Nyheder

Hovedmistænkt bag udbyttesvindel for milliarder slår igen mod Skat

Britiske Sanjay Shah, der er udpeget som hjernen bag svindel for 12,7 milliarder kroner, går til modangreb på Skat i nyt svarskrift ved High Court.

Der er absolut ingenting at komme efter, der er ingen beviser, og sagen er en skamplet på Skat og den danske regering.

Sådan kan indholdet opsummeres i et svarskrift på 204 sider fra den hovedmistænke i sagen om udbyttesvindel for 12,7 milliarder kroner, der netop er indleveret ved de britiske domstole, og som TV 2 er i besiddelse af.

I svarskriftet afviser britiske Sanjay Shah, der er bosat i Dubai, alle anklager om svindel.

Forsøger at skjule fejl

Shah argumenterer tværtimod for, at han har udnyttet huller i lovgivningen, som andre lande i Europa har formået at lukke i tide. Han betegner det som en ’skamplet’ på Skat og den danske regering, at man ikke har været opmærksom på en type handel kaldet ’dividend arbitrage’, som er et udtryk for handler, der udnytter fejl i markedet.

- Andre regeringer i Europa har taget skridt til at begrænse den type handler. Skat forsøger nu med denne stævning (og flere andre tiltag foretaget siden 2014) med tilbagevirkende kraft at ændre den danske lovgivning og skjule Skats tidligere fejl, fremgår det af svarskriftet.

Skattestyrelsen afviser at kommentere svarskriftet med henvisning til, at sagen ligger ved domstolene. I Sanjay Shahs lejr skriver talsmand Jack Irvine i en sms:

- Forsvaret taler for sig selv. Sanjay er uskyldig. Skat har gjort sig selv til grin i utrolig grad, skriver han.

Refusion af udbytteskat

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der en dansk udbytteskat på 27 procent.

Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

Skat anmeldte i 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat i en størrelsesorden på omkring 6,2 mia. kr. Senere er beløbet steget til 12,7 mia. kr.

Opdaget i 2015

Den påståede svindel blev opdaget i sommeren 2015 takket være en whistleblower fra Storbritannien og en whistleblower fra Danmark. Dengang blev Sanjay Shahs virksomhed, Solo Capital, ransaget i London med hjælp fra de britiske myndighederne.

Siden da har Skat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet, arbejdet på at finde pengene og stille bagmændene til ansvar.

Arbejdet har været svært, og Bagmandspolitiet har endnu ikke fundet beviser nok til at rejse en straffesag. Men i løbet af 2018 har Skat haft hundredvis af civile sager med krav om de 12,7 milliarder kroner mod personer og selskaber verden over. Derudover er der beslaglagt værdier for milliarder i Storbritannien, Tyskland og Dubai.

Den seneste udmelding fra Skat er, at flere end 400 selskaber er sagsøgt verden over: 277 pensionskasser i USA, 24 selskaber i Malaysia, tre pensionskasser fra Canada, en britisk pensionskasse og et selskab fra Luxembourg.

Forfalskede dokumenter eller legitime handler?

Svindlen er ifølge myndighederne foregået ved, at Sanjay Shah og hans medsammensvorne har fået udbetalt milliarder af kroner fra Skat på baggrund af forfalskede dokumenter.

Dokumenterne til Skat er skabt gennem et sindrigt net af fiktive aktiehandler med en lang række involverede aktører. Shah og hans folk påstår omvendt, at det er legitime handler, der er kendt i finansverdenen.

Alle handler er ifølge svarskriftet blåstemplet af store rådgivningsfirmaer, der har gennemført ”grundig anti-hvidvask-tjek" af Sanjay Shah og hans selskaber.

Rådgiverne er blandt andet det internationale advokatkontor Allen & Overy, revisionskæmperne KPMG og PWC, danske Plesner og firmaet Hannes Snellman, der tidligere var aktivt i Danmark. Managing partner Tom Kári Kristjánsson fra Plesner afviser over for TV 2, at det danske advokatfirma har rådgivet Sanjay Shah om forhold, 'der har relation til udbyttesagen'.

Brugte storbanker til aktiehandler

Bankforbindelserne i Sanjay Shahs forretning i den 'relevante periode', der var med til at gennemføre handlerne, var JP Morgan, Citi Bank og svenske SEB.

Ifølge svarskriftet opsagde SEB aftalen med Shahs selskab Solo Capital i februar 2014 med henvisning til, at Shahs forretning 'konkurrerede med SEB's egen forretningsmodel'.

Netop SEB har i mange år været ansvarlig for den såkaldte bankordning sammen med Nordea og Danske Bank, hvor de havde til ansvar at administrere tilbagesøgning af udbytteskat på vegne af investorer. TV 2 har anmodet SEB om en kommentar til beskrivelsen i svarskriftet.

Juraprofessor Søren Friis Hansen fra Copenhagen Business School har læst svarskriftet, og han er ikke forundret over, at Sanjay Shah bedyrer sin uskyld.

- Overordnet set er det ikke overraskende, at man påstår, at handlerne er reelle, og at der ikke er begået bedrageri, og at i det omfang, der skulle være sket noget, så er Sanjay ikke ansvarlig for det, siger han til TV 2.

Professor: De trykker på Skats ømme tæer

Professoren hæfter sig dog samtidig ved, at Shahs advokater har påpeget, hvad de betegner som procedurefejl fra Skats side.

Det gælder blandt andet, at Skat som myndighed ikke har hjemmel til at rejse et civilt søgsmål, men udelukkende skattesager, og at de har skrevet, at Sanjay Shah og selskaberne i den påståede svindel har modtaget pengene direkte fra Skat, hvilket ikke er tilfældet.

- Det illustrerer vanskeligheden af Skats sag. Dermed ikke sagt, at Skat ikke kan vinde sagen. De har fået medhold i noget i og med, at de har fået ret til at fryse penge. Men man trykker på de ømme tæer, siger Søren Friis Hansen.

Det kan som et kuriosum nævnes, at den hovedmistænke erkender at have modtaget omkring 8 milliarder kroner fra Skat.

Shah havde egentlig bedt om 9 milliarder kroner, men på grund af en fejl hos de danske myndigheder, fik han ikke udbetalt den sidste milliard, har hans talsmand Jack Irvine tidligere oplyst til TV 2.