'Daginstitutioner bag facaden' - sådan gjorde vi

Her kan du læse, hvordan TV 2 har arbejdet med dokumentaren, og en række af de overvejelser, TV 2 har gjort sig i den forbindelse.

Hver dag vinker omkring 225.000 børn mellem 0 og 6 år farvel til mor eller far. I de næste op til 7 timer har en vuggestue eller en børnehave ansvaret for deres børn. Sådan er det for ni ud af ti danske børn.

Danmark er det land i verden, hvor børn bliver sendt tidligst i institution. I gennemsnit er børnene 10 måneder gamle, når de begynder i vuggestue eller dagpleje.

Hvad betyder det for børnene? Og ved vi egentlig, hvad der foregår i løbet af børnenes hverdag?

Det har TV 2 stillet sig for at undersøge. Pasning så tidligt i livet er med til at forme barnet, dets udvikling – og barnets senere liv i det danske samfund.

I dagtilbudsloven står, at dagtilbud skal ”fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer”. Børnene skal gives ”omsorg” og dagtilbuddet skal ”understøtte det enkelte barn”, så det kan få ”en god og tryg opvækst”.

Men spørgsmålet er, om hverdagen i institutionerne også lever op til lovens intentioner?

Ledere og myndigheder afviste at åbne døren for TV 2

TV 2 har i over et år arbejdet på et dokumentar-projekt i et forsøg på at afdække, hvordan vi får passet vores børn i dag. Det har vi gjort, fordi en række kilder fortæller, at der er alvorlige problemer i nogle institutioner i Danmark – herunder i en række københavnske institutioner.

Nogle børn bliver ikke passet i overensstemmelse med dagtilbudsloven, siger flere af kilderne. Der er mangel på omsorg, øjenkontakt, engagement. Der er irettesættelser, afstraffelse og en hård tone. Aktiviteter uden formål. Børn, der ikke bliver set. Og pædagoger, der har givet op, siger kilderne.

TV 2 har derfor forsøgt at komme ind i vuggestuer og børnehaver, hvor kilder fortæller, at der er problemer, for at skildre børnenes hverdag. Vi har spurgt i en række institutioner i København. Men lederne og myndighederne afviser at åbne døren for TV 2.

En såkaldt klyngeleder, der har ansvaret for en række institutioner i København, afviser direkte i en mail den 12. november 2018, at TV 2 må filme med åbent kamera. ”Jeg har efter grundige overvejelser besluttet, at jeg ikke vil deltage yderligere i Jeres filmprojekt omkring kvaliteter i daginstitutioner. Samt det, at ingen af mine institutioner i klyngen skal være med,” skriver lederen og begrunder det med, at det vil gå ud over København kommunes navn og rygte.

I kommunens værdigrundlag står: ”Alle børn skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de mødes med respekt og anerkendelse.”

Grundige overvejelser og forberedelser

TV 2 har efterfølgende søgt aktindsigt i en række tilsynsrapporter, som ikke er kendte i offentligheden. I København er der 22 såkaldt ”røde” institutioner. Det er institutioner med så kritiske forhold, at der er behov for ”en ny og ændret indsats”, fremgår det af rapporterne.

Vi har således stået i en situation, hvor kilder fortæller, at der er kritiske forhold i institutionerne. Heraf er én af kilderne selv leder for en række institutioner. Københavns Kommune afviser at lade TV 2 komme ind. Samtidig med at Københavns Kommune ved, at der foreligger tilsynsrapporter, der udpeger en række kritiske forhold. Og vel at mærke tilsyn, der er varslet inden de er udført.

På den baggrund har TV 2 besluttet at gå ind og filme med skjult kamera for at dokumentere, hvad der rent faktisk foregår, når børnene er blevet afleveret af deres mor eller far. Disse forhold må undersøges nærmere. Kommunen er åbenbart helt klar over de kritiske forhold. Spørgsmålet er, hvad kommunen gør ved problemerne?

TV 2 er meget bevidste om, at skjult kamera er et voldsomt journalistisk værktøj. Derfor har vi også haft grundige overvejelser og forberedelser, inden vi tog dette værktøj i brug.

Vi mener, at der er tale om forhold af væsentlig samfundsinteresse, som ikke har været mulige at dokumentere på anden vis. Og at betingelserne for brugen af skjult kamera, ifølge Pressenævnets praksis, dermed er opfyldt.

Optagelser forelagt kommunen

Vi mener, at vores optagelser skal frem til offentlighedens kendskab nu. Af hensyn til børnene, forældrene, pædagogerne, ledelserne og den offentlige debat. De kan ikke ligge på hylden.

Inden offentliggørelsen har TV 2 lagt afgørende vægt på at tage de videst mulige hensyn til de personer, som er filmet. Derfor er børn og voksne sløret. Vi fortæller ingen navne og vi siger heller ikke, hvilke to institutioner, vi har optagelser fra. Det er ikke det enkelte barn eller den enkelte voksen, der er i fokus. Det er helheden, TV 2 ønsker at bringe i fokus.

TV 2 har forelagt optagelserne for kommunen, som er ansvarlig for institutionerne, med mulighed for at kommentere dem, inden de er blevet offentliggjort. De ansatte, der ønskede det, har set og fået mulighed for kommentere de optagelser, de selv er en del af. Forældre til børn, som vises i særlige situationer, har set optagelserne og givet tilladelse til, at de vises. Øvrige forældre er blevet informeret om dokumentarens indhold og formål.

Optagelserne dokumenterer kun, hvordan det så ud den pågældende dag, det pågældende sted, da de blev foretaget. De dokumenterer ikke, hvordan der ser ud i alle institutioner. Men der ligger tilsynsrapporter fra henholdsvis 22 ”røde” og over 130 ”gule” institutioner, som har lignende kritiske anmærkninger, som i de to institutioner.

Eksperter betegner forhold som "offentligt omsorgssvigt"

De skjulte optagelser er foretaget i en periode over tre-fem uger i slutningen af 2018 og starten af 2019 af en person, som er uddannet pædagog og har ca. 15 års erfaring fra arbejde i institutioner.

Personen læser nu til journalist og TV 2 har sikret, at personen har fået nøje redaktionelle instrukser om, at det skjulte kamera ikke måtte stå i vejen for udførelsen af det pædagogiske arbejde. Det mener TV 2 også fremgår af optagelserne.

Eksperter betegner de forhold, som TV 2 dokumenterer på optagelserne, som ”offentligt omsorgssvigt”.

Københavns kommune betegner det som ”fuldstændigt uacceptabelt, at børn i vores daginstitutioner har været i situationer, hvor de ikke har fået den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for, og krav på.”

TV 2s projekt er støttet af Public Service Puljen.