Lokalt

Psykolog: Du giver dit dårlige selvværd videre til dine børn

TV 2 Østjylland logo
I samarbejde med TV 2 Østjylland

Når mødre taler dårligt om sig selv foran deres døtre, kan det få betydning for døtrenes selvværd senere i livet.

- Hun kalder sig selv for 'Banan Face'.

- Hvis jeg finder en flot top, vil hun ikke have den, fordi hun synes, hendes arme hænger.

- Hun synes, hun bliver oppustet af gluten.

Udsagnene stammer fra kvinder, der forklarer, hvordan deres mødre har talt om sig selv.

Måske har du selv sagt noget lignende, måske har din kone eller din mor. Uskyldigt nok i øjeblikket, men er det også det efterfølgende?

For hvilken betydning får det for nutidens piger, hvis de har fået mors nedsættende bemærkninger om sig selv ind med modermælken? 

Hvilken betydning får det for nutidens piger, hvis de har fået mors nedsættende bemærkninger om sig selv ind med modermælken? Video: TV 2 Østjylland

Mor som rollemodel

Kvinder kan have en tendens til at tale dårligt om sig selv, og det kan ifølge psykolog Charlotte Diamant få konsekvenser for børnene senere i livet.

- Datteren lærer af sin mor, så hvis hun (moren, red.) taler dårligt om sit udseende, så vil datteren se det, som om der er en rigtig og en forkert måde at se ud på, siger hun.

Døtrene kan opleve, at de får et uhensigtsmæssigt stort fokus på kroppen senere i livet, hvor moderens ord vil sidde i baghovedet som et pejlemærke om, hvordan man kan se rigtig og forkert ud.

Forfatter og feminist Mette Korsgaard mener også, at mødrene har et ansvar, men påpeger samtidig, at vi skal stoppe med altid at pege fingre af kvinderne. Ifølge hende befinder vi os lige nu i en ond cirkel, hvor historien gentager sig:

- Mødre skal tale ordentligt om sig selv og tale ordentligt om kvinder generelt. Ellers bliver vi bare ved med at gentage den samme historie.

Hun fremhæver, at mødrene, der taler dårligt om sig selv, også har haft mødre, der skulle kritisere deres eget spejlbillede.

Miniguide: Sådan giver dit barn godt kropsselvværd

1. Hvis barnet taler dårligt om sig selv så anerkend deres følelser og undlad at tale det væk, men gå ind i snakken ved at spejle barnet. Hvis barnet siger, at det er tyk så spørg til, hvor det er tyk, og lyt til hvilke tanker barnet har.

2. Italelesæt overfor barnet hvad det er, kroppen kan. Forklar hvorfor det er godt, at kroppen kan bære os rundt, og at den for eksempel kan give et kram. På den måde fremhæves kroppens funktioner i stedet for, hvordan den ser ud.   

Kilde: Charlotte Diamant, psykolog

Forklar, at vi alle er forskellige

Men hvordan får man så godt selvværd, og hvordan kan man som mor være med til at give sin datter et bedre forhold til sin krop?

- Mødrene skal forklare, at vi alle sammen er forskellige, og det vigtigste er, at vi har det rart med os selv. Vi skal øve os i at tænke, at det er i orden, at brysterne ikke er lige store, at vi har en bule på maven, og at næsen er skæv, siger Charlotte Diamant.

Hun fremhæver her, at det er vigtigt at huske på, at man som forældre har ansvaret for barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. Derfor er det vigtigt, at man tilsidesætter sine egne behov over for sine børn og udelader dårlig snak om sig selv. Det vil i sidste ende hjælpe barnet med at få bedre selvværd.

Mette Korsgaard påpeger, at indstillingen til kvinder skal ændres generelt i samfundet:

- Det er ikke kun mors skyld, det er samfundets fremstilling af kvinder, der skal ændres.

Medierne stiller urealistiske krav

Ifølge Mette Korsgaard stiller medierne i høj grad urealistiske krav til kvinder. Hun mener, at den måde, kvinder bliver fremstillet på, er med til at skabe en stereotyp opfattelse af, hvordan en kvinde skal se ud:

- Tænk på Disney-prinsesserne, de har kroppe som nogen på fire år. Og så har de så store øjne, at de er helt uproportionerede. Det er, som om de kvindelige figurer bliver mere og mere urealistiske, siger Mette Korsgaard.

Hun mener derimod, at de mandlige figurer på film ses i meget mere nuancerede udgaver, og fortsætter:

- Hvis der er en tyk pige med i en amerikansk film, er hun den sjove. Det er faktisk, som om man får en opfattelse af, at man først er en succes, når man er blevet tynd og har smidt brillerne, forklarer hun.