Nyheder

FAKTA: Mennesket har gjort Jorden én grad varmere

Der skal vidtrækkende tiltag til, hvis den globale opvarmning ikke skal løbe løbsk ifølge ny klimarapport.

Mandag har FN's Klimapanel offentliggjort en særrapport, der slår fast, at der skal gøres langt mere, hvis ikke klodens hedetur skal udvikle sig til en permanent feber.

Det er nu der skal handles

Her er panelets konklusioner om, hvor grelt det står til, og hvad der kan gøres:

* Menneskelig aktivitet som eksempelvis udledning af CO2 menes at have gjort Jorden omkring en grad varmere end før industrialiseringen.

* Den globale opvarmning ventes at ramme 1,5 grader mellem 2030 og 2052, hvis den fortsætter i det nuværende tempo.

* Hvis der ikke bliver givet yderligere tilsagn fra verdens regeringer, vil den globale opvarmning ramme cirka tre grader i 2100, og temperaturstigningerne vil fortsætte derefter.

* Allerede i dag er der konsekvenser af den globale opvarmning. Hedebølger, tørke, naturbrande, oversvømmelser og storme forekommer hyppigere og er kraftigere. Hvis temperaturen stiger yderligere, ventes mere ekstremt vejr.

* Der er stadig mulighed for at stoppe opvarmningen. Det vil dog kræve "hurtige og vidtrækkende" tiltag inden for en række områder, eksempelvis energi-, industri-, bygge- og transportsektoren.

* CO2-udledningen skal i 2030 være faldet 45 procent i forhold til 2010, og der skal ikke være nogen nettoudledning af CO2 i 2050, hvis opvarmningen skal begrænses til 1,5 grader.

* For ikke at komme over 1,5 grader estimeres det, at der hvert år mellem 2016 og 2035 vil skulle investeres omkring 2,4 billioner dollar på energiområdet. Det svarer til omkring 2,5 procent af verdens bruttonationalprodukt.

Kilder: IPCC.

/ritzau/