Når arven splitter os

Dement mor solgte lejlighed på dødslejet til sin ene søn: Nu er der nyt i arvesagen fra TV 2-program

Ejendomsmægleren Per Kofoed har vundet en arvesag mod sin bror. Alligevel kan han ikke glæde sig.

Over seks års tovtrækkeri om en lejlighed, deres afdøde mor solgte til Per Kofoeds bror på sit dødsleje, er slut. En historie, man kunne følge i programmet ’Når arven splitter os’ i januar.

12. marts fik ejendomsmægler Per Kofoed besked om, at hans lillebror droppede sin ankesag imod ham.

Det betyder, at Per Kofoed har vundet sagen om den lejlighed, der i sin tid ødelagde brødrenes forhold.

- Jeg har jo brugt over seks år på sagen, og nu er den pludselig slut. Det er en underlig fornemmelse. Jeg og min kone er glade for, at vi holdt ud, men vi kan ikke rigtig fejre det. Det er en forfærdelig sag. Den er dybt sørgelig, og den har afstedkommet så meget smerte, siger han.

Forholdet brast i morens lejlighed

Konflikten opstod en januardag i 2013, da Per Kofoed mødtes med sin bror og søster til bodeling i deres mors lejlighed.

Deres demente mor var død nogle uger forinden efter kort tids sygdom og en hospitalindlæggelse.

Ved bodelingen fortalte Per Kofoeds bror, at han havde købt morens lejlighed. Salget var sket, få timer inden hun blev erklæret døende, og dagen inden hun gik bort. Lejligheden var købt til den offentlige vurdering, minus 15 procent.

Samme dag, som moren døde, var der desuden blevet overført en række pengebeløb fra morens konto. Pengene var overført til brorens to børn og søsterens ene barn. Der var ikke overført penge til Per Kofoeds børn.

Det var Per Kofoeds bror, der havde fuldmagt over morens økonomi, der havde overført pengene fra morens konto.

Men Per Kofoed mente ikke, at lejlighedssalget var gået ordentligt til. Han mente, at moren var for syg og dement til selv at have et ønske om at sælge sin lejlighed og give pengegaverne bort.

Per Kofoeds to søskende var uenige med ham. De mente begge, at de havde lavet en aftale med moren om både lejlighedssalg og pengegaverne.

De mente, at de havde handlet i god tro. Men Per Kofoed følte sig ført bag lyset.

Retssagerne

Derfor blev familien kastet ud i en bitter arvestrid. Per Kofoed valgte at føre en række retssager mod sine familiemedlemmer, fordi han ville have pengebeløbene og lejligheden ført tilbage til boet og den samlede arv fra moren.

Som årene gik, vandt han retssagerne, blandt andet fordi Retslægerådet vurderede, at moren var dement og døende, da salget og pengeoverførslerne foregik.

Per Kofoeds to søskende var uenige i udfaldet og mente ikke, at deres mor var dement.

Per Kofoeds bror valgte at anke retssagen om lejligheden i landsretten, hvilket betød, at stridigheden fortsatte endnu længere tid.

Men tre måneder inden brødrene skulle i Vestre Landsret, havde Per Kofoeds bror valgt at droppe sagen.

Per Kofoeds bror ønsker ikke at optræde med navn i artiklen, men skriver i en mail til TV 2:

- Jeg har standset sagen, da jeg ikke ønsker at bruge mere tid på den. I øvrigt mener jeg ikke, at Per er blevet forbigået i “familieregnestykket”. Per har købt både vores mors hus og sommerhus som familiehandler, og han har desuden fået eftergivet en gældspost til vores mor på 160.000 kroner. Jeg har ikke yderligere kommentarer.

Per Kofoed bekræfter købene og gældseftergivelsen, men de to brødre er uenige om, hvorvidt der indgik et gaveelement i familiehandlerne.

Det skal der ske nu

Det betyder, at lejligheden bliver ført tilbage til den samlede arv, de tre søskende oprindeligt skulle have fordelt imellem sig den januardag i 2013, og kan sælges på ny.

Per Kofoed har indtil videre brugt 650.000 kroner på de mange retssager. Når alt er gjort op, ender han kun med at få dækket omkring en tredjedel af sine sagsomkostninger, selvom han har vundet sine retssager.

Der findes nemlig et maksimumbeløb, man kan få dækket inden for forskellige typer af retssager, også selvom man ender med at bruge flere penge på at føre sagen end maksimumbeløbet. Det er Per Kofoed frustreret over. Han synes, det er en brist i retssystemet, at man ikke kan få dækket alle sine sagsomkostninger, når man rent faktisk vinder sine retssager.

- Sagen har hele tiden taget et skridt mere og et skridt mere. Jeg havde ingen forventning om, at det kom op i det lag, siger han.

Selvom sagen både har kostet ham mange penge og relationen til sine søskende, føler han ikke, at han kunne have handlet anderledes. For ham handlede det om principper.

En tom følelse

Alligevel sidder han tilbage med en anden følelse, end han havde forventet, nu hvor sagen er definitivt slut.

- Da jeg fik beskeden, stod jeg tilbage med en tom følelse. Jeg havde egentlig ikke lyst til at fejre noget. Jeg føler ikke den glæde, jeg havde troet, siger Per Kofoed.

Inderst inde håber han stadigvæk på, at han og hans bror kan forsones og genoptage deres relation. Men indtil videre har hans bror afslået at mødes med ham.