Nyheder

Chili Djurhuus’ rolle i 'Daginstitutioner bag facaden'

TV 2 indledte i efteråret 2018 et samarbejde med Chili Djurhuus, som har lavet optagelser i to institutioner, hvor hun i en periode har været ansat.

Hun er uddannet pædagog og har 15 års erfaring fra arbejde i institution. Chili Djurhuus har selv henvendt sig til TV 2 og har tidligere været aktiv på sociale medier omkring samfundsrelevante emner – også om forhold i de danske institutioner.

Som det fremgår af programmet, forholder hun sig også kritisk til den dagligdag, som børnene møder, hvilket også begrunder hendes ønske om at medvirke til at vise denne dagligdag.

Forud for optagelserne har TV 2 instrueret Chili Djurhuus nøje i, at hun skulle passe sit arbejde fuldstændig som hun har gjort i de 15 år, hun har arbejdet som pædagog.

'Daginstitutioner bag facaden'

I dokumentaren 'Daginstitutioner bag facaden' undersøger TV 2 forholdene i københavnske daginstitutionerne, blandt andet ved hjælp af optagelser med skjult kamera.

Læs mere om, hvordan udsendelsen blev til her.

22 kommuner med rød anmærkning

Chili har haft et kamera i sit mavebælte og et kamera i en skuldertaske, hun har haft placeret på den pågældende stue, hun har været pædagog på. Tasken har stået på stuen også selvom Chili forlod stuen i forbindelse med andre arbejdsrelevante opgaver.

I alle tilfælde er der tale om tilfældige hverdagssituationer, hvor dagligdagen udfolder sig, som den ellers ville gøre. Chili Djurhuus var, som det fremgår af dokumentaren, ansat i henholdsvis en ”rød” institution og en ”gul” institution.

I Københavns Kommune er der 22 institutioner med en ”rød” anmærkning. Det betyder, at der ifølge kommunen er behov for ”en ny og ændret indsats”. Dertil kommer over 130 institutioner med en ”gul” anmærkning. Ifølge kommunen betyder det, at der er behov for ”at tilpasse indsatsen”.

De københavnske institutioner bliver målt på de tre grundlæggende parametre: ”Sociale relationer”, ”Inklusion og fællesskab” og ”Sprogindsats”.

Optagelser i en "rød" og "gul" institution

Chili Djurhuus har fungeret i en fast stilling og har naturligvis også haft det ansvar for børnene, som pædagoger i sådanne stillinger har. Derfor har Chili Djurhuus også i tilfælde, hvor hun har set manglende omsorg eller andet gjort opmærksom på dette enten mundtligt eller skriftligt.

Fakta vedrørende Chilis ansættelse:

”Rød” institution

 • Den 11. december 2018: Første arbejdsdag i institutionen.
 • Har i forløbet flere samtaler med pædagogerne om, at det er ”en hård børnegruppe”.
 • Den 10. januar 2019: Sidste arbejdsdag i institutionen.
 • Den 1. februar: Sender mail til lederen omkring bekymring om indkøring.
 • Chili Djurhuus har i alt 14 arbejdsdage i den ”røde” institution.

TV 2 fik skriftligt afslag af en såkaldt klyngeleder den 12. november 2018 til at besøge og filme med åbent kamera institutioner. Altså før Chili fik ansættelse i den ”røde” institution.

”Gul” institution

 • Den 18. september 2018: Første arbejdsdag i institutionen
 • Den 26. september: Tager samtale med lederen om indkøringen, som hun ikke synes fungerer, som den skal.
 • Den 11. oktober: Sidste arbejdsdag i institutionen.
 • Den 28. oktober: Sender mail til lederen med bekymring for børnene.
 • Chili har i alt 11 arbejdsdage i den ”gule” institution.

"Børnene skal gives omsorg"

TV 2 havde allerede i september 2018 begrundet formodning om, at det ikke ville være muligt at komme ind at filme med åbent kamera. Efter længere research havde en lang række institutioner givet afslag.

Derfor valgte TV 2 at lade Chili få ansættelse i den ”gule” institution for at undersøge, om der var kritiske forhold, som en række kilder havde oplyst. Det er disse research-optagelser, der vises i programmet.

Ifølge Dagtilbudsloven skal dagtilbud:

”Fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer”. Børnene skal gives ”omsorg” og dagtilbuddet skal ”understøtte det enkelte barn”, så det kan få ”en god og tryg opvækst”. Man skal ”tage udgangspunkt i et børneperspektiv.”

De skjulte optagelser dokumenterer konkrete tilfælde med:

 • Kaotiske tilstande
 • Langvarig ignorering af gråd
 • Hård tone og sprog
 • Børn, der slår og bliver slået – uden at det opdages
 • Børn med særlige behov, som ikke får hjælp
 • Børn, der gemmer sig/isolerer sig fra fællesskabet
 • Farlige situationer – barn falder ned fra bordene
 • Straf som middel overfor vuggestuebørn
 • Vuggestuebørn med begrænset opsyn
 • Voksne, der ikke reagerer på børnenes henvendelser
 • Vildledende forældrekontakt

TV 2s projekt er støttet af Public Service Puljen.