Når arven splitter os

Hun troede, der var styr på farens arv - pludselig blev den udbetalt til den forkerte person

Rikke Nielsen mistede sin far og sin retmæssige arv på få uger. Hans pension blev udbetalt til den forkerte. Det samme kan ske for andre danskere.

Rikke Nielsens far, Kjeld Nielsen, havde styr på det hele inden sin død: Arven, pensionerne og boet.

Det hele skulle fordeles mellem Rikke og hendes bror. Papirerne var sat i orden og placeret i ringbind og gennemgået sammen med Rikke Nielsen. Alt var på plads – troede de.

Dødsfaldet kom ikke helt uventet. I efteråret 2013 fik Kjeld Nielsen konstateret fremskreden blærekræft, og cirka tre måneder senere tog Rikke afsked med ham på et hospice. Han sov stille ind 4. januar 2014 – på sin 64-årsfødselsdag.

- Jeg savner ham hver eneste dag, siger Rikke Nielsen stille.

Står du midt i en arvekonflikt?

 • Nordisk Film TV søger medvirkende til en ny dokumentarserie om arv og testamente.
 • Det kan være, at du står overfor at skrive testamente, men er i tvivl om, hvem du vil tilgodese og hvordan dine efterladte vil tage det?
 • Eller måske står du midt i en svær arvestrid, som du gerne vil have løst?
 • Som medvirkende i programmet får du stillet professionel mediation og jurist til rådighed, i forsøget på at opnå forsoning eller afslutning af din arvesag.
 • Send en uforpligtende mail og fortæl om din situation: arv@nordiskfilmtv.com

Pengene havnede hos den forkerte 

Alligevel har hun ikke haft meget tid til at sørge. For pludselig befandt Rikke Nielsen sig midt i en arvekonflikt.

Få uger efter farens død kontaktede hun hans pensionsselskab, PFA, for at spørge til hans pension. Her fik hun en helt uventet besked. PFA havde allerede udbetalt Kjeld Nielsens pension på et par hundredetusind kroner. Pengene var overført til hans tidligere kæreste – en kvinde, han ikke havde dannet par med i ti år.

Med en enkel bankoverførsel var pengene nu havnet hos den forkerte person. Og pludselig var arven helt væk.

Dette er historien om Rikke Nielsens lange og seje kamp for retfærdighed. En kamp for at få sin fars sidste vilje opfyldt. En kamp, hun flere gange har været ved at opgive, og som hun nu fortæller om i programmet ’Når arven splitter os’.

Underskriften, der blev glemt

Da Kjeld Nielsen fik konstateret kræft, var dommen hård. Lægerne meddelte, at de ikke kunne tilbyde nogen behandling. Kræften havde spredt sig for meget. Kort efter ville han gerne se sine papirer igennem sammen med sin datter.

- Det var vigtigt for min far, at der var orden i sagerne, og at jeg vidste, hvad jeg skulle gøre. Han ønskede, at min bror og jeg skulle dele ligeligt efter hans død, siger hun.

De kiggede alle papirerne igennem. Der var tre pensioner og en lille smule penge i boet.

Kjeld Nielsen havde lavet en såkaldt begunstigelseserklæring i sine pensionspapirer hos PFA i år 2000. Her stod, at Rikke og hendes bror skulle have pensionen, hvis han gik bort.

Men Rikke Nielsen vidste ikke, at der også lå en begunstigelseserklæring fra 2001, som hendes far muligvis havde glemt.

Her havde Kjeld Nielsen skrevet under på, at hans daværende kæreste skulle arve pensionen. Han og kæresten gik fra hinanden og flyttede hver for sig i 2004.

- Her er tale om et par, der opretter en livsforsikring og sætter hinanden på som begunstiget, mens de er sammen. Da deres forhold så ophører, får manden ikke ophævet begunstigelsesforholdet, forklarer advokat Lone Brandenborg, som medvirker i programmet.

Beskeden kom for sent

Da faren døde, fulgte PFA den nyeste begunstigelseserklæring og udbetalte pengene til farens tidligere samlever.

Ifølge advokat Lone Brandenborg skulle pensionsselskabet på daværende tidspunkt give besked om pensionsudbetalingen til skifteretten, som så skulle orientere de nærmeste arvinger, inden udbetalingen fandt sted. På den måde kunne arvingerne nå at gøre indsigelser. Men det nåede skifteretten aldrig.

PFA underrettede først skifteretten, efter at de havde udbetalt pengene til ekskæresten.

Rikke Nielsen fandt derfor først ud af det, da hun ringede ind til PFA for at spørge, hvor pengene blev af.

- Jeg var mildest talt i chok, da jeg opdagede det. Det ville have ærgret min far, hvis han havde vidst det, siger hun.

Hos PFA mente de ikke, at der var begået nogen fejl. De henstillede til, at den tidligere samlever måtte betale pengene tilbage.

Rikke Nielsen valgte derfor at føre en retssag mod farens tidligere kæreste for at få pensionen tilbage.

Pengene var brugt

I august 2015 vandt hun sagen. Retten lagde til grund, at faren og hans tidligere samlever ikke havde været i et forhold i ti år før hans død. Derfor var begunstigelsen ikke virksom.

Den tidligere samlever skulle betale alle pengene tilbage, plus renter. Men pengene var væk.

Ekskæresten fortalte nu, at hele pensionen var brugt, og hun blev senere erklæret insolvent i fogedretten.

Insolvens

En person er insolvent, når vedkommende ikke kan betale sine regninger eller opfylde sine forpligtelser i takt med, at det er aftalt, at de skal betales.

Man er ikke insolvent, hvis betalingsproblemet blot er forbigående. 

Kilde: Konkurslovens § 17

Rikke Nielsen var vred. Og opsat på at få pengene tilbage. Hun havde svært ved at tro på, at alle pengene kunne være brugt på bare et år.

- Jeg blev meget overrasket og rasende. Det er helt forkert, det, der er sket. Og jeg vil gerne opfylde min fars ønske om, at det var min bror og mig, der skulle arve, siger hun.

Men hun kunne ikke stille meget op.

Så snart ekskæresten havde erklæret sig insolvent, havde Rikke Nielsen ingen muligheder for at få sine penge tilbage. Medmindre ekskæresten løj, og Rikke Nielsen kunne bevise det.

- Ekskæresten taler under straffeansvar, og det er strafbart at lyve. Men fogedretten hjælper ikke med at undersøge, om skyldner rent faktisk ejer nogen aktiver, forklarer advokat Lone Brandenborg.

Forløbet kort:

 • 2000: Rikke Nielsens far, Kjeld Nielsen, har skrevet i sine pensionspapirer, at hans søn og datter skal have hans pension hos PFA ved dødsfald
 • 2001: Kjeld Nielsen har skrevet, at hans kæreste skal have PFA-pensionen ved dødsfald. 
 • 2004: Han og kæresten går fra hinanden og flytter hver for sig.
 • Sommeren 2013: Kjeld Nielsen får konstateret blærekræft.
 • 4. januar 2014: Kjeld Nielsen dør.
 • Vinteren 2014: PFA udbetaler pensionen til Kjeld Nielsens ekskæreste.
 • 2015: Rikke Nielsen får medhold i retten: Ekskæresten skal betale pensionen tilbage. 

På jagt efter beviser

Derfor gik Rikke Nielsen i gang med at undersøge sagen på egen hånd. I flere år forsøgte hun at bevise, at farens ekskæreste havde værdier, men uden held.

- Det har jeg brugt meget tid på at grave rundt i. Det har været opslidende og grænseoverskridende at skulle opsøge fremmede mennesker, selvom de ofte har været søde til at hjælpe mig, siger hun.

Rikke Nielsen har haft mulighed for at trække ekskæresten i fogedretten hver sjette måned. Det har hun gjort flere gange. Men hver gang har ekskæresten erklæret sig insolvent.

- Det har været frustrerende. Især al den tid jeg har måttet bruge. Kampgejsten har heller ikke altid været lige stor, siger hun.

Faktisk lagde Rikke Nielsen sagen på hylden efter to års tid. Det blev for udmattende for hende. Og hun følte slet ikke, at hun havde haft tid til at begrave sin far rigtigt og få bearbejdet sorgen.

Pengene kommer fra uventet kant

Alligevel kunne hun ikke leve med uretfærdigheden, og efter noget tid forsøgte hun igen at tage sagen op. Hun besluttede sig samtidig for at medvirke i ’Når arven splitter os’ for at få sin historie frem i lyset.

Her mødtes hun med advokat Lone Brandenborg, der læste hele hendes sag igennem. Svaret var klart: Rikke Nielsen havde gjort alt, hvad hun kunne, for at få pengene tilbage fra ekskæresten.

Til gengæld kunne pengene måske findes et helt andet sted.

- I min optik har PFA været for hurtige til at udbetale pengene. De har ikke sørget for at orientere børnene, så de kunne komme med indsigelser og dermed bremse den udbetaling, der har fundet sted, sagde Lone Brandenborg.

Derfor tog de kontakt til PFA i forsøget på at få dem til at udbetale forsikringssummen endnu en gang.

Og pludselig tikkede der en mail ind fra PFA.

De ville gerne udbetale forsikringssummen til Rikke Nielsen og hendes bror. De er uenige i, at de havde begået en fejl. Men fordi den tidligere ekskæreste, efter eget udsagn, havde brugt alle pengene og var erklæret insolvent, ville de gerne udbetale dem endnu en gang.

Efter næsten fem år har Rikke Nielsen og hendes bror nu endelig fået deres retmæssige arv fra faren. Penge, de ifølge Lone Brandenborg primært har fået, fordi Rikke Nielsen har kæmpet en utrættelig kamp.

- Jeg tænker, at Rikke har været heldig, fordi hun er så vedholdende. Hun har gjort et stort stykke arbejde. Det har kostet hende meget tid og mange penge, siger hun.

Mange danskere kan stå i samme situation

Faktisk er der stor risiko for, at Rikke Nielsens historie ikke bliver en enlig svale.

Siden 2014 er lovgivningen nemlig blevet ændret. I dag har pensionsselskaberne stadig en forpligtigelse til at orientere skifteretten, men skifteretten skal ikke længere orientere de nærmeste arvinger om pensionsudbetalinger efter deres afdøde pårørende.

Det kan betyde, at flere vil stå i Rikke Nielsens situation eller måske slet ikke opdager, at der er en pension, de skulle have haft.

- Det kan få meget store konsekvenser, fordi arvingerne ikke ved, at de skal komme med indsigelser, og hvem pensionerne udbetales til, forklarer advokat Lone Brandenborg.

Ifølge hende er lovgivningen ændret for at spare skifteretten for det ekstra arbejde. Rikke Nielsen synes, det er problematisk, at reglerne nu er ændret.

- Jeg synes, det er forkert, at der kan blive udbetalt noget arv, uden den nærmeste familie er blevet underrettet, siger hun.

Hvis man som nærmeste arving er i tvivl, om ens afdøde familiemedlem har efterladt en arv eller pension, man ikke kender til, kan man gøre følgende:

- Man skal ind at se i afdødes skattemapper og se, hvad der står på bankkonti og hos pensionsselskaberne. Det skal man gøre på eget initiativ og på den måde se, om der er nogle pensioner eller livsforsikringer, man ikke kendte til, fortæller Lone Brandenborg.

Hun råder samtidig alle til mindst hvert tredje år at tjekke deres pensioner, forsikringer og testamente igennem for at se, om det er de rigtige arvinger, der er skrevet på papirerne.

Ekskæresten: Jeg har handlet i god tro

Kjeld Nielsens tidligere ekskæreste deltager ikke i 'Når arven splitter os'. Hun har dog valgt at sende nedenstående udtalelser i en mail til TV 2. Hun ønsker desuden at være anonym.

- Jeg står på pensionen, så jeg er sikker på, at pengene er mine. Jeg er stadigvæk i den tro, og jeg synes, pengene er kommet til den rette. Jeg kan godt forstå, at det er træls for Rikke, at hun ikke har fået pengene, men jeg mener stadigvæk, at jeg har handlet i god tro, skriver hun.

Hun hævder fortsat, at hun er insolvent, og at hun har brugt pensionen:

- Jeg har blandt andet brugt pengene på at udbetale forskellige lån efter flere års ledighed. Jeg har også brugt dem på en nyere, brugt bil og en rejse.

Du kan følge hele Rikke Nielsens historie i 'Når arven splitter os' på TV 2 klokken 20 eller allerede nu på TV 2 PLAY.