Nyheder

Rasmus Seebachs advokat prøvede at stoppe artikler

Rasmus Seebachs advokat forsøgte at stoppe artikler om popsangerens brug af underbetalte litauere, som arbejdede under farlige forhold på hans millionprojekt på Frederiksberg. Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Ifølge popsangerens advokat har Rasmus Seebach stillet krav om ordentlige forhold i sag om underbetalte litauere, men TV 2 må ikke citere dokumentet.

Skærtorsdag kunne TV 2 afsløre, at Rasmus Seebach sammen med to kompagnoner har haft underbetalte litauere til at bygge et millionprojekt på Frederiksberg.

Syv litauere tjente ifølge TV 2s udregninger knap 50 kroner i timen. De arbejdede under farlige forhold på byggepladsen, hvilket striber af påbud fra arbejdstilsynet dokumenterer.

Men den historie ville popsangeren, som kun har talt med TV 2 gennem sin manager og sin advokat, helst ikke have frem.

Kompagnon: Ingen krav om ordentlige forhold til entreprenør

TV 2 har i flere uger været i dialog med Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, samt kompagnonen Lasse Søndergaard Pedersen om arbejdsforholdene på byggeprojektet.

Men det har i al den tid været svært at få et klart svar på, om de tre kompagnoner har stillet krav i kontrakten med deres litauiske entreprenør om, at arbejdet skulle udføres efter danske arbejdsforhold.

Da TV 2 15. marts forelagde dokumentationen fra Arbejdstilsynet for Lasse Søndergaard Pedersen, som er direktør i S&S Ejendomsinvest ApS, oplyste han, at han og hans kompagnoner ikke havde stillet krav til arbejdsforhold og løn i kontrakten med den litauiske entreprenør Tronas UAB.

28. marts sendte Rasmus Seebachs manager, Nicolaj Bundesen, dog en mail, hvori han hævdede, at der faktisk alligevel fandtes en sådan entreprisekontrakt, der viste, "at Rasmus har gjort sit for at sikre ordnede forhold", uden dog at oplyse, hvad der lå bag denne formulering.

TV 2 bad om at få kontrakten at se, men fik at vide, at kontrakten var fortrolig, og at der ikke måtte citeres fra den. TV 2 måtte ikke få at vide, om det drejede sig om en kontrakt mellem de involverede parter eller en anden type hensigtserklæring. Derfor afviste TV 2 at se kontrakten.

5. april skrev manager Nicolaj Bundesen i en mail, at han mente det var "uanstændigt og problematisk", at TV 2 ikke vil se kontrakten:

- Særligt med tanke på, at du er sendt i byen af et medie som TV 2, som altid har behandlet vores artister og kunstnere med den respekt og værdighed, man kan forvente fra et seriøst og professionelt medie som TV 2. (...) Vi giver dig en mulighed for at se helt vitalt kildemateriale, der i vores optik dokumenterer, at RS har gjort alt i sin magt, og hvad der er forventeligt for at sikre forholdene hos underleverandøren, og som vil afkræfte dine påstande, står der blandt andet i mailen.

Advokat prøvede at stoppe artikler

Dagen inden den planlagte publicering af historien, lørdag 6. april, var det så Rasmus Seebachs kompagnon Lasse Søndergaard Pedersen, der skrev til TV 2.

- S&S har ikke ansatte, men indgår altid entreprisekontrakter, hvori S&S sikrer sig, at gældende love og regler overholdes. Såfremt gældende love og regler ikke overholdes, vil det være et kontraktbrud, som S&S selvfølgelig ikke kan acceptere, skrev han uden dog at ændre sin tidligere oplysning om, at der ikke var stillet krav til løn- og arbejdsvilkår.

TV 2 kontaktede herefter advokaten for S&S Ejendomsinvest ApS, Nikolaj Henriksen.

Han tilbød, at TV 2 alligevel kunne "gengive", men ikke direkte citere, "det afsnit, som handler om, hvorvidt bygherren (og derved indirekte Rasmus Seebach) har sikret sig, at aftaleparten overholder reglerne".

TV 2 accepterede at se entreprisekontrakten på de vilkår.

Han vil gerne fremstå som en, der tager ansvar, men det er jo tomme ord

Rasmus Kreutzmann, faglig sekretær, 3F Valby

Men tirsdag 9. april, dagen inden det var aftalt, at entreprisekontrakten skulle lægges frem på advokat Nikolaj Henriksens kontor, krævede han, at TV 2 skulle skrive under på ikke at bringe historien om Rasmus Seebach for at få lov til at se dokumentet.

Advokaten skrev:

- Årsagen til min klients velvilje i forbindelse med at fremlægge uddrag af et ellers fortroligt aftaledokument er, at man ønsker at undgå, at I bringer de påtænkte kompromitterende artikler eller indslag om min klient og/eller Rasmus Seebach. Det er derfor en betingelse for den aftalte besigtigelse, at I skriftligt bekræfter, at I IKKE bringer de påtænkte artikler og indslag om S&S Ejendomsinvest ApS og/eller Rasmus Seebach, såfremt de relevante uddrag af aftaledokumentet indeholder en bestemmelse, som forpligter entreprenøren til at overholde gældende regler, herunder i forbindelse med arbejdsvilkår for medarbejdere.

Dette usædvanlige krav har TV 2 afvist. Dels fordi TV 2 ikke afgiver sin redaktionelle frihed, og dels fordi en formulering i en kontrakt ikke fjerner de faktiske forhold på byggepladsen.

I hele korrespondancen, som har strukket sig over fire uger, har hverken de tre kompagnoner, manager Nicolaj Bundesen eller advokat Nikolaj Henriksen på noget tidspunkt betvivlet, at Arbejdstilsynet har fundet farlige forhold på pladsen, og at litauerne arbejder til lønninger på cirka 50 kroner i timen.

- Der tegner sig jo et mønster, hvor han (Rasmus Seebach red.) siger én ting, men virkeligheden viser noget andet. Han vil gerne fremstå som en, der tager ansvar, men det er jo tomme ord. Den nye sag viser, at han og hans kompagnoner ikke tager ansvar som bygherrer. Hvis de virkelig ønskede ordentlige forhold, skulle de jo handle derefter, siger Rasmus Kreutzmann, der er faglig sekretær i 3F Valby.