GO'

Danmark har den højeste stigning af unge hjemløse i Norden

Vi skal kigge mod Norge for at bremse udviklingen, lyder det fra ekspert.

Danmark er det eneste land i Norden, hvor andelen af unge 18-29-årige, der ender i hjemløshed, stadig er stigende. Det viser en ny undersøgelse, som foreningen Hjem til Alle har lavet sammen med Kraka.

I Norge har man oplevet et fald i hyppigheden, mens Sverige har ligget stabilt og undgået en stigning, lyder det i undersøgelsen.

Ifølge hjemløsetællingen fra 2017 er antallet af unge hjemløse i Danmark steget med knap 1200 personer i de sidste otte år, hvilket er en fordobling. Der er omkring 6600 hjemløse i Danmark, og 2300 af dem er unge hjemløse.

Ifølge direktør i Hjem til Alle, Vibe Klarup, er der tre årsager til stigningen.

- Der er en ungdom, hvor nogen vokser op i svære kår med anbringelse og familier, som har misbrug og psykisk sygdom. Økonomien for de her unge er hård, og de har ikke ret meget mange penge, hvis de skal ind på boligmarkedet. Endeligt - og måske vigtigst - så mangler vi billige boliger til især unge hjemløse, som de kan betale, siger hun.

Definition af hjemløshed

  • Overnatter på gade.
  • Overnatter på midlertidige væreteder.
  • Midlertidig overnatning uden kontrakt.
  • Ophold hos kriminalforsorgen eller på hospitalet.

Isolerede sig på gaden

En af de unge i statistikken er 29-årige Jonas Laursen, der har været hjemløs i otte år. Hans liv uden fast tag over hovedet startede, da der ikke blevet taget hånd om hans misbrug med stoffer, da han var yngre.

Han fik en bolig som 18-årig efter at have boet i plejefamilie, men oplevede ikke, at han fik nogen støtte.

- Selvom jeg havde været oppe på kommunen flere gange og fået enkeltydelser til blandt andet husleje, så reagerede de ikke rigtig på det, og til sidst endte det med, at jeg ikke havde betalt husleje, og så blev jeg udsat af min bolig, siger han i 'Go' aften Danmark'.

I løbet af årene har Jonas Laursen boet rundt omkring på folks sofaer, forsorgshjem eller herberger. For ham er det en generel utryghed, som er det værste. Fra de mennesker, som er omkring en på herbergerne, eller om det nu sikkert, at man kan låne sofaen hos en ven.

Lige nu bor han på et bosted, hvor han er i behandling for sit misbrug. Hans liv på gaden handlede typisk om at finde et sted, hvor han kunne isolere sig, så han kunne gemme sine følelser og flygte fra virkeligheden i et misbrug.

- Jeg har boet meget på forsorgshjem, hvor der er psykisk syge mennesker og misbrugere, som kan være meget utryghedsskabende, og ofte er der ballade, siger Jonas Laursen.

Gør som i Norge

For at bryde statistikken og undgå flere eksempler som Jonas Laursens foreslår Vibe Klarup fra Hjem til Alle, at man kigger mod Norge, hvor de er lykkedes med at nedbringe antallet af unge hjemløse.

Til sidst endte det med, at jeg ikke havde betalt husleje, og så blev jeg udsat af min bolig

Jonas Laursen, hjemløs

Her har man først og fremmest sørget for, at folk har en stabil boligsituation, og derefter hjulpet med, hvordan man bor i boligen og sørget for hjælp til psykiatri.

- Man har fra centralt hold satset på boliger siden 2000 og sørget for, at der er billige boliger, og at folk altid har penge til at betale huslejen. Det mangler vi at gøre i Danmark, siger Vibe Klarup.

Børne- og socialminister, Mai Mercado, siger at en handlingsplan, som hedder housing first netop nu er ved at blive rullet ud, men hun appellerer også til kommunerne.

- Når man planlægger almene boliger i sin kommune, skal man også tage højde for de udsatte, som ikke har brug for store boliger men mindre boliger. Samtidig skal man have blik for skæve boliger som udslusningsboliger, inklusionsboliger og en række andre ordninger, så vi kan få folk ud af hjemløshed, siger Mai Mercado.

I Danmark er der 263 unge hjemløse per 100.000 indbyggere. I Norge er det 135.

Generelt er Danmark det eneste land i Norden, hvor antallet af mennesker uden fast adresse fortsat stiger. Fra 2009 til 2017 steg antallet med 1600 personer. I Norge er hjemløsegruppen skrumpet med mere end en tredjedel, og Finland har oplevet et fald på 13 procent. I Sverige er der en opbremsning i tallene.

Det er første gang, at hjemløsetællinger for de fire lande bliver sammenlignet, og resultaterne placerer Danmark i bunden af ranglisten på flere parametre.