Nyheder

Giftfund ved strand udløser badeforbud på Nordals

Myndigheder finder kræftfremkaldende stof på Himmark Strand, hvor Danfoss i 50'erne deponerede affald.

Myndighederne indfører nu et badeforbud ved en 600 meter lang strækning ved Himmark Strand på Nordals.

Det sker, efter at det kræftfremkaldende stof vinylklorid er konstateret i vandprøver fra havbunden.

- Det er overraskende for os, at det er så store mængder, siger Jørgen Lehman Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, til TV 2.

Danfoss deponerede affald

Forureningen stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand, hvor Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 deponerede affald fra virksomhedens produktion.

Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Det er velkendt, at området har været anvendt som losseplads, og badning har også hidtil været frarådet på strækningen.

Men nu ændres det til et decideret badeforbud, ligesom restriktioner for ophold bliver udvidet i både nordlig og sydlig retning.

Oprensning bliver dyr

Jørgen Lehman Petersen oplyser, at der nu skal tages flere prøver, som derefter skal analyseres for at finde ud af, hvor forureningen er, og hvor omfattende den er. Derefter skal der renses op.

Og han håber, at kommunen kan drage nytte af erfaringerne efter et fund af vinylklorid i Kærgård Klitplantage ved Oksbøl.

- Vi har mange gode erfaringer oppe fra klitplantagen. Og der vil jeg tro, at de metoder, vi har udviklet deroppe, kommer Himmark Strand til gode, siger han.

Kort - Himmark Strand, Als

- Men det er noget, der bliver dyrt.

Mere omfattende end forventet

I 2018 blev der i samme område fundet dioxiner, som er en fællesbetegnelse for en gruppe klorholdige kemiske forbindelser.

Det fik Region Syddanmark til at iværksætte nye undersøgelser, der nu altså viser, at forureningen er mere omfattende end hidtil antaget.

- Det ligger os meget på sinde at få afklaret, hvor voldsom forureningen er af hensyn til de borgere, der bor og færdes i området.

- Samtidig er det endnu en lære for fremtiden, at vi skal passe på vores natur og miljø, for ellers kan det få uoverstigelige konsekvenser, siger Jørn Lehmann Petersen.

Undersøger fiskeforbud

Sønderborg Kommune vil på baggrund af de nye oplysninger sætte nye skilte op med forbud mod badning.

Samtidig har kommunen rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen for at finde ud af, om der også bør indføres et forbud mod at fiske i området.

Hos Danfoss tager man forureningen meget alvorligt.

- Vi er naturligvis meget kede af denne sag, og vi tager den meget alvorligt, siger fra Mikkel Thrane, der er kommunikationsansvarlig hos Danfoss.

Mængden af vinylklorid, der er fundet i prøverne, er ifølge regionen på niveau med det, man måler i Kærgård Klitplantage.

Her er området blevet forurenet med giftigt spildevand fra det tidligere Grindstedværket.

Forureningen er en af de ni såkaldte generationsforureninger, der også tæller forurening fra kemivirksomheden Cheminova på Harboøre Tange.