte sig syg efter sit ildebefindende torsdag og mødte derfor ikke i retten.

Sagen afbrudt: I første omgang blev sagen udskudt, og da den en time senere blev genoptaget, gik der ikke længe, inden retsformanden besluttede at afbryde. Næste retsmøde er tirsdag.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Stil spørgsmål

Slut for idag

Retsmødet er afbrudt. 

Der er ikke mere at gøre i dag, siger retsformand Vivi Sønderskov Møller.

Dermed bliver bloggen her ikke længere opdateret. 

Retsformand vil bruge flere dage

Retsformand Vivi Sønderskov Møller argumenterer for, at der bliver taget en retsdag mere i brug, når nu Britta Nielsen i to dage ikke har kunnet deltage.

Nima Nabipour vil gerne forsøge, men fortæller, at han har noget andet i sin kalender 31. oktober, som retsformanden har foreslået. 

Desuden bliver 7. november foreslået som en ekstra retsdag.

Til at starte med var der afsat ni retsdage.

Retsformand: - Sæt dig ned og tag det roligt

Retsformand Vivi Sønderskov Møller og forsvarer Nima Nabipour diskuterer. Forsvareren vil have ordet, men retsformanden vil gerne finde ud af, om vi kan komme videre i dag:

- Prøv lige at sætte dig ned og tag det roligt. Jeg forstår, at du har nogle ting, som du mener, ikke er blevet fremlagt. Og I har noget herovre. Men jeg ved ikke helt, hvad vi kan bruge dagen mere på i dag, siger hun og anmoder om at få noget på skrift.

Nima Nabipour anerkender, at han godt vil levere noget på skrift. 

Vil afspille klip fra TV 2

Anklager Kia Reumert fortæller, at de har fundet et klip fra den sydafrikanske ret, som TV 2 sendte live på dagen. Klippet viser, ifølge anklageren, at der derfor intet hemmeligt er, og at aftalen meget tydeligt forklarer, at Britta Nielsen er på fri fod, da erklæringen læses op:

- Hun bliver først anholdt i det sekund, at flyet lander på dansk jord. Aftalen fra Sydafrika danner ikke rammen for det, som hun kan blive stillet til ansvar for i Danmark. 

Anklager: - Intet fordækt

Anklager Kia Reumert mener ikke, at det tidligere har været problem, da aftalen har været omtalt i flere medier løbende, og hun har været i dialog med Britta Nielsens advokat:

- Der har ikke været noget som helst fordækt i det her. Det er en aftale, som forsvareren ikke kan undgå at være blevet bekendt med, siger Kia Reumert. 

Anklager: - Hun ønskede at komme hjem

Anklager Kia Reumert forklarer, at Britta Nielsen blev efterlyst via Interpol 30. september. Der var Nima Nabipour ikke forsvarer for Britta Nielsen. Først 9. oktober overgik sagen til SØIK, hvor Nima Nabipour blev forsvarer for Britta Nielsen. Udleveringsanmodningen fra Rigsadvokaten,blev sendt til Sydafrika 19. oktober. 

Ifølge Kia Reumert ville Britta Nielsen gerne hjem, og hun samtykker om at ville rejse frivilligt til Danmark. 

Kia Reumert forklarer, at der i udleveringsaftalen fra 6. november til de sydafrikanske myndigheder til Britta Nielsens advokat stod, at hun kunne blive anklaget for yderligere punkter, der ikke var en del af aftalen. 

SØIK fortæller altså, at aftalen, som Nima Nabipour ikke havde hørt om, blev sendt fra Rigsadvokaten og til de sydafrikanske myndigheder 9. november. 

- Forsvarsadvokaten har ikke fået denne tidligere, da den var en del af den aftale, der blev forhandlet mellem Rigsadvokaten og de sydafrikanske myndigheder. 

Kia Reumert fortæller videre, at der er sket en fejl, da den omtalte aftale ikke blev bilagt. Det skulle være sket 11. november. 

Vil gerne starte sagen tirsdag

Selvom Nima Nabipour nu anmoder om en redegørelse, mener han ikke, at der er noget til hinder for, at Britta Nielsen kan blive afhørt tirsdag, selvom redegørelsen ikke er færdig. 

Paragraf 88

Nima Nabipour nævner, at han har fået viden om et bilag i går, som han ikke var bekendt med. Det er et bilag, der har Britta Nielsens underskrift. På bilaget står der, at hun er villig til at blive retsforfulgt i Danmark, men der skulle også stå, at hun var villig til at blive straffet efter paragraf 88. 

Nima Nabipuour mener ikke, at det harmonerer med, hvad han har været bekendt med fra den beskikkede advokat, som Britta Nielsen havde i Sydafrika. Han vil derfor bede Anklagemyndigheden om en redegørelse for, hvordan den erklæring er kommet i stand, og hvordan forsvareren, ham selv, er blevet inddraget i beslutningen.

Forsvarer får ordet

Nima Nabipour, Britta Nielsens forsvarsadvokat, har ordet:

- Vi har forsøgt at få retssagen til at kunne blive gennemført, men hun er fortsat for syg. Vi regner stærkt med, at hun kan blive afhørt på tirsdag. 

Retsformanden spørger, om der er andet, vi kan bruge dagen på. 

Retsformanden er ankommet

Retsformand Vivi Sønderskov Møller er ankommet. 

Brittas søn er ankommet

Britta Nielsens søn, Jimmy Hayat, er nu ankommet i lokalet. Han har mørkt kortklippet hår og skæg. Han bærer en sort trøje. 

Han blev ledsaget af to betjente fra Kriminalforsorgen. 

Forsvarsadvokater er ankommet

Britta Nielsens forsvarsadvokat, Nima Nabipour, og advokaterne tilhørende de tre børn, der alle er sigtet for hæleri, er nu ankommet i retten. Det samme er advokaten til Britta Nielsens svigersøn.

Nima Nabipour og de to anklagere fra SØIK snakker stille sammen i bunden af lokalet, mens de venter på retsformanden.

Brittas tilstand

Det er uklart, hvad og hvordan Britta Nielsen har det. TV 2 og resten af tilhørerne er indtil videre kun blevet orienteret om, at hun fredag morgen meldte sig syg og derfor ikke kunne møde op i Københavns Byret. Vi ved derfor heller ikke, om Britta Nielsen er indlagt eller sidder i arresten.

Spørgsmål

Martin v:

Når hun bliver dømt, bliver der så taget højde for, at hun er syg (dårligt hjerte) med hensyn til hvor mange år hun skal i fængsel?

Svar:

Ja, når straffen skal udmåles, vil der blive taget højde for de personlige forhold som alder, sygdom og at hun ikke er straffet før. Det er jo noget af det, som forsvareren vil bruge, når han skal procedere for straf. Med venlig hilsen Janni Pedersen

Spørgsmål

Frederik Bækkelund:

Hvad er ankemulighederne, hvis Britta findes skyld og § 88 benyttes? Og hvad ville der ske, hvis Britta eller anklagemyndigheden anker sagen, skal § 88 så op til vurdering i landsretten?

Svar:

Hej Frederik. Hun har alle ankemuligheder uanset, hvad hun bliver kendt skyldig i. Så er det op til anklagemyndigheden, og se om de vil benytte sig af denne paragraf i en ankesag i landsretten. Med venlig hilsen Janni Pedersen

Venter på retsformand

Vi venter lige nu på, at retsformand Vivi Sønderskov Møller kommer ind i retten om få minutter og orienterer om, hvad der kommer til at ske i dag. 

Spørgsmål

Kenneth Ravn:

Hvad er status på sigtelserne mod hendes døtre?

Svar:

De er stadig sigtede for groft hæleri. Og er repræsenterede her i retten med deres forsvarsadvokater. Med venlig hilsen Janni Pedersen

Spørgsmål

Anne Bonde:

Hej Janni Kan Britta blive sygemeldt under de dage der er afsat til retssagen ? Hvis ja, hvordan forholder det så med Britta forklaring?

Svar:

Hej Pia, hvis hun er syg, er hun syg, og så må retssagen blive udsat. Står det på i længere tid, har en forsvarer fortalt mig, at man kan gennemføre retssagen med såkaldt forfald, hvis Britta Nielsen godkender kun at være repræsenteret via sin forsvarer. Det ville være ganske udsævanligt.

Retslokalet fyldes igen

Journalister og tilhørere lukkes nu tilbage i retslokalet. 

Tre af forsvarerne er også tilbage i retten igen efter pausen, og det samme er sagens to anklagere, Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen.

Skal procedere for vigtig paragraf

Torsdagens retsmøde handlede blandt andet meget om en diskussion mellem retsformand, anklagere og forsvarsadvokat, da sidstnævnte ikke mente, at der var belæg for at benytte sig af paragraf 88, som anklageren ellers ønsker.

Paragraf 88 i straffeloven kan i særligt grove tilfælde øge strafferammen med 50 procent, hvorfor Britta Nielsen risikerer ikke bare otte års fængsel, men 12 år for groft bedrageri.

Forsvarsadvokat Nima Nabipour mener ikke, at der er belæg herfor, mens anklager og retsformand problematiserede, at denne anke var kommet sent i processen. De var blandt andet nervøse for tidshorisonten ved at skulle behandle dette spørgsmål.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller besluttede dog, at fredagens retsmøde blandt andet skulle indeholde forsvarer og anklagers procedering for og imod bruge af paragraf 88.

Men som nævnt er det efter Britta Nielsens sygemelding lige nu uklart, hvad der kommer til at ske i dag.