Nyheder

Regeringen vil udvide brugen af politiagenter på nettet

Politifolk undercover på nettet skal have større beføjelser i jagten på kriminelle, mener regeringen.

Regeringens vil med sit udspil 'Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum' skabe mere tryghed for borgerne.

Og det skal ikke kun gælde i gadebilledet, men også i den digitale verden.

I udspillet bliver der nemlig lagt op til, at politiagenter på internettet skal efterforske kriminelle, der gemmer sig bag falske profiler og opererer i skjulte netværk.

Disse kriminelle har politiet svært ved at få adgang til i dag. Det skriver Jyllands-Posten.

Skal gå undercover

Regeringen vil således udvide politiets agentvirksomhed. Den er kendetegnet ved politifolk, der går undercover i sager om alvorlig kriminalitet.

Det betyder, at agenter fremover også skal kunne gå undercover på nettet og kommunikere direkte med mistænkte gerningsmænd.

Forslaget er lige nu i høring. Ifølge forslaget skal politiet fremover blandt andet have mulighed for at oprette en falsk profil på et internetforum og gå i dialog med en hæler om varer.

Allerede i dag kan politiet anvende hemmelige agenter i efterforskning. Men det kan de kun i forhold til alvorlig kriminalitet, hvor der er en strafferamme på seks års fængsel eller derover.

Det nye er, at ordningen bliver udvidet til også at gælde kriminalitet i sager inden for børneporno, salg af hælervarer, narkotika, våben og eksplosivstoffer på internettet.

Bryder med principper

IT-Politisk Forening frygter, at netagenterne kan være med til at bidrage til kriminalitet.

- Et godt princip i agentreglerne er, at politiet skal opklare den kriminalitet, der alligevel bliver begået, og ikke selv må være med til at forøge kriminalitetens omfang eller grovhed.

- Men det kan bare være umådeligt svært at sikre i en onlineverden, siger formand Jesper Lund til Jyllands-Posten.

Regeringens initiativ er stort set en gengivelse af et tidligere lovforslag fra VLAK-regeringen. Det var i høring i foråret, men nåede aldrig at blive vedtaget på grund af folketingsvalget.

Dengang vurderede Domstolsstyrelsen, at en gennemførsel af lovforslaget vil kunne medføre flere straffesager.