Nyheder

Lang vej til at få alle pengene hjem - svindelmistænkt har værdier for 2,1 millioner kroner

Den 64-årige kvinde har ikke efterladt sig store værdier i Danmark. Dermed er der lange udsigter til at staten kan få sine millioner tilbage i kassen.

Mens den tidligere afdelingsleder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen formentlig er rejst til udlandet, arbejder Kammeradvokaten herhjemme på højtryk for at finde ud af, hvilke værdier hun har efterladt.

Et nyt dokument viser et mildest talt nedslående regnestykke for den danske stat. 

TV 2 har fået aktindsigt i en redegørelse fra Kammeradvokaten over de aktiver Anna Britta Troelsgaard Nielsen har.

Redegørelsen viser, at aktiverne udgør i alt 2.123.810 kroner og 61 øre - altså kun godt 2,1 millioner.

Passiverne udgør til gengæld 122.751.069 kroner. Der er tale om det krav, der udgøres af de cirka 111 millioner, der skal være svindlet for i Socialstyrelsen, samt renter.

Der mangler altså knap 121 millioner kroner i statskassen.

Skylder stadig penge i huset

TV 2 har de seneste dage gennem en række artikler kunnet tegne et billede af Anna Britta Troelsgaard Nielsen som en kvinde, der ikke har manglet noget. Hun har brugt store millionbeløb på kostbare rideheste, luksusbiler og ejendomme i Sydafrika. 

Men de mange penge er tilsyneladende brugt alle andre steder end hjemme i Hvidovre.

Af redegørelsen fra Kammeradvokaten fremgår det for eksempel, at hun stadig skylder over en million kroner i huset på Hvidovrevej. Et hus, hun købte sammen med sin nu afdøde mand tilbage i 1986.

Hun skylder også 50.000 svenske kroner i sin ødegård i Sverige ifølge redegørelsen.

Særligt sønnen havde et forbrug, 'man har lagt mærke til' i Sydafrika, fortæller Emil Ellesøe Ditzel.

Vil gerne betale pengene tilbage

Ifølge et retsdokument fra Sø- og Handelsretten har Anna Britta Troelsgaard Nielsen faktisk givet udtryk for, at hun gerne vil betale pengene tilbage.

I skifteretten oplyste hendes advokat, Nima Nabipour, at hans klient har sagt, at "hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer".

TV 2 har dagen igennem forgæves forsøgt at få en kommentar fra advokaten.

Pensionen er beslaglagt

64-årig kvinde - Anna Britta Troelsgaard Nielsen - mistænkt - 111 millioner

Københavns Byret har konkluderet, at der ikke kan nedlægges navneforbud i sagen. Dommeren lagde vægt på lovovertrædelsens grovhed sammenholdt med den 64-åriges betroede stilling.

TV 2 følger de presseetiske regler, der fastslår, at ”En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør udelades, når ingen almen interesse taler for at offentliggøre navnet”.

TV 2 vælger derfor at bringe navnet af flere årsager:

  • Sagen har stor samfundsmæssig interesse
  • Forbrydelsens grovhed og omfang med offentlige midler
  • Anna Britta Troelsgaard Nielsen har haft en betroet stilling i Socialstyrelsen

Kammeradvokaten mener, at huset på Hvidovrevej kan sælges med et provenu på 800.000 kroner, ødegården for 600.000 kroner.

Ad to omgange har Anna Britta Troelsgaard Nielsen derudover indbetalt i alt 466.102 kroner i en ratepension og en kapitalpension. 

Ifølge redegørelsen er der derudover fundet 238.748 kroner på hendes bankkonti.

Sammenlagt betyder det, at der i alt er konstateret aktiver for 2,1 millioner kroner. 

Penge, som Anna Britta Troelsgaard Nielsen altså ikke længere kan råde over. 

Så på trods af Anna Britta Troelsgaard Nielsens velvilje til at betale tilbage, er der umiddelbart langt vej igen.