EP-valg 2019

Spidskandidater i debat inden EP-valg

Hvad skete? Lørdag 26. maj skal danskerne til stemmeurnerne til Europaparlamentsvalget. TV 2 livebloggede torsdag fra DR’s direkte EP-debat, hvor spidskandidaterne fra hvert parti mødtes og svarede på spørgsmål fra udvalgte danskere.

Du læse mere om valget her.

Livebloggen opdateres ikke længere. 

Venstre står til at blive størst

Aftenens debat mellem kandidaterne til Europa-Parlamentet er forbi, men der er stadig fire dage tilbage til at beslutte, hvor krydset skal sættes, inden valget afholdes søndag den 26. maj. 

I en ny Megafon-måling for TV 2 og Politiken står Venstre til at gå fra to til fire mandater ved valget og dermed blive største parti. Omvendt viser målingen, at Dansk Folkeparti står til at blive halveret i forhold til valget i 2014, hvor det EU-kritiske parti fik hele fire pladser i parlamentet.

Du kan læse mere om den seneste måling her. 

DF: Vi skal bevare grænsekontrollen - uanset hvad EU mener

Dansk Folkeparti lover, at uanset hvad EU siger, består den danske grænsekontrol. Det siger partiets kandidat Peter Kofod. 

Venstre er også for at bevare grænsekontrollen, men Danmark skal have en ny og moderne grænse, der ikke ligner den, vi har i dag. Den skal have løsninger fra det 2100. århundrede, så det ikke kræver flere politibetjente og manuel kontrol, siger venstrekandidat Morten Løkkegaard.

- Det er jo nærmere en afskaffelse af grænsekontrollen, siger Peter Kofod. 

Flere partier mener, det kan blive svært for Dansk Folkeparti at få permanent grænsekontrol ved den danske grænse igennem i EU. 

Alternativet: Flygtninge skal helt legalt kunne komme til Europa

Alternativets Rasmus Nordqvist vil tage presset af landende ved EU's ydre grænse, som mange flygtninge og migranter krydser. 

- Vi skal sørge for, at flytninge helt legalt kan komme til Europa og få deres sag behandlet. Lige nu er det de lande, der ligger i forreste linje så at sige, der håndterer det her. Det kan vi ikke være bekendt, siger han. 

Venstres Morten Løkkegaard mener ikke, det er den rigtige vej frem.  

- Det er vigtigt, vi gør tingene i den rigtige rækkefølge. Det første problem er tilstrøming til Europa. Det næste er at styrke den ydre grænse. Derefter kan man gå i gang med at se på, hvordan vi forleder flygtningene internt. Det skal der laves en politisk løsning på. Man kan ikke stoppe flygtninge ned i halsen på stater, siger han.

SF: - Vores menneskelighed er på spil

Ifølge Mette Bock fra Liberal Alliance skal asylbehanlingen finde sted i nærområderne. På den måde kan der hjælpes flere flygtninge, mener hun. Det er ikke en løsning bare at tage imod i Danmark. 

- Vi bliver nødt til at være ærlige og sige, at det magter vi simpelthen ikke.  

Margrete Auken fra SF peger på, at alle lande i Europaparlamentet skal leve op til de vedtagede menneskeretskonventioner. 

- Vores menneskelighed er på spil, hvis vi ikke lever op til det, siger hun. 

Flygtning: Hvorfor vil I kun hjælp i nærområderne?

Ali, der er kommet til Danmark fra Syrien, spørger: Hvorfor skal sådan en som mig blive i nærområderne? Jeg bidrager til Danmark, jeg elsker dansk kultur og betaler skat.

- Du er et godt eksmepl på en der bidrager. Det skal du have kæmpe tak for. Når vi taler om modtagecentre i nærområderne, er det for at afklare, hvem der er flygtninge, og hvem der er immigranter, så vi er sikre på, vi hjælper fygtningene, siger Jeppe Kofod (S).

S ønsker fælles bund under selskabsskatten

Alternativet ønsker en fælles selskabsskat i EU, og Socialdemokratiet lufter tanker om en fælles bund under selskabsskatten.

- Lidt mærkeligt med europæisk samarbejde, hvor der ikke er fair selskabsbeskatning. Det er en fejl fra starten. Fælles bund under selskabsskatten i EU, og så skal vi sikre, at de lande, der giver skattely, stopper med det. Vi skal slå i bordet og sige, at vi ikke vil være i fællesskab med dem, siger Jeppe Kofod (S).

Men det er Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance uenige i:

- Vi skal ikke afgive suverænitet på skatteområdet, det er et nationalt anliggende. Men vi skal sørger for, at der er en ordentlig håndhævelse, lyder det fra Pernille Weiss (K).

Næste spørgsmål går på skat

Hvad vil man gøre for at undgå, at store firmaer kan uddrage sig at betale retmæssig skat? I SF er det en sag, der ligger spidskandidaten Margrethe Auken på hjerte. Hun mener, at det er en af nutidens største udfordringer.

- Hvor de tjener pengene, skal de betale skat, siger hun og peger på, at mere åbenhed i Europa-Parlamentet er et skridt i den rigtige retning, så borgerne kan følge med i processerne.

Morten Helveg Petersen (R) er enig i, at det er en stor udfordring, at virksomheder "kan shoppe rundt" og spekulere i at slippe uden om skattebetaling.

- Det er noget forbandet svineri, siger han.

Derudover peger han på, at partifællen Margrethe Vestager bør genudpeges som EU-kommissær, fordi de store firmaer "ryster i bukserne" ved tanken om hende. 

Venstre: Alle lande skal have ret til eget velfærdssystem

Morten Løkkegaard fra Venstre understreger, at der er mange forskellige velfærdssystemer, og at det ikke er realistisk at tro, at de bliver harmoniseret. Derfor bør hvert land have have ret til sit eget velfærdssytem, mener han. 

Ifølge Rasmus Nordqvist fra Alternativet er det nødvendigt at forholde sig til, at virksomhederne agerer på tværs af landegrænserne.

- Derfor kræver det, at vi sikrer et minimum af standarder for arbejdstagere i Europa. Eksempelvis på arbejdstid, eksempelvis på ferie.

LA: - Svært at håndhæve regler

LA’s spidskandidat, Mette Bock, er ”100 procent uenig” med Dansk Folkeparti. Hun mener, at den fri bevægelighed er det, der har skabt velstand i Europa.

- På lange stræk er der udmærkede regler, men det er svært at få dem håndhævet. Problemet er lovkvaliteten i EU, så vi bliver nødt til at sikre, at de regler, der er, er til at forstå, så de kan håndhæves, siger Bock.

Næste emne på dagsordenen er 'social dumping'

Det næste spørgsmål går på, hvad der skal gøres ved, at mange danskere mister jobs til østeuropæiske arbejdere - eksempelvis chauffører. 

Jeppe Kofod (S) svarer, at det er vigtigt, at der bliver gjort noget konkret. Politikerne skal sikre, at man skal arbejde på danske vilkår, hvis man skal arbejde i Danmark.

Og her erklærer Enhedslistens Nikolaj Villumsen sig enig. 

- Der er mange der oplever, at deres udenlandske kollegaer bliver udnyttet, siger han og uddyber, at folk skal være velkomene til at tage jobs i Danmark, men at de i så fald skal indgå under danske arbejdsvilkår. 

Ifølge Dansk Folkepartis Peter Kofod er problemet den fri bevægelighed. Han skælder ud på vejpakken, som han ikke mener kommer problemerne til livs. 

- Vi skal sætte den fri bevægelig ud af kraft, siger han. 

Løkkegaard: Klimaet skal have forrang

Enhedslisten vil have EU til i højere grad at investere i grønne løsninger - vind frem for kul, kollektiv trafik frem for veje.

Ifølge Venstres Morten Løkkegaard er det ikke et spørgsmål om enten eller - det er både og. Der er behov for adfærdsændringer, men hvis man virkelig vil have klimadagsordenen til at rykke, skal man give den forrang i lovgivningen i EU og derved tvinge lande som Tyskland, Polen og andre til at gøre noget.

Og her er Radikale Venstres spidskandidat, Morten Helveg Petersen enig. Han mener, at den danske strøm skal fragtes ud i Europa. 

- Det er ikke en given ting, for der sidder andre lande, der beskytter deres kulkraftværker, siger han og peger ligesom Løkkegaard på, at nogle lande er mindre samarbejdsvillige i forhold til den ambitiøse klimapolitik. 

Rina Ronja Kari: - EU er ikke gode nok

Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU siger, at hun ikke mener, at EU er gode nok på det grønne område. Alle lande skal leve op til Paris-aftalen og omstillingen skal både ske globalt, nationalt og helt ned på lokalt niveau. Hun mener, at EU's retningslinjer gør det svært for Danmark at leve op til en ambitiøs klimapolitik. 

I forhold til det globale plan mener hun, at EU skal stoppe med at lave handelsaftaler med lande, der ikke vil håndhæve Paris-aftalen.

DF: Forskning skal redde klimaet

Dansk Folkeparti peger på, at det er forskning, der skal redde klimaet. Spidskandidat Peter Kofod tror ikke på, at danskerne vil lægge deres livsstil om og eksempelvis stoppe med at flyve.

- Om 20 år vil folk stadig flyve, eje en bil og spise kød. Så vi må sørge for, at den livsstil kan passe med klimaet, og derfor har vi brug for kloge hoveder, siger DF's Peter Kofod.

Liberal Alliance har samme holdning. De mener ikke, at afgifter er vejen frem. I stedet skal der forskes i nye løsninger som løser problemet.

Alternativet mener derimod, at der skal investeres i den grønne omstilling, og at der skal laves en bindende klimalov. Der skal sættes ressourcer af, så der kan blive investeret de penge, der er brug for, siger spidskandidaten Rasmus Nordkvist. 

Næste spørgsmål omhandler klima

Debattens andet spørgsmål kommer fra et medlem af Den Grønne Studenterbevægelse, som gerne vil vide, hvad politikerne konkret vil gøre for at sikre, at alle medlemslande står sammen om den grønne omstilling. 

Å ønsker hårdere konsekvenser

Alternativet vil have mere kontrol og flere konsekvenser, hvis lovgivningen for brugen af kemikalier og hormonforstyrrende stoffer ikke bliver overholdt.

Dansk Folkeparti fremhæver, at de sætter højere nationale standarder end de europæiske for at komme de hormonforstyrrende stoffer til livs. Mens de konservative understreger, at der er behov for, at man lovgivningsmæssigt skal kæmpe mod det. 

S om kemikalier: Alt for lemfældigt

Første spørgsmål går på, hvad partierne vil gøre for at undgå hormonforstyrrende stoffer.

Folkebevægelsen mod EU ønsker et forsigtighedsprincip, hvor vi siger stop, hvis der er den mindste mistanke mod produkter.

S og SF siger, at lobbyisterne har haft for frit spil.

- Den måde, man godkender kemikalier på, er alt for lemfældig. Vi skal sikre at menneskelige interesser kommer før kommercielle, siger Jeppe Kofod (S).

Hvor mange stemmer til europaparlamentsvalget?

Valgdeltagelsen i Europa er faldet år for år. Fra næsten 62 procent i 1979 til blot knap 43 procent ved seneste valg.

I Danmark ser det dog lidt lysere ud. Her var stemmeprocenten 56 procent ved valget i 2014, men det er stadig langt fra de stemmeprocenter, vi normalt ser ved folketingsvalg.

Hvem deltager?  

De ti spidskandidater, der skal diskutere i aftenens debat, er:

Spidskandidaterne til Europa-Parlamentet

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsen mod EU

 • 34 år.
 • Fik 63.673 personlige stemmer ved EP-valget i 2014.
 • Dengang afløste hun Søren Søndergaard.
 • Medlem af Enhedslisten.
 • Uddannet cand.soc. i virksomhedsledelse og bachelor i matematik og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet.
 • Har været organisationskonsulent i Pædagogstuderendes Landssammenslutning og sekretariatsleder for Erhvervsskolernes Elev-Organisation.
 • Bor på Amager med sin mand Christian Bierlich og datteren Stella.

Læs mere om Rinja Ronja Kari her.

Foto: TV 2

Margrete Auken

Margrete Auken

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

 • 74 år.
 • Stiller op til sin fjerde valgperiode i Europa-Parlamentet.
 • Har været medlem af Folketinget i 1979-1990 og i 1994-2004.
 • Fik 153.072 personlige stemmer ved seneste EP-valg i 2014.
 • Udannet teolog og sognepræst.
 • Mor til folketingsmedlem og tidligere minister Ida Auken.
 • Gift med litteraturhistoriker Erik A. Nielsen.

Læs mere om Margrete Auken her.

Foto: TV 2

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

 • 45 år.
 • Stiller op til sin anden periode i Europa-Parlamentet.
 • Fik 170.739 personlige stemmer ved EP-valget i 2014, næstflest af alle.
 • Medlem af Folketinget fra 1998 til 2014, valgt på Bornholm.
 • Bachelor i socialvidenskab fra Roskilde Universitet i 2004 og Master of Public Administration fra Harvard University i 2007.
 • Har arbejdet som ungdomsskolelærer på Nexø Ungdomsskole og lærervikar på Svaneke Skole, på Bornholmstrafikkens færger og som projektkoordinator i international afdeling på Socialdemokraternes partikontor.

Læs mere om Jeppe Kofod her.

Foto: TV 2

Pernille Weiss

Pernille Weiss

Pernille Weiss, Det Konservative Folkeparti

 • 51 år.
 • Afløser Bendt Bendtsen som spidskandidat.
 • Uddannet sygeplejerske, kandidat i sundhedsvidenskab på SDU og har en master i Ledelse og Innovation fra CBS og Institut for Uddannelse og Pædagogik.
 • Har arbejdet som markedsansvarlig for COWI Sundhed, har været chef for Arkitema Sundhed og stiftede i 2008 virksomheden ArchiMed.
 • Har været amtsrådsmedlem i Fyns Amt fra 1996-2004 og var medlem i Dansk Sygeplejeråd i seks år.
 • Har forsøgt at komme Folketinget for Det Konservative Folkeparti uden held.
 • Bor på Christianshavn og er mor til tre voksne børn.

Læs mere om Pernille Weiss her.

Foto: TV 2

Mette Bock

Mette Bock

Mette Bock, Liberal Alliance

 • 61 år.
 • Medlem af Folketinget siden 2011 og er nuværende kultur- og kirkeminister.
 • Har tidligere været medlem af Det Radikale Venstre og SF.
 • Uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og mag.art. i filosofi fra Odense Universitet.
 • Har blandt andet arbejdet som programdirektør i DR, prorektor for videnspredning ved Aahus Universitet, adm.dir. og chefredaktør for JydskeVestkysten, som journalist på Jyllands-Posten og direktør for Muskelsvindfonden.
 • Søster til udenrigsminister Anders Samuelsen.
 • Er gift med seminarielektor Hans Jørn Bock.

Læs mere om Mette Bock her.

Foto: TV 2

Peter Kofod

Peter Kofod

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

 • 29 år.
 • Uddannet lærer.
 • Valgt til Folketinget i 2015.
 • Går under navnet 'mini-Tulle' for sin lighed med Kristian Thulesen Dahl.
 • Afløser Morten Messerschmidt, der i 2014 slog alle rekorder i personlige stemmetal, som spidskandidat.
 • Er gift med bulgarske Vasileva Hristov, hvis efternavn han har tilføjet sit.

Læs mere om Peter Kofod her.

Foto: TV 2

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard

Morten Løkkegaard, Venstre

 • 54 år.
 • Valgt til medlem af Europa-Parlamentet første gang i 2009.
 • Blev ikke valgt ved seneste valg, trods 44.010 personlige stemmer, men overtog Ulla Tørnæs’ mandat i 2016.
 • Blev valgt som spidskandidat for Venstre foran blandt andre Søren Gade.
 • Uddannet journalist.
 • Har arbejdet som journalist på Jyllands-Posten og på DR som reporter og studievært på TV-Avisen.
 • Stiftede i 2005 kommunikationsbureauet Løkkegaard Kommunikation.
 • Gift med Connie Dahl Løkkegaard.

Læs mere om Morten Løkkegaard her.

Foto: TV 2

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

 • 52 år.
 • Fik ved EP-valget i 2014 76.390 personlige stemmer.
 • Fra 1998 til 2009 sad han i Folketinget for Radikale Venstre.
 • Har arbejdet som administrerende direktør for Foreningen af Danske Interaktive Medier.
 • Har en kandidatgrad i statskundskab fra Københavns Universitet.
 • Søn af forhenværende minister Niels Helveg Petersen.
 • Har netop udgivet bogen ’Nu skal Europa videre’.
 • Er gift med advokat Heidi Højmark Helveg

Læs mere om Morten Helveg Petersen her.

Foto: TV 2

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist

Rasmus Nordqvist, Alternativet

 • 43 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Er Alternativets EU-ordfører.
 • Stiller også op til Folketinget, men forlader sit mandat, hvis han vælges til Europa-Parlamentet.
 • Bachelor i design fra Det Kongelige Danske Kunstakademi.
 • Har arbejdet som underviser ved blandt andet Designskolen Kolding og Esmod Berlin og som International Brand Manager hos Bitte Kai Rand.
 • Bor sammen med sin ægtemand, Nicolai Østenlund, på Nørrebro.

Læs mere om Rasmus Nordqvist her.

Foto: TV 2

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

 • 36 år.
 • Blev valgt til Folketinget i 2015.
 • Har været politisk ordfører, EU-ordfører og integrationsordfører for Enhedslisten.
 • Var i 2007-2008 i praktik hos Søren Søndergaard i Europa-Parlamentet.
 • Fra 2008 til  2010 var han medlem af forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU.
 • Bachelor i historie fra Københavns Universitet.

Læs mere om Nikolaj Villumsen her.

Foto: TV 2