Nyheder

Anklager mod Jehovas Vidner i flere lande for ikke at anmelde sexmisbrug af børn

En australsk kommission fandt i 2016, at Jehovas Vidners interne regler var problematiske i sager om misbrug af børn. Dansk ekspert er enig.

I 2014 undlod en såkaldt ældste fra Jehovas Vidner at underrette myndighederne om en mistanke om overgreb på et 14-årigt barn fra Næstved, selvom det ifølge dansk lovgivning burde have været anmeldt.

Sagen er dog langt fra enestående for den religiøse organisationen, der med sine omkring 8,5 millioner medlemmer har afdelinger i store dele af verden.

I blandt andet USA og Australien har myndighederne fundet frem til, at Jehovas Vidner i en lang række tilfælde har undladt at underrette myndigheder om mistanker om sexmisbrugte børn.

Sagen i Australien trak overskrifter verden over i 2016, da en undersøgelseskommission fandt frem til, at den religiøse organisation siden 1950 har undladt at anmelde 1006 personer, der mistænkes for seksuelt misbrug af børn.

Hvem er Jehovas Vidner?

  • Stiftet i USA i 1881
  • Udspringer af kristendommen, men følger sin egen bibeloversættelse
  • Mener, at Guds navn er Jehova
  • Menigheder mødes ikke i kirker, men såkaldte rigssale
  • Dåben sker først efter årelang træning og markerer, at den døbte vil tjene Jehova og menigheden
  • Har ifølge egne tal over otte millioner medlemmer på verdensplan. I Danmark er der knap 15.000
  • Styres af et styrende råd med base i New York, USA
  • Udstødelse sker, hvis et medlem ikke angrer en alvorlig overtrædelse af religionens regler. Familiemedlemmer opfordres til ikke at have kontakt til den udstødte.

Kilde: JW.org

Kommission: To-vidne-regel er problematisk

I Jehovas Vidners interne regler, der blandt andet er beskrevet i håndbogen for ældste, fremgår det blandt andet, at de ældste skal undersøge sager som drab og seksuelt misbrug af børn.

I Australien mente myndighederne, at netop de interne regler betød, at børn i Jehovas Vidner ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod pædofile.

- Vi anser ikke Jehovas Vidners organisation for at være en organisation, der reagerer tilstrækkeligt på seksuelt misbrug af børn, skrev kommissionen i sin rapport.

Kommissionen fandt blandt andet, at Jehovas Vidners to-vidne-regel, som betyder, at der skal være to vidner til en forbrydelse, før de ældste kan træffe afgørelse, medførte, at sexforbrydere havde mere eller mindre frit spil.

- En, der klager over seksuelt misbrug af børn, men hvis påstand ikke er blevet bekræftet af deres krænkers bekendelse eller et andet "troværdigt" øjenvidne, er i praksis magtesløs og vil være udsat for fortsat traumatisering, skrev kommissionen.

Skulle betale 35 millioner dollars til offer

Også i USA har Jehovas Vidner været under anklage for ikke at underrette myndighederne om overgreb på børn.

I september 2018 afgjorde en dommer i den amerikanske delstat Montana, at Jehovas Vidner skulle betale en erstatning på 35 millioner dollars - svarende til 231 millioner kroner - til en kvinde, der anklager organisationen for at hemmeligholde de overgreb, hun blev udsat for som barn.

En lignende sag kom også for en dommer i San Diego i 2014. Her blev Jehovas Vidner dømt til at betale 13,5 millioner dollars til en mand, fordi højtstående medlemmer af Jehovas Vidner havde håndteret overgreb mod manden forkert. Sagen endte i 2018 med et forlig mellem offeret og Jehovas Vidner. Jehovas Vidner ankede afgørelsen.

I England og Canada har der været lignende sager mod menigheder i Jehovas Vidner.

Også i Norge har flere medier i de senere år beskrevet, hvordan Jehovas Vidner ikke gør nok for at beskytte børn mod seksuelt misbrug.

Det gælder blandt andet avisen Fædrelandsavisen, der har talt med flere tidligere medlemmer af Jehovas Vidner, der fortæller, at de har været udsat for overgreb, der ikke blev håndteret korrekt af de ældste i menighederne.

Ekspert kritiserer Jehovas Vidners retspraksis

En medvirkende årsag til de mange sager i Jehovas Vidner kan ifølge professor i religionsret ved Roskilde Universitet Lisbet Christoffersen først og fremmest være, at organisationen er et meget lukket miljø.

- Det er også det, der har gjort sig generelt gældende i den katolske kirke, hvor der har været mange sager om misbrug af børn, som myndighederne ikke blev underrettet om, siger hun.

Yderligere mener hun, at Jehovas Vidner har etableret en intern justits, hvor magtbalancen er til fordel for dem, der begår forbrydelsen. Hun mener ikke, at den svage parts rettigheder i en sag om for eksempel misbrug af børn sikres tilstrækkeligt.

- Med to-vidne-reglen sikres den svage part ikke. Hvis ikke der har været to vidner, så er der ikke nogen, der kan anklages for at have begået forbrydelsen. Vi har i Danmark helt bevidst afskaffet denne regel for længe siden, fordi retspraksis bør sikre den svage part mest muligt, siger Lisbet Christoffersen

Ekspert: Trossamfund skal altid gå til myndighederne først

Udover to-vidne-reglen mener Lisbet Christoffersen også, at Jehovas Vidners retspraksis på en række andre områder forsømmer de rettigheder, som borgere bør været omfattet af i et retssamfund.

- Offeret og den anklagede er for eksempel ikke sikret en advokat, der kan tale for sig, ligesom offentligheden ikke har adgang til bevismateriale og retssagen, siger hun.

Lisbet Christoffersen henviser til, at en lang række andre trossamfund lever op til standarderne for retspraksis, ligesom det også er tilfældet i andre foreninger og organisationer som eksempelvis det europæiske fodboldforbund, UEFA's sportsdomstol.

- Sådan burde det også være i Jehovas Vidner, siger hun.

Lisbet Christoffersen understreger, at Jehovas Vidner og andre trossamfund kun har ret til at undersøge og vurdere rettigheder til et medlemskab og ikke straffesager.

- Straffesager skal vurderes af samfundets almindelige myndigheder, hvilket betyder, at alle anklager om strafbare forhold først skal undersøges hos myndighederne. På grundlag af denne undersøgelse kan trossamfundet så tages stilling til medlems- og værdighedsforhold internt, siger hun.

Jehovas Vidners hovedkontor undskylder

Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor i Holbæk ønsker ikke at stille op til interview med TV 2.

I en mail skriver kontoret, at Jehovas Vidner i Danmark siden 2003 konsekvent har "rådgivet de ældste om, at alle anklager om børnemisbrug skal meldes til myndighederne".

I samme mail undskylder organisationen, hvis nogen tidligere medlemmer af Jehovas Vidner mener, at overgreb ikke er blevet meldt til myndighederne.

- Hvis det er tilfældet, undskylder vi det. Vi vil dog nævne, at ofrene fortsat kan melde det til myndighederne. Hvis myndighederne så kommer frem til, at vi har handlet forkert, vil vi naturligvis tage os af det. Som organisation er vi hele tiden på udkig efter at gøre det bedre, står der i mailen.