Politik

De radikale holder sommergruppemøde

Hvad skete der? Det Radikale Venstre holdt pressemøde i forbindelse med folketingsgruppens sommergruppemøde.

Hvem var til stede? Formand Morten Østergaard og næstformand Sofie Carsten Nielsen.

Hvilke budskaber havde de med? Som optakt til dagens pressemøde har de radikale allerede præsenteret forslag om CO2-afgift på flyrejser og en ekstra milliard til folkeskolen. Derudover sagde de, at de ville have en kommission, der skal undersøge tidligere integrationsminister Inger Støjberg, og at en finanslovsaftale blev uden de radikale, hvis man svækker dansk arbejdsudbud med en pensionsreform.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Tak for nu

Vi lukker livebloggen fra de radikales sommergruppemøde ned nu. Tak fordi I læste med. 

Ingen overraskelser

På TV 2 analyserer Hans Engell pressemødet. Han mener ikke, at der var nogen større overraskelser, men peger dog på de radikales krav om en kommission, der skal undersøge Inger Støjberg:

- Det er ikke gode nyheder for Støjberg, siger han. 

Slut på pressemødet

Sofie Carsten Nielsen får det sidste ord på pressemødet og det bruger hun til at sige, at de radikale gerne ser, at den kommission, der skal undersøge Inger Støjberg, bør nedsættes hurtigst muligt.

Herefter afslutter Morten Østergaard pressemødet.

Spørgsmål om økonomi

De tilstedeværende reportere fortsætter med at spørge ind til økonomi og finansiering af de radikales politik. Morten Østergaard afviser igen at lægge et større program frem, men siger dog:

 

- Den flyafgift, vi foreslår, giver trekvart milliard kroner, som så kan investeres i den grønne omstilling. Og så vil mere udenlandsk arbejdskraft også give øgede indtægter.

Venter med økonomiske udspil

De radikale ledere bliver nu afkrævet svar på, hvor de mener pengene til deres mange løfter skal komme fra. Til det siger næstformand Sofie Carsten Nielsen:

 

- Når regeringen har fundet ud af, hvor meget der er i kassen, så kommer vi med vores bud på, hvor pengene skal komme fra. Vi har masser af forslag.

Accepterer ikke et svækket arbejdsudbud

Morten Østergaard bliver nu spurgt til regeringens forsøg på at lave en aftale om differentieret pension, der gør det muligt for nedslidte at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er ikke de radikales kop te.

 

- Jeg vil ikke acceptere, at man svækker dansk økonomi, siger Morten Østergaard. 

 

- Hvis man derfor laver tiltag, der trækker mennesker ud af arbejdsmarkedet, så er man nødt til at kompensere med initiativer, der gør det modsatte. Ellers vil man ikke kunne få en finanslovsaftale med os.

 

Den radikale formand henviser til det forståelsespapir, som de radikale indgik i forbindelse med regeringsdannelsen med SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet, og som han kalder regeringens dåbsattest:

 

- Den vil vi holde op som et spejl, når der skal forhandles finanslovsaftale, siger Morten Østergaard og understreger dermed, at han mener, det er en del af aftalen, at en svækkelse af arbejdsudbuddet skal kompenseres.

Bredt samarbejde

De radikale vil arbejde for, at der i den kommende valgperiode bliver samarbejdet bredt i folketinget.

- Jeg vil gerne opponere mod, at danskerne ønskede at erstatte en slags blokpolitik med en anden, siger han og tilføjer: 

- Hver gang vi er i stand til at forankre et bredt grønt systemskifte, så kan vi være sikre på, at der er tale om en varig kursændring.

Han nævner desuden udlændingepolitikken og økonomien som områder, hvor der kunne være behov for brede aftaler.

Radikale Venstre holder pressemøde under sommergruppemødet på DI Konferencecenter i Nyborg, onsdag den 14. august 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2019)

Der bliver også spurgt ind til tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) idéer om et regeringssamarbejde henover midten. Til det kvitterer Morten Østergaard kort:

- Jeg er glad for, at Venstre melder sig så aktivt på banen.

Mere udenlandsk arbejdskraft

Der er nu åbnet for spørgsmål. Det første går på økonomien, og hvordan de radikale vil øge arbejdsudbuddet.

 

Her peger Morten Østergaard særligt på en øget import af udenlandsk arbejdskraft. 

Vil have undersøgt Støjberg

Sofie Carsten Nielsen vil have en undersøgelse, der skal kigge på tidligere udlændinge- og intergrationsminister Inger Støjbergs embedstid.

Overskriften for Sofie Carsten Nielsens indlæg er 'Et kærligt systemskifte'. En del af det handler om tillid til politikerne, siger hun.

- Åbenhed avler tillid, fastslår næstformanden.

- Vi skal derfor have nedsat en kommission i den sag, der involverer den tidligere integrationsminister Inger Støjberg.

Sofie Carsten Nielsen henviser til sagen om den ulovlige adskillelse af unge asylpar.

En milliard til folkeskolen

Næstformand Sofie Carsten Nielsen har nu fået ordet. Hun indleder med forslaget om at afsætte en ekstra milliard til folkeskolen.

 

Det mener hun er nødvendigt for at genoprette tilliden mellem politikerne og lærerne.

Opgør med symbolpolitikken

Morten Østergaard forlader klimapolitikken og går videre til udlændingepolitikken, hvor han også vil have en kursændring. Han vil have et opgør med det, han kalder symbolpolitikken.

 

- På udlændingepolitikken handler det også om at løse konkrete problemer, siger han og foreslår blandt andet en udbredelse af den såkalde integrationsgrunduddannelse (IGU'en) og en afskaffelse af tolkegebyret.

 

Vil have grønt trafikforlig

- Vi skal have et grønt trafikforlig, og vi skal have fundet en måde at finansiere det på, siger Morten Østergaard og nævner så det forslag, som de radikale i dagens udgave af Politiken har præsenteret, og som handler om at pålægge flyselskaberne en afgift for den CO2, flyene udleder.

Vil have bredt samarbejde på klimaområdet

De radikale vil ikke kun række ud til partierne i rød blok, men også Alternativet og de borgerlige partier, der eksempelvis vil ind i klimakampen, siger Morten Østergaard. 

Et systemskifte

Morten Østergaard kalder den politik, de radikale, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten blev enige om i det såkaldte forståelsespapir, for et systemskifte i dansk politik.

Pressemødet er begyndt

Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen har ordet ved pressemødet på de radikales sommergruppemøde.

Så har Morten Østergaard og Sofie Carsten Nielsen sat sig foran pressen i Nyborg.

Formanden byder velkommen og indleder med en fortælling om, at hans søn netop har haft første skoledag:

- Det er lidt samme følelse, vi har i den radikale folketingsgruppe. Vi er enormt ivrige for at komme i gang med det arbejde, som vi blev enige med de øvrige partier om i forbindelse med regeringsdannelsen. Vi er klar til at levere på den kursændring, vi gav hinanden håndslag på at lave, siger han.

En forsmag på finanslovsforhandlingerne

Det interessante på det pressemøde, der begynder lige om lidt, bliver ifølge politisk analytiker på TV 2 Hans Redder især, hvad Morten Østergaard kommer til at sige om den økonomiske politik.

 

De radikale var i forbindelse med regeringsdannelsen med til at forfatte et forståelsespapir sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. I det papir er partierne enige om at bruge penge på en masse ting, men hvordan pengene skal findes, står der til gengæld ikke så meget om.

 

- Det bliver interessant, fordi Radikale Venstre helt åbenlyst ser anderledes på tingene end for eksempel Enhedslisten eller SF, siger Hans Redder.

 

- Når man snakker med folk på Christiansborg, virker det, som om de fire partier, der i forbindelse med regeringsdannelsen blev enige om et forståelsespapir, læser linjerne om økonomien forskelligt. Derfor bliver det interessant, hvor meget vægt de radikale vil lægge på det de kommende måneder.

Flyafgift og milliard til folkeskolen

Forud for dagens pressemøde har de radikale lanceret to tiltag, som de agter at tage med til de kommende finanslovsforhandlinger med regeringen.

 

Det første er indførelsen af en CO2-afgift på fly. Partiet foreslår, at flyselskaberne skal betale 250 kroner i afgift for hvert ton CO2, et fly, der letter fra Danmark, udleder. Ifølge klimaordfører Ida Auken er det et af de radikales allervigtigste krav til en kommende finanslov.

 

Det andet krav er, at der fra det økonomiske råderum skal findes en milliard kroner til løft af folkeskolen. Også det bliver af partiet kaldt den ”allervigtigste prioritet”.

 

Ifølge regeringen er man klar til at drøfte begge ting med de radikale.

Velkommen

God eftermiddag og velkommen til livedækningen af Radikale Venstres pressemøde.

Mødet bliver afholdt i forlængelse af partiets sommergruppemøde i Nyborg, hvor den nyvalgte folketingsgruppe har været samlet siden i går.