Valg 2019

Løkke og Frederiksen mødtes i valgkampens anden duel

Hvad skete der? Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) mødtes onsdag i valgkampens anden direkte debat mellem de to mest sandsynlige kandidater til statsministerposten.

Dagsorden: De tre store debatemner var land og by, sundhed, og hvor pengene skal komme fra.

Livebloggen opdateres ikke længere.

Løkke: Valgkampen er lang

Efter debatten stillede Lars Løkke Rasmussen op og gav en kort udtalelse til pressen. Her udtrykte han tilfredshed med dagens duel.

- Valgkampen er lang, der er godt tid. Så jeg synes da, det er en god ide, at danskerne får indblik i, hvem vi er, og hvad vi vil med Danmark.

Kommentator: Ideologiske kanter blev tegnet op

Lyn-analyse

Det var en rigtig interessant debat. De gav sig tid til at lytte til hinanden og spørge hinanden ind til ting. De ideologiske kanter blev tegnet tydeligere op, og man blev simpelthen klogere af det. I nogle år har de her politiske dueller været ret kedsommelige, hvor begges talepapirer kunne skrives på forhånd, men de er blevet relevante igen, fordi det er to politikere, der faktisk gider at tale med hinanden.

Debatten er slut

Tiden er sluppet op, og debatstyrer Thomas Funding takker af fra debatten.

S-formand: Ikke imod at rekruttere udefra

Flere partier mener, at det er nødvendigt for dansk økonomi at gøre det nemmere at importere udenlandsk arbejdskraft. Men Socialdemokratiet er skeptisk, da partiet frygter, at det vil føre til social dumping.

- Vi er ikke imod at rekruttere udefra, men det skal være på danske vilkår, så det ikke presser lønnen for danske arbejdere, siger Mette Frederiksen.

Løkke om råderum: Pengene ligger ikke bare klar til afhentning

Løkke går i rette med Socialdemokratiets økonomiske plan frem mod 2025, hvor partiet vil bruge det økonomiske råderum. For det beregnede råderum afhænger af, at "man holder kursen". Slækker man eksempelvis på udlændingepolitikken, er der ikke samme råderum, siger Løkke.

- Pengene er altså ikke trykt og ligger klar til afhentning, siger han.

Foruden at fastholde den nuværende linje, er der ifølge Venstre-formanden desuden behov for at gøre Danmark rigere ved blandt andet at forbedre vilkårene for erhvervslivet.

Sidste emne er "hvor skal pengene komme fra?"

 • Skat

  Venstre ville gerne have lettet skatten mere for danskere i arbejde, end tilfældet har været i denne valgperiode. Trods det går partiet ikke til valg på nye skattelettelser.

  Socialdemokratiet besluttede i sin seneste regeringsperiode at sænke selskabsskatten og hæve topskattegrænsen, men selvom partiet i denne valgperiode har stemt for hver tredje skattelettelse, går S ikke til valg på løfter om skattelettelser. Mette Frederiksen vil til gengæld annullere tidligere skattelettelser for 1,1 mia. kr. Det drejer sig blandt andet om højere skat på aktieindkomst.

 • Ydelser

  Regeringen har blandt andet indført et såkaldt kontanthjælpsloft. Formålet er at gøre det mere attraktivt at tage et job ved at sætte loft over, hvor meget kontanthjælpsmodtagere samlet kan få i støtte. Regeringen har også indført en integrationsydelse, der har sænket ydelserne for nytilkomne udlændinge samt danskere, der har været væk længe. De lavere ydelser har fået kritik for især at ramme enlige forsørgere og deres børn hårdt.

  Socialdemokratiet vil af med kontanthjælpsloftet i sin nuværende form og taler også om at give flere penge til enlige forsørgere med høj husleje og til flygtningefamilier med børn. Partiet vil dog ikke lægge sig fast på konkrete løsninger. I stedet skal der nedsættes en såkaldt ydelseskommission efter valget, der skal komme med bud på et nyt system.

 • Offentligt forbrug

  Venstre har tidligere ønsket, at udgifterne til den offentlige sektor ikke skal stige. Sådan er det dog ikke længere. Partiet går nu ind for en årlig vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent. Ifølge Finansministeriets egne tal er en årlig vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent nødvendig for at følge med den demografiske udvikling. I 2019 forventer regeringen en vækst på 0,5 procent.

  Socialdemokratiet går til valg på en vækst i det offentlige forbrug på omkring 0,65 procent.

Løkke: Jeres politik er som et HTH-køkken

Løkke kommer med et lille svirp, der vækker latter i salen. I sin kritik af Socialdemokratiets politik, når de sidder i regering, siger han:

- I lover og skuffer ... låger og skuffer som i et HTH-køkken, siger Løkke.

Løkke: Jeg kan ikke regere på Paludans mandater

Lars Løkke Rasmussen står fast på, at det "ikke er at vinde valget", hvis han ender med at være afhængig af stemmer fra Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs.

- Det kan jeg jo ikke regere på, det har jeg gjort meget klart, siger han.

Det er i en forbindelse, at Venstre-formanden har åbnet for muligheden for en SV-regering.

- Men hvis der er noget, der er blevet klart i denne valgkamp, er det, at jeg godt nok ikke er socialdemokrat, siger Løkke, men fastholder at der er tættere til samarbejde over midten end ud på yderfløjene.

- Lars, derfor er det vigtigste i den her diskussion også, at vi to forpligter os tiil samarbejde efter valget, siger Mette Frederiksen.

Mette F. Svære regeringsforhandlinger i vente

På et spørgsmål fra salen bliver Mette Frederiksen spurgt om, hvad hun siger til, at Kristian Thulesen Dahl i dag har været ude at sige, at hun ikke længere skal regne med, at DF kommer og redder hende efter et valg.

- Der er ikke nogen, der skal redde os, svarer S-formanden og afviser at indgå i "en bogstavleg".

Løkke griber muligheden til at gentage sit synspunkt om, at Mette Frederiksen bliver nødt til at give indrømmelser på udlændingepolitkkken og lade sig farve af sit parlamentariske grundlag på venstrefløjen, der har stillet krav til en S-ledet regering.

- Vi går nogle svære forhandlinger i møde. Men alt tyder på, at I (vælgerne, red.) 5. juni kommer til at give et mandat til, at den førte udlændingepolitik skal videreføres, og det kommer et mindretal ikketil at lave om på, siger Mette Frederiksen.

Engell: Partilederne mere enige om sundhed, end var har set før

Lyn-analyse

Sundhedsdebatten var præget af, at de to formænd på de store linjer er meget enige. Mere enige end vi har set dem være før. De eneste store uenigheder handler om regionernes fremtid og om vi skal have nærhospitaler igen. Ellers vil de fulstændig det samme på sundhedsområdet

Uenighed om centralisering

De to politikere bliver spurgt til, om ikke de er enige om det meste ud over spørgsmålet om regionerne? Men netop det spørgsmål er Løkke og Frederiksen også meget uenige om.

- Jeg tror, at vi vil kunne lave en bred sundhedsaftale. Men jeg mener ikke, vi har brug for mere centralisering, vi har brug for det modsatte, siger Mette Frederiksen.

Men Løkke står fast på, at der ikke er tale om centralisering - faktisk forholder det sig lige omvendt

- Vi rykker ansvaret helt ud til kommunalbestyrelserne og lægerne. Dér, hvor vi tager et nationalt ansvar, er dér, hvor der er brug for det. Det er for eksempel ikke smart med forskellige it-systemer eller forskellige svartider på akutberedskabet, siger Venstre-formanden.

Engell: Sjovt at bruge regionsrådsformand i debatten

Lyn-analyse

Det er en morsom debat om Stephanie Lose; en Venstre-kvinde som ikke vil nedlægge regionerne. Mette Frederiksen ønsker heller ikke at nedlægge regionerne, og derfor elsker Mette hende. Så vender Løkke debatten på hovedet og bruger Lose mod Frederiksen, da Lose har kritiseret hende for at spare på konsulenter i det offentlige.

Ofte kender folk i provinsen meget bedre deres regionsrådspolitikere end danskere bosat i hovedstaden, og det var derfor sjovt at se, at hverken Løkke eller Mette kunne svare på, hvem der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.

Kender du dine regionale politikere?

I forhold til debatten om politikere i regionsråd kontra en professionel bestyrelse diskuterer de to statsministerkandidater, hvem der overhovedet kan nævne deres politikere. Er man virkelig så tæt på dem, S-formanden lægger op til, spørger Løkke.

Det får Mette Frederiksen til at hive den lokale regionsformand - og formand for Danske Regioner - Stephanie Lose op af hatten til klapsalver fra salen.

- Det er da vildt, som du pludselig godt kan lide Venstre-politikere, siger Løkke.

- Du skal da være glad for, at der er en Venstrekvinde, jeg kan lide, svarer Mette Frederiksen.

Løkke: Hellere en læge tæt på mig end en politiker

På sundhedsområdet vil Venstre som en del af regeringens sundhedsreform lukke regionerne. Det er Socialdemokratiet imod og beskylder det for at være en centraliseringsøvelse. Det afviser Løkke, der mener, at regeringens sundshedsplan vil være bedre for danskerne.

- Jeg vil hellere have en læge tæt på mig end en politiker, siger Løkke som argument for at droppe regionsrådene.

Mette Frederiksen mener ikke, at det vil være en fordel at flytte beslutninger på sundhedsområdet fra regionsrådene fremfor en professionelt udpeget bestyrelse i en ny sundhedsenhed. Ifølge S-formanden er der ingen argumenter for, at bestyrelsen i højere grad skulle opprioritere den lokale sundhed.

Næste emne er sundhedsområdet

 • Sundhedsvæsenets struktur

  Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om en ny sundhedsreform, der afskaffer de folkevalgte regionsråd og opretter 21 sundhedsfællesskaber omkring akuthospitalerne. Formålet er at skabe bedre sammenhæng og nærhed i sundhedsvæsenet og rykke den lettere behandling tættere på borgerne.

  Socialdemokratiet er modstander af at afskaffe de folkevalgte regionsråd og beskylder regeringens sundhedsreform for at være en centralisering. Hvis flertallet skifter efter folketingsvalget, garanterer Socialdemokratiet, at regionsrådene alligevel ikke vil blive afskaffet.

 • Flere sygeplejersker

  Med regeringen og DF's sundhedsreform er der lagt op til, at der skal uddannes 2000 nye sygeplejersker frem mod 2020. Tiltaget får dog kritik, fordi professionshøjskolerne, der uddanner sygeplejersker, fortsat skal spare to procent om året frem mod 2020.

  Socialdemokratiet vil ansætte 1000 nye sygeplejersker for at skabe mere tid til patienterne i det danske sundhedsvæsen. Venstre kritiserer forslaget for at være urealistisk, fordi arbejdsløsheden blandt sygeplejersker allerede er meget lav.

 • Ældre

  Et stigende antal ældre presser kommunerne, der påstår, at pengene fra staten ikke følger med. Venstre afviser ikke, at kommunerne i fremtiden skal have flere penge, men partiet ser også gerne, at kommunerne effektiviserer og afbureaukratiserer.

  Socialdemokratiet beskylder regeringen for at have "underfinansieret" den kommunale velfærd herunder ældreplejen. Partiet siger, at flere penge skal følge med, når der kommer flere ældre, men vil også afbureaukratisere kontrollen med medarbejderne i ældreplejen.

 • Rygning

  Venstre vil gerne sætte priserne på cigaretter op. Forhåbningen er, at det vil få færre danskere til at ryge. Det vil dog først ske efter valget, og Lars Løkke Rasmussen vil ikke svare på, hvor meget dyrere en pakke cigaretter, der i dag koster omkring 40 kr., skal være.

  Socialdemokratiet er også klar til at se på højere cigaretpriser, men partiet har ikke lagt sig fast på, hvor meget en pakke skal stige i pris.

Engell: Friskoledebat er en gave til Løkke

Lyn-analyse

Løkke høster stort bifald fra salen, da debatten falder på friskoler. Han presser Mette hårdt på hendes spareforslag om friskolerne. Han vil vide, hvor mange der skal lukke, og hvad der skal ske med egenbetalingen. Mette Frederiksen vil ikke acceptere, at friskoler skal lukke. Hun vil prioritere folkeskolen og prøver at bruge det mod Løkke uden det store held.

Friskoledebatten er en lille gave til Venstre i den her valgkamp, som Socialdemokratiet har svært ved at tale sig ud af.

Løkke: Frederiksens politik vil lukke 100 skoler

Debatten er tilbage ved friskolerne. Mette Frederiksen slår fast, at hun ikke ønsker nogle friskoler lukket. I forhold til spørgsmålet om økonomien spørger S-formanden, om Løkke ikke selv var med til at sætte tilskuddet ned til 71 procent forrige gang, han sad i regering. Det samme, som hun ønsker at gøre nu.

- Det kan godt lade sig gøre i en ganske kort periode. Men ifølge Friskoleforeningen vil dit forslag betyde, at 240 skoler går i underskud, og 100 skoler vil være lukningstruet, siger Løkke.

Mette Frederiksen forsvarer sin politik og spørger retur, hvordan Løkke ellers vil finde pengene til folkeskolen.

- Jeg har svært ved at se, at skoler, der før har kunnet fungere på det niveau, vi foreslår, pludselig må lukke, hvis vi sætter tilskuddet ned, siger S-formanden.

Engell: Vi blev ikke klogere af udligningsdebat

Lyn-analyse

Løkke svarer ærligt, at udligningsreformen betyder, at politikerne får uvenner i hele landet. Alle bliver sure.

Det var bundlinjen i en udligningsdebat, som vi ikke blev meget klogere af. Det var løs snak. Mette Frederiksen og Lars Løkke vil hverken gøre sig uvenner med jyder eller københavnere.

Løkke: Man får 98 uvenner med reform

Debatten falder nu på en udligningsreform om den kommunale udligning. Mette Frederiksen mener, at det vil være til fordel for København og kommunerne nord for Køenhavn og ikke for kommuner i yderområderne. Men hun vil afviser ikke en omfordeling kommunerne imellem.

Løkke står dog fast på, at det er nødvendigt at kigge på det.

- Jeg har gjort det før, og man slår sig på det. Man får 98 uvenner. Men det bør være en pligtopgave for et nyt folketing at få gjort noget ved det snarest muligt, siger Venstre-formanden.