Danske fiskere frygter igen hollændere til havs - politiker vil have forbud

Hollandske kuttere skaber utryghed, mener danske fiskere.

Der er køligt havvand mellem hollandske og danske fiskere, der færdes ud for Nordjyllands kyster. 

Ifølge de lokale har kutterne fra Holland længe skabt farlige situationer og utryghed i området. Tirsdag blev der slået alarm efter endnu en hændelse.

Det får nu det nordjyske folketingsmedlem Simon Kollerup fra Socialdemokratiet til at reagere og forlange et forbud. 

- Det er fuldstændig utilstedeligt og uacceptabelt, at vi oplever en så aggressiv opførsel fra de hollandske bomtrawlere, siger han til TV2 Nord.

- Det er jo ikke bare havbunden, de pløjer henover. Nu er det også vores egne fiskere, det går ud over.

Vores tålmodighed er brugt op

Simon Kollerup, politiker (S)

Bryder reglerne

Det var fiskeren Jonny Olsen fra Thorupstrand, der mandag måtte se til, mens en hollandsk bomtrawler - en båd, der trækker tunge jernnet hurtigt hen over havbunden i jagten på fisk - nærmede sig hans garn i Skagerrak, som farvandet mellem Nordjylland og Sydnorge hedder.

 - Det er lidt træls. De kommer og vil bestemme over området her og ødelægger fiskeriet, siger han til TV2 Nord.

Det tunge jern kan forårsage stor ødelæggelse, hvis det får fat i fiskenet, som Jonny Olsen blandt andre benytter sig af i sit fiskeri. Hans kritik går også på, at det ikke er muligt at få radiokontakt med de udenlandske kuttere, når de farlige situationer opstår.

Noget, der ellers er påkrævet, når man færdes i dansk farvand.

Ødelagt udstyr for tusindvis af kroner

I løbet af de seneste år er konflikten blevet optrappet. De hyppige besøg af hollandske bomtrawlere har allerede resulteret i en kollision mellem en 200 ton tung hollandsk trawler og en noget mindre dansk kutter. Derudover er der ødelagt fiskeudstyr for mange tusind kroner, når hollandske trawlere for eksempel sejler ind i danske garn.

Det fik tidligere på året fiskeriministeren, Eva Kjer Hansen (V), til at søsætte et kontrolskib, der havde til opgave at holde øje med fiskerifartøjerne og dermed undgå lignende episoder.

Indtil videre har skibet ikke konstateret nogen lovovertrædelser. Men det er blot et tegn på, at tiltaget ikke er godt nok, mener det lokale folketingsmedlem.

- Vi må bare konstatere, at regeringen sidder på hænderne. Det er endnu ikke lykkedes at sørge for, at de danske kontrolskibe også kan kontrollere hollænderne så omfattende, som man kan med danske skibe, så vores tålmodighed er brugt op, siger Simon Kollerup til TV2 Nord

Forbud kan blive svært

Ifølge politikeren er den eneste løsning at indføre et forbud mod bomtrawlfiskeri i Skagerrak. Både for fiskernes skyld, men også for havbunden, som han mener bliver forstyrret af det tunge jern. Hertil er der delte meninger blandt forskere. 

Det kan dog blive svært at få gennemført et decideret forbud, da fiskeriet foregår i internationalt farvand.

I Øresund har et forbud mod at benytte trawl været en realitet siden 1932. Det blev i sin tid indført for at lette den tætte skibstrafik i området og ikke med omtanke på havbunden.