Borgmester har afgivet forklaring i mulig voldtægtssag