Sådan redder mænd og kvinder klimaet forskelligt

Kvinder tænker på det nære, mens mænd fokuserer på investeringer i forhold til at gøre en indsats for klimaet.

Vi tænker forskelligt, når vi gør en indsats for at hjælpe klimaet. Det viser en undersøgelse, som Megafon har lavet for TV 2.

Undersøgelsen viser, at det primært er kvinder, som er bannerførere for at putte affald i den rigtige skraldespand. Det er nemlig 55 procent af kvinder mod 47 procent af mænd, som sorterer affald.

45 procent af kvinderne svarer også, at de på grund af debatten om klimaforandringer smider mindre mad ud. Tallet hos mændene lyder på 35 procent.

Helt skæv er forskellen, når det kommer til at genbruge for klimaets skyld. Tendensen har generelt godt fat i danskerne på landsplan, hvor over en tredjedel, 34 procent, genbruger. Men hvis man dykker ned i tallene, afslører de, at det kun gælder for 26 procent af mændene. Derimod genbruger 41 procent af kvinderne - en forskel på 15 procentpoint.

Kvinder og genbrug

At der er forskel på, hvad mænd og kvinder gør for at leve mere klimavenligt og bæredygtigt, det bliver også bekræftet af flere undersøgelser, som Landbrug og Fødevarer har foretaget de seneste år.

- Typisk fokuserer kvinder mere på det nære. De vælger eksempelvis i højere grad fødevarer efter sæson eller økologi og tænker på madspild for at tage hensyn til klimaet i hverdagen, siger Per Vesterbæk, der leder afdelingen for markedsanalyse i interesseorganisationen.

Forskellen mellem kønnene er også stor, når det handler om indtagelse af kød, viser Megafon-undersøgelsen.

Det er næppe en overraskelse, at flere kvinder aktivt har valgt at spise mindre kød sammenlignet med mænd. 31 procent kvinder spiser mindre kød mod 21 procent mænd. Dog viser undersøgelsen ikke, om mændene er gået over til at spise andet kød end oksekød, som er den største klimasynder.

I undersøgelsen svarer danskerne på, om de har ændret adfærd på baggrund af klimaforandringer. 51 procent svarer, at de sorterer mere affald, og 40 procent svarer, at de smider mindre mad ud.

Mænd og energi

Megafon-undersøgelsen viser med al tydelighed, at det er kvinder, som er bedst til at sætte klimaet først i hjemmet. De tager affaldssorteringen mere seriøst. De smider mindre mad ud. De genbruger mere og spiser mindre kød.

Men danske mænd tænker også på klimaet.

23 procent af dem har skåret ned på forbruget af strøm mod kvindernes 17 procent.

- Vores analyser har vist, at mændene fokuserer mere på investeringer. Det kan være efterisolering af hjemmet eller indkøb af en ny og mere klimavenlig bil, siger Per Vesterbæk fra Landbrug og Fødevarer.

Der er også en marginal forskel mellem mænd og kvinders energibevidsthed. Her tænker 34 procent af mænd på brug af energi mod kvinders 30 procent.

- Der er ingen tvivl om, at mange forbrugere er bekymrede i forhold til klima og bæredygtighed, og man prøver at finde sine egne veje og handle på den måde, der giver mening for en, siger Per Vesterbæk.

Mænd og kvinder ligger på ens niveau, når det kommer til brugen af bil. 11 procent kvinder og 10 procent mænd svarer, at de bruger bilen mindre.