Sådan afslørede Operation X fødevarefusk i Domino's

Her er en gennemgang af arbejdet hos Operation X.

Læs hele svaret fra Domino's-direktør, Carsten Falk, til Operation X i denne mail.

I lidt over et halvt år har vi på Operation X-redaktionen undersøgt forholdene i Danmarks største pizzakæde Domino’s. En undersøgelse, der endte med en omfattende razzia fra Fødevarestyrelsens rejsehold.

Indtil videre har Fødevarerejseholdet under razzia og genbesøg tildelt kæden samt hovedkvarteret mere end 70 sanktioner – heriblandt 14 bøder. Det er primært for overskridelser af fødevareholdbarheden, manglende sporbarhed, forkert eller manglende datomærkning, dårlig rengøring og for varme temperaturer i fødevarer, der ligger på køl.

Pizzakædens direktør, Carsten Falk, vil ikke stille op til et tv-interview for at svare på den omfattende kritik af virksomheden. I stedet har han sendt redaktionen et skriftligt svar, som du kan læse her. I svaret beskylder han blandt andet Operation X for at bruge uetiske metoder. Det er vi naturligvis uenige i. Her er, hvad vi har gjort for at få historien frem:

Tippet

I vinter modtog redaktionen et tip. Et tidligere pizzabud skrev til os om en række kritisable forhold hos pizzakæden. Det tidligere bud fortalte, at Domino’s forlængede holdbarheden på de råvarer, der bruges på pizzaerne ved at ændre madens datomærker. Et interessant tip, da det dels er i strid med reglerne og dels i strid med Domino’s eget budskab om, at bruge friske råvarer af høj kvalitet. Tippet blev ikke mindre interessant af, at vi kunne se, at stort set alle Domino’s butikker på det tidspunkt havde de gladeste smileyer. Hvis der foregik systematisk snyd i butikkerne, hvorfor havde myndighederne ikke opdaget det?

Tipperen ønskede ikke selv at medvirke, men gennem omfattende research og ved hjælp af sociale medier, som f.eks. LinkedIn, kom vi efterhånden i kontakt med mere end 25 nuværende eller tidligere medarbejdere. Mange fortalte, at de ligesom tipperen har oplevet, at der bliver ændret datoer på råvarerne, og at der derfor er blevet brugt udløbet mad på pizzaer, Domino’s har serveret for danskerne. Nogle af de tidligere ansatte optræder anonymt i programmet. Fælles for samtlige medvirkende kilder er, at de har accepteret, at vi må oplyse ledelsen i Domino’s om deres identitet.

Muldvarpen

Det store spørgsmål var, hvordan vi skulle kunne dokumentere forholdene i pizzakæden i dag. Ændringer af fødevarers holdbarhed var ikke ligefrem noget, man kunne læse om på Domino’s hjemmeside. I og med at handlingen foregik i hemmelighed i Domino’s lokaler, så vi ingen anden udvej end at få en muldvarp ansat i en butik. Vi forsøgte at få en ung mand eller kvinde ansat i en Domino’s butik, men det lykkedes ikke. Vi var samtidig i kontakt med en række nuværende ansatte, og efter mange snakke sagde en ansat ja til i hemmelighed at undersøge, om der foregik datoændringer i den butik, hvor hun selv havde vagter, som pizzabager.

I to måneder undersøgte hun Domino’s-butikken i Vallensbæk på sine vagter. Her optog hun blandt andet billeder og videoer med sin telefon. Hun optog også samtaler med sin chef for at dokumentere begrundelsen for, hvorfor de ikke smider gammel mad ud. Undervejs i forløbet bad vi hende søge vagter i endnu en Domino’s-butik, så Operation X kunne udvide undersøgelsen. Hun havde typisk vagter i butikkerne en eller to gange om ugen. På nogle vagter var der rygende travlt. Andre gange tid til at filme og dokumentere.

Det er et ganske omfattende arbejde at være muldvarp for Operation X. Det kræver mange møder, telefonsamtaler, overlevering af filer og optagelser mm. Vi vurderer altid muldvarpeopgaver fra gang til gang. I dette tilfælde besluttede vi en måned inde i forløbet af flere årsager at aflønne muldvarpen for den tid, hun brugte på arbejdet som muldvarp for Operation X. Det mente vi, i dette tilfælde var rimeligt og nødvendigt for den fortsatte undersøgelse. Lønnen var naturligvis fuldstændig uafhængig af, hvad muldvarpen måtte finde af dokumentation. Det var bundet op på timeløn.

Shiftmanageren

Vi kom i samme periode også i kontakt med en anden nuværende ansat. Vi blev henvist til ham fra en tidligere chef i Domino’s. Den unge mand fortalte os om en række kritisable forhold hos Domino’s – særligt omkring fødevaresikkerheden. Han fortalte blandt andet, at han ikke selv vil spise pizzaerne i Domino’s, fordi de er ’for klamme’, og så sagde han noget andet interessant.

- Nogen gange når jeg er på vagt, så får jeg af vide af min chef ”du skal ændre datoen, fordi den er udløbet i dag”. Så siger jeg ”hvorfor det?”. Så siger han ”det har jeg fået at vide fra min chef Carsten Falk”.

Det var naturligvis en yderst vigtig information - hvis det var rigtigt - at kravet om at datoændre kom direkte fra den administrerende direktør. Vi var derfor et par gange i dialog med den pågældende ansatte for at finde ud af, hvordan han kunne dokumentere sine påstande. Da vi konstaterede, at den ansatte kun var 15 år - på trods af hans ansvarsfulde stilling som såkaldt shift-manager, der blandt andet havde ansvar for at lukke butikken om aftenen – satte vi et møde op.

Formålet var blandt andet at forklare ham, at TV 2 ikke kunne lave en aftale med ham uden hans forældres samtykke. I den samtale drøftede vi blandt andet også muligheden for at være muldvarp på samme vilkår som den anden muldvarp. Men vi gjorde det også klart, at vi ikke kunne lave nogen form for aftale uden forældrenes samtykke. Den ansatte ville sætte os i kontakt med forældrene, men han vendte aldrig tilbage med en afklaring - trods flere forgæves henvendelser fra os. Vi kunne uden et samtykke ikke gå videre i dialogen med ham. Vi måtte opgive at få hans udtalelser om ledelsen dokumenteret, og hverken den unge Domino’s-medarbejder eller hans udsagn blev en del af programmet.

Domino’s klager

Domino’s direktør Carsten Falk valgte dog at klage over vores dialog med den 15-årige medarbejder allerede i maj. Han tilsendte oven i købet TV2 en underskrevet erklæring fra den 15-årige, hvori der blandt andet stod:

Har afkræftet de spørgsmål de havde, vedrørende om-datering, da det aldrig er noget vi har gjort. Han tilbød mig at underskrive en kontrakt, hvortil jeg ville få en belønning for, hver overtrædelses jeg kunne sende Tv2 dokumentation på.

Begge dele er forkerte. Vi har klar dokumentation for, at den ansatte fortæller om omdateringer hos Domino’s. Han har heller aldrig fået forelagt en kontrakt, ligesom vi aldrig har givet ham noget tilbud om at få penge for hver overtrædelse, han kunne finde. Det ville være en uetisk og ubrugelig aftale at give en bonus for hver fejl, der kunne findes, og en sådan aftale har naturligvis aldrig været på tale.  Som ovenfor anført var vi ikke i nærheden af at lave en aftale med den pågældende.

I maj blev vores muldvarp suspenderet af ledelsen i Domino’s. Hun blev bedt om at skrive under på en erklæring, som ledelsen havde formuleret om hendes samarbejde med TV 2. Det ville muldvarpen dog ikke, og hun har ikke været i virksomheden siden.

Fødevarestyrelsen orienteres

Efter muldvarpen blev suspenderet, måtte vi stoppe vores undersøgelse af Domino’s.

Vi bad derfor om et interview med Fødevarestyrelsen for at få deres vurdering. Under interviewet med sektionsleder Charlotte Kølln fremlagde vi vores dokumentation for hende, og allerede dagen efter rykkede Fødevarestyrelsens rejsehold ud på razzia i samtlige Domino’s butikker i Danmark.

Svaret fra Domino’s

Vi kontaktede derefter direktør Carsten Falk, men efter en længere korrespondance besluttede han, at han ikke ville stille op til et tv-interview. Han har valgt at bruge vores dialog med den unge medarbejder som en af hovedbegrundelserne for ikke at stille op til interview. Det på trods af at forløbet med den 15-årige som nævnt intet har med programmets indhold at gøre.

Vi har alligevel forelagt Carsten Falk al vores dokumentation, og som det kan ses i hans svar, vil han ikke kommentere de mange tidligere medarbejderes kritik af datoændringer og arbejdsforhold.

Han understreger i svaret, at omdateringer er et klart brud på Domino’s procedurer, og han har valgt at suspendere butikscheferne i de to Domino’s-butikker, hvor vores muldvarp var ansat.

Han kommenterer dog i svaret ikke på, at Fødevarestyrelsen finder problemer med mærkning eller datoer i halvdelen af hans butikker.

Til gengæld skriver han, at ”der aldrig har været nogen sundhedsmæssig risiko for fødevaresikkerheden, hvilket Fødevarestyrelsens Rejsehold også har udtalt.”

Vi har forelagt Fødevarestyrelsen denne udtalelse, og leder af rejseholdet Michael Rosenmark skriver tilbage:

- Efter at Fødevarestyrelsen blev kontaktet af Operation X i begyndelsen af juni, har vi i flere tilfælde fundet alvorlige overtrædelser af fødevarelovgivningen. Eksempelvis har Fødevarestyrelsen konstateret rotter i to butikker, det ene sted massivt. Begge virksomheder blev på den baggrund lukket midlertidigt. Endvidere har Fødevarestyrelsen fundet flere eksempler på, at restauranterne ikke havde styr på hverken temperaturer, hvor gamle deres fødevarer var eller hvor varerne kom fra. På den baggrund er varer blevet kasseret.  

- Lederen af Rejseholdet har efter de første 30 kontroller i begyndelsen af juni udtalt, at der ikke generelt var en sundhedsmæssig risiko for fødevaresikkerheden i kæden Domino’s. Det rokker dog ikke ved, at der i enkelte forretninger allerede under de første 30 kontroller var problemer med rengøring, temperaturer og holdbarheden – forhold der alle kan udgøre en risiko for fødevaresikkerheden.

Domino’s har klaget over flere af Fødevarestyrelsens afgørelser.

Efter TV 2s omtale af sagen har Domino's udsendt en pressemeddelelse. Læs den HER.