Politik

Folketinget åbner: Følg første skoledag for landets ledere

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 1 oktober 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019)

Hvad skete der? Traditionen tro åbnede Folketinget på den første tirsdag i oktober. Mette Frederiksen holdt sin åbningstale, hvor hun blandt andet lagde op til at indføre en nærhedsreform, der skal gøre op med bureaukratiet i den offentlige sektor.

Tak for nu

Folketinget er nu åbnet. Statsministeren har holdt sin åbningstale, og regeringen præsenteret sit lovkatalog for det kommende folketingsår. 

 

Dermed lukker vi også her på TV 2 dagens liveblog. Tak fordi I læste med. 

 

Skipper om klimaindsats: Det handler ikke bare om søndagsbøfferne

Enhedslisten går til de kommende finanslovsforhandlinger med et krav om, at taksterne i den kollektive trafik skal sænkes med 30 procent. Kravet er ligesom andre fra Enhedslisten ikke ultimativt, men det er vigtigt, når det danske samfund skal være mere grønt. Det siger partiets politiske ordfører, Pernille Skipper, i et interview med TV 2 efter Folketingets åbning.

 

- Vi skal vise helt almindelige mennesker, at det ikke bare er et spørgsmål om at tage søndagsbøfferne fra dem eller gøre det umuligt at komme til Kreta en gang om året. Det skal helt almindelige mennesker stadig have lov til, siger Pernille Skipper.

 

Enhedslisten vil blandt andet finansiere sit forslag med højere beskatning af aktie- og kapitalindkomst.

 

 

Pia Olsen Dyhr er begejstret

Pia Olsen Dyhr, formand for SF

Mens oppositionen og de radikale altså gerne ville have haft, at Mette Frederiksen havde været mere konkret i sin tale, så er SF's Pia Olsen Dyhr anderledes tilfreds.

Hun kalder Frederiksens tale "god", fordi den handlede om det Danmark, regeringen og støttepartierne nu skal forandre:

- Jeg synes, Mette Frederiksen var ganske konkret, men i virkeligheden synes jeg, at Folketingets åbning er der, hvor vi allesammen lige skal stoppe lidt op, hæve os og tænke over, hvor vi skal hen, og det synes jeg, hun formåede, siger Pia Olsen Dyhr. 

 

Radikale savner handling

Radikales Morten Østergaard

Et af de partier, der har bragt regeringen til magten og derfor må formodes at blive en nær samarbejdspartner de kommende år, er Radikale Venstre.

Formand Morten Østergaard siger til TV 2, at han var glad for budskaberne i Mette Frederiksens tale, men ligesom oppositionen savnede han konkret politik:

- Det var dejligt, at statsministeren talte så meget tillid. Det er vi meget optaget af i Radikale Venstre, men jeg savnede, at hun kom med forslag til konkret handling. Det var der ikke så meget af, siger han.

- Tværtimod synes jeg, at hun nedtonede forventningerne, og det er der ikke behov for. For hvis vi ikke leverer, så mister vi tilliden fra befolkningen, så vi skal levere.

- Vores opgave bliver at sørge for, at de gode intentioner, Statsministeren står på mål for i dag, også bliver til noget i virkelighedens verden, siger Morten Østergaard.

Ellemann efterlyser konkrete svar: - Regeringen har haft 100 dage

Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, er ikke voldsomt imponeret af statsminister Mette Frederiksens tale.

 

- Retorisk var det en flot tale, desværre var den meget dyster og ukonkret. Jeg havde håbet på flere svar på at løse de udfordringer, statsministeren tegner i horisonten. Det har regeringen haft 100 dage til, og det må man så have brugt på et eller andet andet, siger Jakob Ellemann-Jensen.

 

Mette Frederiksen lægger op til en nærhedsreform, der skal gøre op med bureaukratiet i eksempelvis ældreplejen og skabe større tillid til medarbejderne.

 

- Det er at godt at ville genskabe tilliden til de dygtige medarbejdere og ledere i det offentlige. Jeg er bare spændt på, hvordan regeringen vil gribe det an, siger Jakob Ellemann-Jensen og advarer mod at gøre op med frit valg i hjemmeplejen.

Søren Pape: Det var en dyster tale

Formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen.

Det er nærmest tradition, når statsministeren har holdt sin åbningstale, at han eller hun bliver rost af støttepartierne og skoset af oppositionen. Og meget tyder på, at det også er sådan i år.

De konservatives Søren Pape Poulsen er den første partiformand til at udtale sig om Mette Frederiksens pointer fra Folketingssalen:

- De store linjer er meget svære at være uenige i, siger han. 

- Vi vil allesammen gerne have mere frihed til den enkeltes arbejde, men jeg synes, at det hele blev lidt dystert. Hvor vil man rejse rundt i verden for at få det bedre, end vi har det i Danmark? Det har jeg svært ved at se.

Vil Frederiksen afskaffe det frie valg? Svaret er uklart

Mette Frederiksen sagde i sin tale, at der bliver lovgivet for meget i eksempelvis hjemmeplejen, hvor tilliden til de enkelte medarbejdere ifølge hende ikke er god nok. I talen nævnte hun tidskontrol i den private hjemmepleje som eksempel på et "minuttyranni", som hun mener har taget overhånd. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at regeringen vil afskaffe det frie valg i ældreplejen, hvor borgerne kan vælge mellem det offentlige og private, siger hun.

 

- Jeg konkluderer ikke, men jeg ønsker en diskussion af, om ikke vi er kommet til at bureaukratisere og lovgive velfærdssamfundet i bund, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

 

- Vi bliver nødt til at lave en større forandring af vores velfærdssamfund, eksempelvis ældreplejen. Og jeg er imod, at man laver køreplaner ned på minutter hos den enkelte ældre, og det vil jeg se fordomsfrit på.

 

 

Lyn-analyse

Det var en anderledes tale, for der plejer at være meget mere politisk substans.

Hun talte meget om nærhed og velfærd og de ting, hun gerne vil. Men ikke konkret, hvad der kommer til at ske.

Der var ikke nogen kroge politiske modstandere kunne deres politiske uenigheder på. For hvem er uenig i at politiet skal komme til tiden?

Men jeg tror, hun vil få kritik for at tale Danmark meget ned. Det blev meget dystert. Hun gjorde det svært at se lyset for enden af tunnellen. 

 

Dronningen har forladt Christiansborg

Kongefamilien har nu forladt Christiansborg flankeret af Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S). Flere politikere er på vej ud af Folketingssalen, hvor dagens program nu er forbi.

Talen er slut

Mette Frederiksens tale er nu slut. Det blev en tale, hvor hun især talte om nødvendigheden af at styrke tilliden og solidariteten i det danske samfund. Hun talte blandt andet om, at der skal indføres en nærhedsreform, men voldsomt konkret blev statsministeren ikke. TV 2 jagter nu politiske reaktioner fra partilederne.

Frederiksen vil have klimalov på plads snart

Klima bliver også nævnt i Mette Frederiksens tale. Hun nævner, at der skal aftales en klimalov inden jul, som skal angive vejen til den reduktion af drivhusgasser på 70 procent i 2030, som regeringen og støttepartierne er enige om.

Vil have tættere samarbejde med Grønland og Færøerne

Regeringen lægger op til et tættere samarbejde med Grønland og Færøerne. Mette Frederiksen nævner, at de to lande også er blevet interessante på den internationale scene, hvor USA's præsident Donald Trump har tilbudt at købe Grønland.

 

Mette Frederiksen siger, at hun godt forstår Grønland og Færøernes ønsker om en mere aktiv rolle i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.- Jeg er enig i, at vi skal styrke samarbejdet. Dele viden og information. Vi er tre lande. Tre folk. Tre kulturer. Men vi har også et stærkt fællesskab. Jeg vil give en åben invitation til samarbejde på alle de områder, hvor det kan være til fælles gavn, siger Mette Frederiksen uden at blive mere konkret.
 

Frederiksen: Udlændingepolitikken skal være stram, men ramme de rigtige

Mette Frederiksen lægger vægt på, at det er nødvendigt med en stram udlændingepolitik. Hun har som formand de senere år drejet Socialdemokratiets udlændingepolitik over mod de borgerlige partiers, men det er nok sket for sent, mener hun.

 

- I årtier var det, som om politikerne inde på Christiansborg og befolkningen uden for Christiansborg levede i hver deres verden. Jeg ved det. For jeg var selv for sen til at forstå, hvor galt det var, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

 

- Udlændingepolitikken skal være stram, men ramme de rigtige. Det er ikke at være slap at lade Mint blive i Danmark og lade børnene komme ud af Sjælsmark.

Frederiksen kræver nærhedsreform: - Medarbejderne er ved at drukne

Ifølge Mette Frederiksen har Danmark brug for en nærhedsreform. Hun antyder, at politikerne på Christiansborg bestemmer for meget centralt, og nævner som eksempel, at der ikke bør lovgives om, hvor meget ældre skal i bad. Hun mener, at politikerne er ved at "dræne" den danske samfundsmodel for tillid, og lægger derfor op til, at politikerne skal "give mere slip".

 

- Medarbejderne er ved at drukne i alle de gode intentioner om, hvordan de udfører deres arbejde bedst muligt. Jeg forstår godt dem, der lader bureaukratiet gå ind ad det ene øre og ud ad det andet. Og bruger kræfterne på at være sammen med borgeren, siger Mette Frederiksen uden at blive mere konkret.

Frederiksen vil se på, om flere politifolk skal ud blandt borgerne

Statsministeren sætter nu spørgsmålstegn ved, om politiets ressourcer bliver brugt rigtigt. Hun nævner, at der er 1900 personer ansat hos Rigspolitiet, og at det er mere end dobbelt så mange som hos Fyns Politi.

 

- Mange ansat centralt. I stedet for ude hos borgerne. Kan vi ikke finde en klogere og bedre balance?, spørger Mette Frederiksen. 

Velfærden er blevet for slidt, mener Frederiksen

Statsministeren taler meget om velfærdssamfundet og behovet for at styrke det. Hun nævner som eksempel, at regeringen sidste år sagde, at den på den kommende finanslov vil finde penge til 1000 ekstra sygeplejersker.

 

- Velfærden er nogle steder blevet for slidt, og mange steder slider vi for hårdt på vores medarbejdere, siger hun.

Frederiksen vil styrke tilliden

Mette Frederiksen fremhæver, at "meget går godt", og nævner, at mange er i arbejde, og at økonomien er sund. Men statsministeren mener, der er behov for at styrke tilliden, sammenholdet og solidariteten. Hvordan det konkret skal ske, har hun ikke nævnt endnu.

 

- Min tale i dag er ikke en opremsning af alle de mange ting, regeringen vil gennemføre i Folketingsåret. De står i lovprogrammet. I stedet vil jeg sætte en retning: Større retfærdighed. Velfærden først. Et grønnere Danmark, siger Mette Frederiksen.

Frederiksen: Et paradoks, at mange oplever større usikkerhed

Statsminister Mette Frederiksen (S) er nu i gang med sin tale. Hun lægger ud med at tale om tillid og fremhæver, at vi i det danske samfund generelt har stor tillid til hinanden, og at sammenhængskraften er stor. Men alt er ikke "rosenrødt", siger Mette Frederiksen.

 

- Det er et paradoks, at selvom velstanden samlet set stiger og er steget, oplever mange en større usikkerhed, siger Mette Frederiksen.

 

Hun tilføjer, at hun derfor vil kæmpe for at få gennemført regeringens løfte om en ret til tidligere pension til nedslidte, da det ifølge Mette Frederiksen bidrager til bedre sammenhængskraft. Hun har dog fortsat ikke noget konkret forslag.

Henrik Dam byder velkommen til de nye folketingsmedlemmer

Folketingets nye formand, Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet, har nu indtaget talerstolen. Han byder de 60 nye medlemmer af Folketinget velkommen og giver nu ordet til statsminister Mette Frederiksen.