Nyheder

Kvinde fødte helt uden hjælp - sagde nej til scanning, kontrol og jordemor

Den lukkede Facebook-gruppe ’Fødsler på trods af generelle anbefalinger’ har 842 medlemmer.

For de fleste er det naturligt og trygt at føde på et hospital med en jordemoder.

Men ikke for 39-årige Pernille Zawadzka. 

Hun har født tre børn, og gennem alle sine graviditeter har hun takket nej til scanninger.

Alle tre er født hjemme, og den yngste bevidst uden assistance fra en jordemoder. Hun er "tiltrukket af kraften og det magiske ved at følge intuitionen", forklarer Pernille Zawadzka om sine fødsler.

Hun oplevede, at scanninger og undersøgelser var med til at skabe en unødig frygt for, om noget kunne gå galt.

- Og kommer der frygt ind i mit system, går alt flow i stå, og jeg mister forbindelsen til min intuition, siger hun.

Bevægelse fra USA

Pernille Zawadzkas tre døtre er i dag 11, 9 og 7 år. Hun forsøger at leve sit liv så naturligt som muligt, og derfor havde hun også et stærkt ønske om, at hendes fødsler skulle foregå naturligt og uden unødig indblanding fra sundhedspersonale.

Hun er inspireret af den amerikanske forfatter Laura Shanley, der har skrevet bogen 'Unassisted childbirth' og er fortaler for fødsler uden indblanding fra sundhedspersoner. En bevægelse, der i USA kaldes 'freebirth'.

- Det inspirerer mig så meget, det med at være tro mod sin kraft. Vi har en massiv kraft, og omkring fødsler kunne jeg bare mærke i mit hjerte, at vi kvinder er meget stærkere og visere, end vi tror. Det er godt at få hjælp, når vi har brug for den, men at gå med krykkestok, når vi godt kan selv, laver mere ballade end gavn, siger hun.

For nylig beskrev flere udenlandske medier en sag, hvor en kvinde fra Californien, der er en del af bevægelsen, fødte et barn, der døde under fødslen.

Hun var gennem en seks dage lang fødsel kun i selskab med sin mand og et virtuelt netværk af andre freebirth-fortalere, skriver det amerikanske medie The Daily Beast.

Fødsler trods anbefalinger

I Danmark findes bevægelsen ikke, men i den lukkede Facebook-gruppe ’Fødsler på trods af generelle anbefalinger’ deler de 842 medlemmer erfaringer og tanker om at føde på måder, der frarådes af det offentlige system.

Det kan være ønsket om at føde hjemme, selvom der er forhold, der gør, at det anbefales at føde på hospitalet. Eller ønsket om at vente på, at fødslen går i gang af sig selv, og derved undgå igangsættelse.

Heidi Lykholt fra Aalborg er administrator for gruppen. Hun fødte sit første barn på hospitalet, mens nummer to var planlagt som en hjemmefødsel.

- Men da fødslen gik i gang, tænkte jeg: "Det går fint. Jeg vil ikke forstyrres i min lille boble", fortæller hun.

Da hun nåede pressefasen, valgte parret dog at ringe efter jordemoderen.

- Hun når at være der i ti minutter, før jeg har født. Hun guider mig ikke, hun er der bare. Jeg tager selv min datter op af vandet. Bagefter tjekker hun, at jeg ikke skal syes, og går igen, da hun kan se, at alt er fint, fortæller Heidi Lykholt.

- Det var så fantastisk, og der havde jeg virkelig en urkvinde-følelse. Det er en vigtig følelse af styrke, som mødrene ikke opnår, hvis de oplever en traumatisk fødsel eller ikke føler sig hørt, siger hun.

Heidi Lykholt er ikke i tvivl om, at hun vil føde hjemme, hvis hun skal have et barn til – og givetvis uden assistance, hvis alt går fint.

- Vi er blevet så kropsforskrækkede og autoritetstro, at jordemoderen og fødselslægen skal fortælle én, hvad man skal gøre. Folk er kommet så langt væk fra at lytte til deres egen krop og stole på, at den kan, siger hun.

Sidder i et andet rum

Det er usædvanligt, at kvinder vælger at føde uden assistance i Danmark, men det præcise omfang er ukendt. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere vælger hospitalerne fra. I 2016 var der 1925 hjemmefødsler, hvilket svarer til 3,1 procent af alle fødsler. I 2012 var antallet af hjemmefødsler 771.

Og der er en tendens til, at hjemmefødende kvinder har særlige ønsker til deres fødsel, fortæller Mie Hammershøi, der er formand for hjemmefødselsordningen i Region Sjælland, der har eksisteret siden 1991.

- Jeg oplever indimellem, at der er nogen, der vil have mig til at være i et andet rum under fødslen og kun træde til, hvis der opstår problemer. Jeg er blevet bedt om at sidde hos naboen eller i havestuen, fortæller Mie Hammershøi, der dog har afvist at assistere en fødsel uden at være til stede i rummet.

- Her har vi en dialog om, hvad der som minimum skal til fra vores side for, at vi kan tage fagligt ansvar for fødslen og barnets trivsel, siger hun.

Mistillid bekymrer

Jordemoderforeningen fraråder at føde uden en jordemoder til stede.

- Selvom de fleste kvinder føder relativt ukompliceret, også uden hjælp, er der behov for årvågenhed, siger formand Lillan Bondo og uddyber:

- Svangerskabsforgiftning kan udvikle sig før, under og efter fødslen, og blandt andet derfor er det vigtigt, at vi er til stede for at holde øje med symptomerne hos kvinden. Også det at lirke et barns hoved forsigtigt ud er en kunst, der er med til, at kvinden ikke får for store bristninger, siger hun.

Historier om kvinder, der vælger at føde alene eller trodser generelle anbefalinger, bekymrer Jordemoderforeningen.

- Det bekymrer mig, hvis der spreder sig en opfattelse i det her land af, at en jordemoder ikke vil være til stede i folks hjem på deres betingelser. Det vil vi rigtigt gerne. Vi vil stille vores faglighed til rådighed, så kvinden får en god fødsel, og så vi kan hjælpe hende til at give barnet den bedst mulige start, siger Lillian Bondo.

- Vi har et samfund i Danmark, hvor vi som jordemødre er forpligtet til at stille os til rådighed på kvindens vilkår. Det er med til at øge tilliden til, at vi ifølge lovgivningen ikke kan sige til en kvinde: "Du skal!" Hun ved, at hendes krop er hendes råderum, og hendes valg er det, der gælder. Når hun ved det, er hun mere motiveret for at høre begrundelserne for, hvorfor vi synes, at hun skal vælge noget andet, samtidig med at hun tør stole på, at det er hendes valg, der gælder, siger Lillian Bondo.

Det er ikke ulovligt at føde uden en jordemoder.

Ville føde i skoven

Pernille Zawadzka arbejder som clairvoyant og spirituel livsvejleder og har blandt andet afholdt kurser i, hvordan man kan kommunikere med sit ufødte barn. Det har hun selv gjort i alle sine tre graviditeter.

Da hun var gravid med sit andet barn, havde hun en ”samtale” med sit ufødte barn.

- Hun fortalte mig, at hun ville fødes ude i en skov, fortæller Pernille Zawadzka, der fik et indre billede af det præcise sted, som datteren ønskede at blive født: under et træ, hvor moren ofte gik tur.

Hvorfor får man fødselsdepression?

Der er stort set altid flere årsager til, at man udvikler en fødselsdepression.

I nogle tilfælde vil det meget hurtige fald i niveauet af kønshormonerne efter fødslen bidrage til, at særligt modtagelige kvinder udvikler en depression.

Andre faktorer kan spille ind:

  • Belastende livshændelser
  • Hvis man tidligere har haft episoder med depression (ikke nødvendigvis i forbindelse med fødsel)
  • Dårlig social støtte f.eks. fra kæresten eller ægtefællen
  • Problemer i parforholdet i øvrigt
  • Hvis der er andre i familien, der har lidt af fødselsdepression

Kilde: Sundhed.dk

Pernille Zawadzka og hendes mand var enige om, at det var det helt rigtige at føde ude i skoven.

- Men selvom jeg vidste, at jeg sagtens kunne føde alene, holdt frygten for reaktionerne fra familien og omverdenen mig tilbage. Jeg turde ikke, så vi fødte hjemme ligesom første gang, siger hun.

Fødslen gik godt, men den nybagte mor var tynget af sorg over ikke at have fulgt sin intuition om at føde i skoven. Og efter fødslen fik hun migræne og tegn på en begyndende fødselsdepression.

- Det var helt klart min krops måde at fortælle, at jeg ikke har lyttet til den, siger hun og fortsætter:

- Så da jeg skulle føde den tredje gang, valgte jeg at overgive mig 100 procent til min intuition om, hvordan jeg skulle føde, og det resulterede i en ekstatisk og stort set smertefri fødsel på blot to timer, siger hun om sin sidste fødsel, der foregik hjemme uden en jordemoder.