Ubådssagen

Ubådssagen: Peter Madsens ankesag fortsætter i landsretten

Onsdag forstætter ankesagen mod ubådsbyggeren Peter Madsen. Det er den anden af i alt tre planlagte retsdage.

Peter Madsen har alene anket længden af den straf, han blev idømt i byretten - en dom på livstid - og dermed har han valgt at acceptere byrettens afgørelse om, at han er skyldig i drab og mishandling.

Da sagen afvikles som en strafanke, hvor skyldsspørgsmålet ikke skal behandles, er der heller ikke indkaldt nogle vidner. Almindeligvis vil der heller ikke være bevisgførelse ud over en gennemgang af dommen fra byretten - men det er stadig uvist, præcis hvordan ubådssagen vil blive afviklet i landsretten.

Vi følger retssagen i livebloggen herunder, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål.

Læs livebloggen fra den første retsdag her.

Stil spørgsmål

Tak for i dag

Jeg siger tak for i dag og lukker bloggen for nu. Tak for mange og gode spørgsmål - jeg håber, jeg får lejlighed til at svare på flere fredag, når ankesagen fortsætter klokken 9.30 i Østre Landsret.

Spørgsmål

Mike:

Hvad vil I tro, at forsvareren vil gøre mest ud af i sin procedure? Da der jo ikke er tale om en ankesag vedrørende skyldsspørgsmålet, må det være vel være elementer, der taler for en tidsbestemt straf? Hvilke elementer kan det være?

Svar:

Betina Hald Engmark har netop afvist at kommentere, hvad hendes procedure vil indeholde.

- Proceduren skal finde sted i retten, ikke i pressen, har hun lige sagt til mig, da jeg for god ordens skyld spurgte hende på vej ud af retten.

Det er helt efter bogen, retten vil ikke have, der procederes i offentligheden.

I byretten lagde hun imidlertid i sin procedure stor vægt på, at det er usædvanligt, at en ustraffet person idømmes fængsel på livstid for et enkelt drab.

Mens anklageren procederede for, at drabet ikke er almindeligt, at det var forberedt og særdeles groft - og at livstid dermed er den rigtige straf.

Betina Hald Engmark står tilbage, efter Peter Madsen er ført ud. Hun taler med Peter Madsens tre veninder. Den ene er en tidligere fængselsbetjent, der har været omtalt i pressen. Da Peter Madsen blev ført ud, holdt de to øjenkontakt.

Kim Walls forældre har tavse forladt retssalen sammen med datterens kæreste.

De sidste journalister pakker sammen.

Forventet dom fredag

Fredag begynder den tredje og sidste dag i ankesagen altså med anklagerens procedure. Herefter er det tid til forsvarerens procedure, hvorefter Peter Madsen får muligheden for at komme med en sidste kommentar.

Endelig trækker retten sig tilbage for at votere - og det er forventet, at der vil blive afsagt dom i Østre Landsret senere fredag.

Klar til procedurer

Retsformanden spørger, om parterne er klar til procedurer.

- Det er jeg, siger anklageren.

- Ikke i dag, bryder forsvareren ind.

- Nej, nej, siger retsformanden.

- Retten er hævet. Vi fortsætter med procedurer fredag klokken 9.30, siger retsformanden.

Kan idømmes forvaring

Retslægerådet konkluderer, at Peter Madsen er normalt begavet, og at han hverken er sindssyg eller var det i gerningsøjeblikket.

- Han er ikke tidligere straffet.

- Abnormt selvoptaget, narcisistisk.

- ... Han må antages at kunne udgøre en sådan væsentlig fare for andres liv, levned, helbred eller frihed .. at forvaring kan være påkrævet.

- Personlighedsmæssigt er han svært selvovervurderende.

- Glat med en overfladisk charme præget af grandios selvfølelse.

- Pervers polymorf seksualitet.

Frokostpausen er slut

Retten er sat. Nu er det tid til at gennemgå Peter Madsens personlige forhold. De personlige forhold kan være relevante for den dom, han idømmes. Først mentalerklæringen:

- Observanten er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det, læser anklageren fra mentalerklæringen.

- Han er gift, men har altid levet i åbne forhold, læser anklageren.

- Man har bedt om stilling til forvaring, hvorfor observanten er bedømt af to overlæger foruden den psykologiske vurdering.

- En forstyrret personlighedsstruktur præget af narcisistiske tilbøjeligheder.

- Han udviser en ringe følelsesmæssig dybde.

- Det er svært at få et indblik i observantes seksuelle tilbøjeligheder, men han beskrives som svært seksuelt afvigende.

Betina Hald Engmark taler med Peter Madsen. De skal tage stilling til, om de er imod, at domsafsigelsen i landsretten bliver filmet.

Peter Madsen har lang øjenkontakt med en af de tre kvinder, der sidder på hans pårørendepladser.

Han bliver ført ud.

Der er pause til klokken 13.15.

Opfattede Peter Madsen som manisk

Anklageren læser op fra endnu en sms-korrespondance mellem Peter Madsen og en kvinde. Hun havde fornemmelsen af, at Peter Madsen ville have noget seksuelt med hende. Hun er en af de kvinder, Peter Madsen inviterede på tur den 8. august.

Hun sagde nej. Hun havde talt med sin kæreste om sejlturen, men hun mente, at Peter Madsen virkede manisk.

Hun havde truffet en beslutning om, at hun ikke ville være alene med tiltalte, men det havde hun ikke fortalt til tiltalte, læser anklageren.

Hun opfattede Peter Madsen som sexfikseret.

Sav til ubåden

Forsvareren læser op fra forklaringen fra det vidne, der så Peter Madsen gå med en sav, en fukssvans, mod ubådens kajplads.

Det var den 10. august, men forsvareren gjorde i byretten meget ud af, at vidnets angivne tid ikke stemmer overens med anklagemyndighedens tese om, at Peter Madsen tog saven med til ubåden ikke så længe inden, at han sejlede ud med Kim Wall.

Udskyder pause

Almindeligvis er der frokostpause i retten omkring klokken 12, men det sker ofte, at man færdiggør det, man er i gang med, og justerer pausen derefter.

Anklageren har yderligere tre vidneforklaringer, han gerne vil gennemgå. Han går i gang.

Anklageren kalder en korrespondance frem mellem Peter Madsen og en kvinde, som Peter Madsen inviterede på sejltur med Nautilus.

Op til afsejlingen med Kim Wall den 10. august inviterede han flere kvinder med ud at sejle. I sin dom konkluderer Københavns Byret, at Kim Wall var et tilfældigt offer. At Peter Madsen greb chancen, da de andre kvinder ikke havde sagt ja:

- Det lægges til grund, at tiltalte den 8. august 2017 inviterede tre forskellige kvinder på tur i ubåden i weekenden, og at tiltaltes kendskab til to af disse var ganske begrænset, og for så vidt angår den tredje, var der tale om et bekendtskab, hvor der i et stykke tid ikke havde været ret meget kontakt. Samtlige disse tre kvinder meldte afbud den 8. august. Ligeledes den 8. august aftalte tiltalte at mødes med en veninde fredag den 11. august, hvor de skulle på tur i ubåden, står der i domsresumeet fra Københavns Byret.

Den perfekte forbrydelse

- Så skal jeg lige til side 126, siger forsvareren og bladrer i sine papirer.

Det er en forklaring fra Peter Madsens ven gennem flere år, Steen Lorck, som forklaringen er gengivet i den 174 sider lange dombog fra Københavns Byret.

- Der har jeg ikke noget, siger forsvareren. Men det har anklageren, så han læser op nu.

- Han havde en fantasi om at begå den perfekte forbrydelse, så han blev jagtet til vands, til lands og i luften, læser anklageren.

Denne fantasi har Steen Lorck også fortalt om til TV 2 - og politiet kendte også til den, da eftersøgningen af ubåden, Peter Madsen og Kim Wall fandt sted om morgenen og formiddagen den 11. august 2017.

Bløde ting og kattekillinger

Videre oplæsning. Et vidne fortalte i byretten, at hun ikke opfattede Peter Madsen som stresset op til, at han sejlede ud med Kim Wall. Hun opfattede ham heller ikke som voldelig.

Vidnet opfattede Peter Madsen som empatisk.

- Tiltalte kan godt lide bløde ting og kattekillinger, læser forsvareren om vidnets forklaring om Peter Madsen.

Hun skulle ud at sejle med ubåden. Det var planen, at der skulle ske noget frækt ombord på ubåden.

Grænser og sort humor

- Vidnet vidste ikke, hvad snuff betød, læser forsvareren om et andet vidne.

Vidnet beskriver det sexliv, hun havde med Peter Madsen. Han kunne lide at dominere, men var aldrig aggressiv overfor hende. Han var grænsesøgende, men overskred ikke hendes grænser.

Forsvareren læser videre - nyt vidne. En mand, der var tilknyttet rumlaboratoriet.

- Tiltalte var meget inspirerende at arbejde sammen med.

- Tiltalte kunne godt have en sort humor, læser forsvareren.

Spørgsmål

Thomas Hansen:

Hvordan har man konkluderet, at skaderne i KW's underliv er lavet med skruetrækkere, hvis man aldrig har fundet nogen skruetrækkere?

Svar:

Det kan man ikke konkludere med sikkerhed, men retsmedicinerne vurderer, at skaderne stemmer overens. At de kan være tilføjet med skruetrækkerne.

Anklageren har lagt vægt på, at skruetrækkerne var i ubåden, men at Peter Madsen smed dem i Køge Bugt. Peter Madsen har ikke ønsket at forklare i detaljer, hvordan og med hvilke redskaber han skar, savede og stak.

Flere vidner har forklaret, at det er unødvendigt at tilspidse skruetrækkerne, der er spidse i forvejen, for at bruge dem som jordspyd til dykning. Da Peter Madsen forklarede, at han havde tilspidset dem for at bruge dem til dykning, vidste han ikke, at dykkerne ikke havde fundet dem.

Københavns Byret lagde i dommen vægt på, at Peter Madsens forklaringer er utroværdige.

Fantasi om stegespyd

Anklageren læser videre op. Om hvordan Peter Madsen forklarede vidnet, hvordan et stegespyd skulle gennembore tarmene, maven.

- Før sommeren 2017 havde vidnet og tiltalte været meget tætte. Det var hendes opfattelse, at tiltalte interesserede sig for andet end sex og død, læser anklageren.

- Det var ikke kun voldtægtsleg, der var på tale, når det handlede om test for kønssygdomme, læser anklageren.

Men hun forklarede, at Peter Madsen kunne virke opstemt, når dette kom på tale.

Han var en venlig person. En god ven. Meget omsorgsfuld, har vidnet forklaret.

- Vidnet havde forklaret tiltalte, at hun arbejdede bedre, når hun følte sig truet, læser anklageren.

At det var derfor, at Peter Madsen kom med truslerne.

- Jeg binder dig fast...

Sms-korrespondancen fra vidnets telefon kaldes op på storskærmen - og på skærme, som dommerne og forsvarer har foran sig. Peter Madsen ser på skærmen.

- Du skal være truende, læser anklageren om, hvordan vidnet opfordrede Peter Madsen til at svare hende.

Og det gjorde han.

- Jeg binder dig fast og gennemborer dig med et stegespyd.

- Så kommer hobbykniven frem, og jeg kigger på din hals, hvor er pulsåren, læser anklageren.

Der skulle ske en fastspænding nede i ubåden Nautilus.

En voldtægtsleg

Anklageren læser op.

Et kvindeligt vidne fortæller, at Peter Madsen fortalte om en lærer, der måske havde en fascination af at blive skåret i.

Vidnet fortalte, at Peter Madsen var ulykkelig over, at raketopsendelsen ikke blev til noget.

- Hun bad tiltalte om at true hende, læser anklageren. For at hun kunne blive færdig med en opgave.

- Vidnet havde sammen med Peter Madsen talt om en voldtægtsleg nede i ubåden, læser anklageren.

Voldtægtslegen skulle involvere en anden kvinde. Der skulle være tale om en spids genstand og noget med SM.