Valg 2019

S med nye krav: - Når religion og demokrati støder sammen, har Gud vigepligt

Hvad skete der? Socialdemokratiet præsenterede fredag sin såkaldte helhedsplan for udlændingepolitikken, hvor der både var nye og gamle forslag. Der blev lagt vægt på nødvendigheden af et tidligere forslag om oprettelse af modtagecentre for asylansøgere i eksempelvis Nordafrika for at stoppe menneskesmugling. Socialdemokratiet præsenterede også nye forslag målrettet vuggestuebørn, imamer og illegal arbejdskraft.

Det store spørgsmål: Flere fremmødte journalister spurgte partiformand Mette Frederiksen, hvad der skal ske med omdiskuterede ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet. Mette Frederiksen gentog, at Socialdemokratiet ikke går til valg på at hæve ydelserne, men afviste at uddybe.

Pressemødet er slut

Pressemødet er slut, og vi lukker derfor ned for livebloggen.

Hvad er "den brede udlændingepolitik"?

Mette Frederiksen sagde i søndagens debat med Lars Løkke Rasmussen (V), at "den brede udlændingepolitik står fast". Hun bliver spurgt om ydelser som integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet hører ind under det, eller om de kan ændres. Det svarer hun ikke klart på.

- Det handler om at stå fast på de brede aftaler, men selvfølgelig skal det være muligt at foretage nogle nødvendige ting. Det gælder på Sjælsmark og i forhold til Mint, siger Mette Frederiksen.

Hun henviser til, at Socialdemokratiet i valgkampen har sagt, at den udviste skolepige Mint skal tilbage til Danmark, samt at der kan ændres i reglerne for Sjælsmark-beboernes bespisning.

Frederiksen afviser at svare på spørgsmål om ændret integrationsydelse

Mette Frederiksen bliver spurgt, om hun er klar til at ændre integrationsydelsen, hvis en ydelseskommission efter valget foreslår at hæve den. Det afviser hun at svare direkte på.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti har ad flere gange sænket ydelserne for nytilkomne, og det har mange partier i rød blok kritiseret, fordi de mener, det sender børn i fattigdom. SF, Enhedslisten og Radikale Venstre kræver, at Mette Frederiksen tager et opgør med ydelserne efter valget, men Socialdemokratiet vil først nedsætte en såkaldt ydelseskommission, der skal komme med sine forslag.

Før ydelseskommissionen er færdig med sit arbejde vil Mette Frederiksen ikke være konkret.

 - Vi kommer ikke til at konkludere på ydelseskommissionen, siger Mette Frederiksen.

Hun understreger, at Socialdemokratiet ikke går til valg på at hæve ydelserne. Partiet har dog flere gange talt om, at de er for lave.

Frederiksen om modtagelse af kvoteflygtninge: Vi nærmer os det tidspunkt

Mette Frederiksen bliver spurgt, hvornår Socialdemokratiet igen vil tage imod FN's kvoteflygtninge, som Danmark ikke har taget imod de seneste år. Hun vil ikke blive konkret, men siger, at Danmark først kan begynde at tage kvoteflygtninge igen, når der er etableret et asylsystem med modtagecentre uden for Europa.

- Vi vil en dag og på et tidspunkt gerne tage kvoteflygtninge igen, men der skal styr på tilstrømningen og integrationen. Vi nærmer os det tidspunkt, siger Mette Frederiksen og afviser at komme det nærmere.

Socialdemokratiet kræver imamers prædiker oversat til dansk

Socialdemokratiet præsenterer nu nye forslag til bekæmpelse af parallelsamfund. Det drejer sig om:

-Skærpet danskkrav til imamer.

- Krav om, at imamers prædiker oversættes til dansk og gøres offentligt tilgængelige.

- Udenlandske stater, der ikke selv respekterer og praktiserer religionsfrihed, må ikke donere penge til trossamfund i Danmark.

- For at bekæmpe parallelsamfund foreslår Socialdemokratiet, at der ikke længere skal gives offentligt tilskud til fri- og privatskoler, hvor mere end halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund.

Om baggrunden for forslagene siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye, at der i især visse muslimske miljøer er problemer med respekt for fundamentale rettigheder.

- Når religion og demokrati støder sammen, har Gud vigepligt, siger Mattias Tesfaye.

1-årige skal automatisk skrives op til dagtilbud

Hvis det står til Socialdemokratiet, skal børn med dårlige danskkundskaber starte tidligere i dagtilbud. Socialdemokratiet foreslår, at alle børn automatisk skal skrives op til en plads i daginstitution, når de bliver et år.

Fravælger forældrene en plads, skal der følges op med information og besøg fra en familiepædagog. I sidste ende skal det offentlige kunne pålægge forældrene at sende barnet i vuggestue.

Vil sortliste virksomheder i EU

Socialdemokratiets EP-spidskandidat Jeppe Kofod har ordet. Han taler om, at kampen mod social dumping er en mærkesag for Socialdemokratiet.

Partiet foreslår derfor, at virksomheder skal kunne idømmes bøder og i sidste ende kunne lukkes, hvis de benytter sig af illegal arbejdskraft. Kampen mod social dumping skal også stå i EU, siger han.

- Det har aldrig været meningen, at den frie bevægelighed skulle bruges til at dumpe danske lønninger, siger Jeppe Kofod, der vil have EU til at sortliste virksomheder, så de stoppes i hele EU.

Udenrigsordfører: Vores asylsystem fungerer ikke

Pressemødet er i gang. Mette Frederiksen forklarer, at især Venstre har travlt med at tale om Socialdemokratiets udlændingepolitik. Derfor mener hun, det er på sin plads, at Socialdemokratiet selv stiller sig op og forklarer, hvad partiet vil.

Udenrigsordfører Nick Hækkerup supplerer og taler om nødvendigheden af at skabe et nyt flygtningesystem, hvor mennesker ikke bliver overladt til "kyniske menneskesmuglere". Han nævner, at Socialdemokratiet tidligere har foreslået at oprette modtagecentre i eksempelvis Nordafrika, hvor spontane asylansøgere kan henvende sig for at få deres sag vurderet.

Hvis sådan et system kommer til at fungere, kan Danmark igen tage imod FN's kvoteflygtninge, som vi ellers ikke har gjort de seneste år, lyder det.


 - Vores asylsystem i dag fungerer ikke, siger udenrigsordfører Nick Hækkerup.

Vil lukke firmaer, der ansætter illegal arbejdskraft

Velkommen til livedækningen af Socialdemokratiets prressemøde om en helhedsplan for dansk udlændingepolitik.

Partiet har allerede været i medierne med et nyt udspil, der også vil være en del af fredagens pressemøde. Det handler om, at firmaer skal kunne lukkes, hvis de ansætter illegale. Forslaget kommer efter, at TV 2 igennem den seneste tid har sat stor fokus på netop det emne og afsløret, at flere virksomheder end nogensinde før bliver taget i at benytte illegal arbejdskraft.