Hvorfor slog du vores piger ihjel?

Ekspert: Et mønster går igen, når forældre slår deres børn ihjel

På tre år er 22 danske børn blevet dræbt af deres forældre. Ifølge eksperter bør vi især være opmærksomme på én ting, hvis vi vil forebygge børnedrab.

For få uger siden kørte en 62-årig, efterlyst mand frontalt ind i en lastbil, mens hans fireårige søn sad på passagersædet. Ifølge politiet var der sandsynligvis tale om en bevidst handling fra farens side om at slå sig selv og sin søn ihjel.

Sønnen overlevede mirakuløst, mens faren omkom.

Dette er et eksempel på en type sager, som i de senere år har været ret fremtrædende i den danske drabstatistik. Nemlig sager, hvor forældre slår deres børn ihjel, ofte ledsaget af et selvmordsforsøg.

Alene fra 2016 til 2018 mistede 22 børn i Danmark livet, fordi de blev dræbt af en af deres forældre. Det viser en opgørelse, TV 2 har foretaget.

Det er overvejende fædre, der begår drabene ud fra et hævnmotiv – og det sker typisk efter et brud eller en skilsmisse fra barnets mor.

- Hævndrabene er langt den største kategori af drab på børn, og det gælder i hele den vestlige verden, siger en af Europas førende forskere på området, den hollandske professor i psykologi Marieke Liem, til TV 2.

At hævndrabene typisk begås af mænd, begrunder hun med, at det ofte er mødrene, der efter en skilsmisse opnår forældremyndigheden over børnene, hvilket fører til bitterhed hos faren.

Sker sjældent uden forvarsler

Men selvom drab på børn altid kommer som et chok for det omgivende samfund, sker de sjældent uden forvarsler.

Den slags ytringer er advarselssignaler, som man skal være meget opmærksom på

Marieke Liem, hollandsk professor og drabsforsker

Ifølge den hollandske drabsforsker er der specielt ét mønster, der går igen ved hævndrabet.

- I langt de fleste tilfælde har gerningsmanden på forhånd udtrykt en form for trusler. Enten tilslørede trusler i stil med: ”Hvis jeg ikke kan få børnene, vil der ske noget forfærdeligt”, eller åbenlyse trusler om, at vedkommende vil tage sit eget liv, siger Marieke Liem og tilføjer:

- Den slags ytringer er advarselssignaler, som man skal være meget opmærksom på og tage alvorligt.

TV 2 bringer de kommende tre torsdage dokumentarserien ’Hvorfor slog du vores piger ihjel?’, hvor moderen til to små piger, som blev dræbt i 2011, forsøger at finde svaret på, hvad der drev hendes eksmand til at begå sådan en handling.

Ophobede følelser fører til kortslutning

Selvom der i de senere år har været en bølge af sager herhjemme med fædre, der dræber deres børn ud fra et hævnmotiv, er det fortsat et meget sjældent fænomen.

Der skal nemlig en helt særlig personlighed til for at kunne begå sådan en handling.

- De mænd, der gør det her, er personlighedsmæssigt forstyrrede. Nogle gange i svær grad. Blandt andet kan de have stærke narcissistiske træk, det vil sige en overdrevet selvoptagethed, der gør, at de ikke kan tåle at blive krænket eller forladt, siger psykolog Michael Schiøth.

Med 14 års ansættelse på henholdsvis Herstedvester Fængsel og Retspsykiatrisk Klinik bag sig er han en af de psykologer her i landet, der har stor erfaring med den type af gerningsmænd.

På trods af at disse drabsmænd typisk har personlighedsforstyrrelser, afviser psykolog Michael Schiøth, at de er psykopater.

Drab i familien

Den seneste undersøgelse af drab i Danmark viser, at der på 25 år, fra 1992-2016, er begået 1417 drab.

44 procent af drabene er begået i familien - altså, hvor gerningspersonen har familiemæssig relation til offeret.

Partnerdrab er langt den største kategori med 379 drab, hvilket svarer til over en fjerdedel af samtlige drab.

På de 25 år er 124 børn blevet dræbt af en forælder. Det svarer til 8,8 procent af samtlige drab.

Kilde: Retsmediciner Asser Hedegård Thomsen.

For i modsætning til psykopater, der ikke lader sig påvirke af følelser, har de her mænd svært ved at håndtere de konflikter og problematiske følelser, der følger med en skilsmisse.

- Der sker en ophobning af følelser, som de ikke kan komme af med, og til sidst kortslutter de og kan i værste fald begå sådan en voldsom handling, siger Michael Schiøth.

Han oplever, at den type drabsmænd er meget angrende, og at de sjældent har begået andre kriminelle forhold i deres liv.

Michael Schiøth understreger samtidig, at der altid vil være et hav af faktorer, der spiller ind, for at et menneske kommer så langt ud, at han eller hun slår sine egne børn ihjel.

Derfor er det meget svært at forudsige eller forebygge den slags drab.

I flere af de sager, jeg har stiftet bekendtskab med, har der været eksplicitte trusler om selvmord

Michael Schiøth, psykolog

Ligesom den hollandske drabsforsker peger han dog på, at selvmordstrusler eller trusler om vold mod ekspartneren er de mest konkrete faresignaler, man skal være opmærksom på.

- I flere af de sager, jeg har stiftet bekendtskab med, har der været eksplicitte trusler om selvmord. Så det bør få advarselslamperne til at blinke. Alene risikoen ved at aflevere sit barn til en person, der overvejer at tage sit eget liv, er da dybt problematisk, siger Michael Schiøth.

Børn ses ikke som individer

En anden ting, som går igen i sager, hvor børn dræbes ud fra et hævnmotiv, er, at børnene ikke opfattes som selvstændige individer.

Ofte er der en høj grad af afhængighed mellem forældrene og børnene

Marieke Liem, hollandsk professor og drabsforsker

- Mange af disse mænd og kvinder, som begår den slags hævndrab, ser ikke deres børn som personer med egen identitet og personlighed. I stedet betragter de dem enten som en slags redskaber i kampen mod ekspartneren eller nærmest som en udvidelse af sig selv, forklarer Marieke Liem og uddyber:

- Ofte er der en høj grad af afhængighed mellem forældrene og børnene. I de mest ekstreme tilfælde leder afhængigheden til et næsten symbiotisk forhold, hvor forælderen ikke kan adskilles fra barnet.

Betegnelsen ”udvidet selvmord” bruges indimellem i de sager, hvor en forælder først tager livet af sine børn og derefter sig selv. Ligesom ”familietragedie” også er flittigt anvendt i medierne om forældres drab på børn og til tider også på ægtefællen.

Men ifølge psykolog Michael Schiøth er den slags terminologier bare med til at underkende alvorligheden af forbrydelsen.

- Der er jo tale om børnedrab. Når vi kalder det for "familietragedie", er det, som om vi fratager gerningsmanden en del af ansvaret. Og det er, efter min mening, en fornærmelse mod offeret og de efterladte, lyder det.

Børnedrab regnes for en af de alvorligste forbrydelser, man overhovedet kan begå, og udløser dermed oftest lovens strengeste straf: Livsvarigt fængsel.

Særlige konfliktråd indført i Holland

Netop fordi de fleste børnedrab sker i forlængelse af skilsmisser og opslidende forældremyndighedssager, har man i Holland oprettet nogle særlige konfliktråd, som træder til ved såkaldte højkonfliktskilsmisser.

En række organisationer er gået sammen i en forebyggende indsats, der skal hindre, at skilsmisse- og samværsstridigheder i værste fald ender i tragiske drabssager. Det er et samarbejde mellem politiet, HomeSafe (international organisation mod vold i hjemmet, red.), skoler og forskellige børneorganisationer.

Et af fokuspunkterne er, at børnene også skal have en stemme. Så de ikke bare bliver en brik i forældrenes skilsmissekrig.

- Børn ved, når der er noget galt derhjemme, og de vil typisk betro sig til deres lærere eller andre voksne om deres problemer. Derfor lægges der vægt på at åbne op for samtalerne, siger professor Marieke Liem.

Vi skyr ofte de svære samtaler, men det skal vi ikke. Hvis nogen har problemer, så sørg altid for at spørge ind til dem

Marieke Liem, hollandsk professor og drabsforsker

Ifølge Marieke Liem er åbenhed i det hele taget det bedste middel til at hindre børne- og familiedrab.

Som almindelige borgere i samfundet skal vi ikke være bange for at blande os, hvis vi fornemmer, at et medmenneske er nået helt ud på kanten og måske er tæt på at begå en desperat handling, mener hun.

- Vi skyr ofte de svære samtaler, men det skal vi ikke. Hvis nogen har problemer, så sørg altid for at spørge ind til dem. Hvis en person overvejer at tage sit eget liv, så spørg, i hvilken udstrækning han eller hun har tænkt sig at begå selvmord, og om vedkommende eventuelt tænker at skade børnene.

- Det er altid bedre at spørge end at lade være. Mange gange føler den selvmordstruede sig samtidig lettet over at tale med nogen om det, råder den hollandske professor.

I 'Hvorfor slog du vores piger ihjel?' forsøger Christina Olsen at finde svar på, hvad der drev hendes eksmand til at dræbe deres to døtre. Se første del lige nu på TV 2 PLAY - eller torsdag 3. oktober klokken 20.00 på TV 2.